Hayatımızda yeni bir kavram olan indirgenmiş su ve sağlık etkileri (II)*

Dunya Gida - - Haber -

Özet

Yașadığımız birçok hastalık oksidatif stres ile ilișkilidir. Oksidatif stres olușumu ise vücuttaki reaktif oksijen türleri seviyesi ve antioksidan seviyesi ile bağlantılıdır. İndirgenmiș su ise hücre içindeki reaktif oksijen türlerinin uzaklaștırılmasını sağlayarak; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser gibi birçok rahatsızlığın önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu makalede aktif H ve mineral nanoparçacıkları hipotezi ile indirgenmiș suyun bu etkiyi olușturma șekli irdelenmiștir.

Diyabet karşıtı etki

Șeker hastalığı, kronik bir rahatsızlıktır ve hiperglisemi ile nitelendirilir. Vücuttaki karbonhidrat, protein ve yağ metabolizesine göre değișkenlik gösterir ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır. Organlarda, sinirlerde tahrip edici etki gösterdiğinden ateroskleroz etkisini arttırır.

Tip 1 șeker hastalığı, pankreatik hücrelerinin oksidatif hasarına bağlı olarak olușan insülin eksikliğidir. Pankreatik hücreleri serbest radikallere karșı oldukça hassastır. En hasar verici durum alloksan ile indüklenir (Akman et al., 2015).

Tip 2 diyabet ise; stres, hiperfaj ve egzersiz eksikliğine bağlı olarak miyotüp ve adipasit hücrelerinin oksidatif zararı ile olușur (Shirahata et al.,2012).

Yapılan bir çalıșmada, alloksan ile indüklenen tip 1 diyabet rahatsızlığı olan farelerin pankreatik hücre hattında doğal ya da elektrokimyasal olarak indirgenmiș su ile hücre içi reaktif oksijen türlerini temizlediği ve insülin salınımını belirgin șekilde hızlandırdığı gözlemlenmiștir (Li et al.,2011).

Farklı bir çalıșmada ise tip 2 diyabet rahatsızlığı için yapılmıștır. Doğal ve elektrokimyasal olarak indirgenmiș su, farelerin L6 miyotüp hücrelerinde reaktif oksijen türlerini uzaklaștırdığı ve șeker alımını arttırdığı rapor edilmiștir (Shirahata et al.,2012).

Yaș ortalaması 71,5 olan 411 tip 2 diyabet hastasının 2 litre Nordenau suyunu (doğal indirgenmiș su) 6 gün tüketmesinden sonra % 45’inin gözle görülür seviyede kan șekeri seviyesi azalmıștır. Bu değer, uzun süreli tüketim sonrasında daha da düșmüștür. Bunun yanı sıra, kan yağı, düșük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve kreatin seviyeleri azalırken, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyesi artmaktadır (Gadek et al.,2009).

Çin’de yapılan açık klinik testinde, 65 diyabet ve 50 hiperglisemi hastaları günde 2 litre Hita Tenryosui suyunu 2 ay boyunca tüketmișlerdir. Sonuç olarak, diyabet hastalarının % 89’unda kan șeker seviyesi azalmıș, hiperglisemi hastalarının % 92’sinde kandaki trigliserit ve toplam ko-

lestrol seviyesi azalmıștır (Shirahata et al.,2012).

Farklı bir klinik testi çalıșmasında tip 2 diyabet hastası 29 kiși, günde 1 litre Hita Tenryosui suyunu 6 ay boyunca içtiklerinde idrardaki 8-OHdG (iç oksidasyon ișaretçisi) düzeyleri azalmıștır (Matsubayashi et al.,2008)

Diğer aktiviteleri

Nematodların ömrünü uzatma

100 kișinin katıldığı bir klinik testinde, günde 2 litre Hita Tenryosui suyu içilmesi sonucu metabolik sendrom karșıtı etki gözlenmiștir. Yani;

Kan șekeri azalmıștır.

Kan basıncı düșmüștür.

Toplam kolestrol azalmıștır.

LDL (düșük yoğunluklu lipoprotein) seviyesi azalmıștır.

Trigliserit miktarı azalmıștır.

Ürik asit seviyesi düșmüștür. Ateroskleroz indeksi azalmıștır (Higashikawa et al.,2009)

Yapılan bu çalıșmaların sonucunda sağlığa yararlı olduğu için günde 2 litre doğal mineral suyu içimi tavsiye edilmiștir.

Nematodlar ( Caenorhabditis elegans) yeryüzünde çok fazla sayıda bulunan çok hücreli hayvanlardır. Bir avuç toprakta binlerce mikroskobik solucan, böcek, hayvan bulunur ya da bitkilerin bir çoğu parazitleri içerir (Kiontke et al.,2013)

Son zamanlarda ortaya atılan bir teoriye göre reaktif oksijen türü seviyesi ve yașlanma arasında bir bağlantı vardır. Eğer reaktif oksijen seviyesi az ise yașam ömrünün uzadığı, fazla ise ömrün kısaldığı söylenmektedir (Brewer,2009).

Elektrokimyasal olarak indirgenmiș suyun nematodların ömrünü reaktif oksijen türlerini uzaklaștırarak arttırdığı kanıtlanmıștır (Yan,2010). Bu etkiyi olușturan Pt’nin ppb seviyesidir. Pt seviyesinin optimumda olması, nematodların ömrünü uzatıcı etki yaratmaktadır (Kim et al.,2008).

Kanser karşıtı etki

İndirgenmiș su, kanser hücrelerinde telomer kısalmaya neden olur. Böylece tümör anjiyogenezini, hücre içi reaktif oksijen türlerini temizleyerek ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün gen ekspresyonunu ve salgılanmasını engelleyerek, bastırır (Ye et al.,2008). Yani, indirgenmiș suyun kanser hücre ve mikroorganizmalarının büyümesini engellediği öne sürülmektedir. Bunun yanı sıra H ile zengin su kanser ilaçlarının yan etkilerinin azalmasını da sağlayabilmektedir. Yapılan bir çalıșmada karaciğer tümörü dolayısıyla radyoterapi gören 49 hastaya, 6 hafta boyunca indirgenmiș su tükettirilmiștir. Sonuç olarak indirgenmiș su tüketen grubun kandaki reaktif oksijen metabolitlerinin azaldığı ve radyoterapi sırasında QOL sayıları kontrol grubuna göre daha düzgün veriler olduğu gözlemlenmiștir (Kang et al., 2011).

Ateroskleroz karşıtı etki

Cu+2 insanda LDL oksidasyonunu katalizler. İndirgenmiș su Cu+2’yi baskılar. Yapılan çalıșmada yüksek yağ oranıyla beslenen farelerde trigliserit seviyesini baskıladığı görülmüștür. Böylece de damar içi yağlanma olarak bilinen aterosklerozu önler (Shirahata et al.,2012).

Diğer etkiler

İndirgenmiș su, nöral hücrelerin oksidatif stresten ölmesini engeller. Genel anlamda vücutta oksidatif stresten kaynaklı olușan tüm durumlar için engelleyici etkiyi reaktif oksijen türlerini uzaklaștırma etkisi ile sağlamaktadır (Shirahata et al.,2012).

Șekil 3. Elektrokimyasal olarak ya da doğal indirgenmiș su sağlık etkileri

Sonuç

Tüm yapılan çalıșmalarda, indirgenmiș suyun sağlığa yararlı etkisi olduğu belirtilmektedir. İndirgenmiș suda bulunan aktif Hidrojen ve mineral nanoparçacıkları ile vücut oksidatif stres ile ilișkili olan rahatsızlıklara karșı bastırıcı etki göstermektedir.

İncelenen hipoteze göre, H molekülleri ve aktif H, antioksidan enzimlerin gen ekspresyonunu indükleyebilen yeni redoks regülasyon faktörleri olabilir. Hidrojen molekülleri daha iyi indirgeyebilme sergileyebilmek için metal nanoparçacıklarını katalizör hareketi ile aktif Hidrojene dönüștürebilir. Bu mineral nanoparçacıklarının, yeni çok özellikli antioksidanlar olduğu belirtilmektedir (Shirahata et al.,2012).

İndirgenmiș su gıda sektöründe, gıdayı koruma ya da tatsal-dokusal gelișim sağlama amaçlı kullanılabilir. Bunun yanı sıra sanayide yarıiletkenlerin pasını önlemek için yıkama suyu olarak indirgenmiș suyun kullanılması öngörülmektedir (Shirahata et al.,2012).

Çevresel kirliliğin önlenmesi açısından da, indirgenmiș su üzerine çok daha fazla çalıșma yapılmalıdır. Çünkü suyun kirlenmesi için uygun olan koșulların çürümeye neden olan bakteri ve organizmaların çoğalmasını engelleyecek koșullara dönüșümü indirgenmiș su ile sağlanabilir. Sağlıklı bir yașam ve çevre için, bu konu üzerine daha fazla çalıșılmalı ve çözümsel süreç için harekete geçilmelidir.

Kaynaklar

1 Akman, O., Șengül, E., Özkanlar, S., Can, S., Koç, A., Karadeniz, A., & Șimșek,N. (2015). The Melatonin Attenuates Alloxan Induced Post-Diabetic Testicular Damage and Oxidative Effects in Rats. Melatonin Ratlarda Alloxan İle İndüklenen Diyabet Sonrası Olușan Testiküler Hasarı ve Oksidatif Etkileri Hafifletir., 21(5), 719–728. Retrieved from

2 Brewer, G. J. (2009). Epigenetic oxidative redox shift (EORS) theory of aging unifies the free radical and insulin signaling theories. Experimental Gerontology, 45, 173e179.

3 Gadek, Z., Hamasaki, T., & Shirahata, S. (2009). “Nordenau phenomenon” e application of natural redu- ced water to therapy. Follow-up study upon 411 diabetes patients. In K. Ikura, et al. (Eds.), Animal cell technology: Basic & applied aspects, Vol. 15 (pp. 265e271). Dordrecht: Springer.

4 Harada, G., Teruya, K., Kabayama, S., Bunshi, F., & Hamasaki, T. (2013). Electrochemically reduced water , a type of functional water , has reactive oxygen species scavenging activity in HT1080, 2013.

5 Hayakawa, T. (1999). Functions and application of alkali-ion sui water. Food Style, 21(3), 49e55.

6 Higashikawa, F., Kuriya, T., Noda, M, & Sugiyama, M. (2009). Verification of improving action of mineral water on lipid metabolism in clinical trials. In Abstract book of the 7th meeting of the Japanese Society of Preventive Medicine (pp. 20).

7 Kang, K.-M., Kang, Y.-N., Choi, I.-B., Gu, Y., Kawamura, T., Toyoda, Y., & Nakao, A. (2011). Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors. Medical Gas Research, 1(1), 11. https://doi.org/10.1186/20459912-1-11

8 Kashiwagi, T., Hamasaki, T., Kabayama, S., Takaki, M., Teruya, K., Katakura, Y., Otubo, K., Morisawa, S., Shirahata, S. (2005). Suppression of oxidative stressinduced apoptosis of neuronal cells by electrolyzed reduced water. In

F. Godia, & M. Fussenegger (Eds.), Animal cell technology meets genomics (pp. 257e259). Dordrecht: Springer.

9 Kim, J., Takahashi, M., Shimizu, T., Shirasawa, T., Kajita, M., Kanayama, A. & Miyamoto, Y. (2008). Effects

of a potent antioxidant, platinum nanoparticle, on the lifespan of Caenorhabditis elegans. Mech Ageing Dev 129, 322e331.

10 Kiontke, K., ve Fitch, D. H. A. (2013). Nematodes. Current Biology, 23(19), R862–R864. https://doi. org/10.1016/j.cub.2013.08.009

11 Lee, A. Y., Kim, Y. K., Ryoo, K. K., Lee, Y. B., & Park, E. J. (2006). Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. Applied Biochemistry and Biotechnology, 135(2), 133–144.

12 Li, Y.-P., Hamasaki, T., Teruya, K., Nakamichi, N., Gadek, Z., Kashiwagi, T., Yan, H., Kinjo, T., Komatsu, T., Ishii, Y., Shirahata, S. (2011). Suppressive effects of natural reduced waters on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus. Cytotechnology, in press.

13 Matsubayashi, N., Hisamoto, T., Murao, N, & Hara, T. (2008). About effect of so called reduced water on diabetes patients. In The abstract book of the 46th Kyushu Regional Meeting of Japan Diabetes Society (pp. 82).

14 Nakayama, M., Kabayama, S., & Ito, S. (2016). The hydrogen molecule as antioxidant therapy: clinical application in hemodialysis and perspectives. Renal Replacement Therapy, 2(1), 23. https://doi.org/10.1186/ s41100-016-0036-0

15 Shirahata, S., Hamasaki, T., & Teruya, K. (2012). Advanced research on the health benefit of reduced water. Trends in Food Science and Technology, 23(2), 124– 131. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.10.009

16 Tashiro, H., Kitahora, T., Fujiyama, Y., & Banba, T. (2000). Clinical evaluation of alkali-ionized water for chronic diarrhea e placebo- controlled double-blind study. Digestion & Absorption, 23, 52e56.

17 Vadala, M., Palmier, B.,Malagoli, A., & Laurino, C. (2017). Oxidative stress, plasma/salivary antioxidant status detection and health risk factors. Asian Journal of Medical Sciences, 8(1), 32. https://doi.org/10.3126/ ajms.v8i1.15134

18 Wang, Q., & Yang, Z. (2016). Industrial water pollution, water environment treatment, and health risks in China. Environmental Pollution, 218, 358–365. https:// doi.org/10.1016/j.envpol.2016.07.011

19 Yan, H., Kashiwaki, T., Hamasaki, T., Kinjo, T., Teruya, K., Kabayama, S., & Shirahata, S. (2011). The neuroprotective effects of electrolyzed reduced water and its model water containing molecular hydrogen and Pt nanoparticles. BMC Proceedings, 5(Suppl 8), P69.https:// doi.org/10.1186/1753-6561-5-S8-P69

20 Yan, H., Tian, H., Kinjo, T., Hamasaki, T., Tomimatsu, K., Nakamichi, N., Teruya, K., Kabayama, S., Shirahata S. (2010). Extension of the lifespan of Caenorhabditis elegans by the use of electrolyzed reduced water. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 74, 2011e2015.

21 Ye, J., Li, Y., Hamasaki, T., Nakamichi, N., Komatsu, T., Kashiwagi, T., Teruya, K., Nishikawa, R., Kawahara, T., Osada, K., Toh, K., Abe,

M., Tian, H., Kabayama, S., Otsubo, K., Morisawa, S., Katakura, Y., Shirahata, S. (2008).

Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 31, 19e26.

Prof. Dr. Semih Ötleş Neslihan Kaya Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

* Makalenin birinci bölümü Nisan sayısında yayınlanmıștır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.