Gaziantep, dünyanın lezzet başkenti

Dunya Gida - - Söyleşi - Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

İbn-i Haldun’un söylediği güzel bir söz var: ‘Coğrafya kaderdir’. Evet, biz bugün güvenlik meselesinde, dıș politikada bir anlamda mücadele ediyoruz.

Fakat kaderin bize verdiği güzel șeyler de var. İpekyolu aksında bütün kültür bir araya gelmișler, bu ticaret yolunu bir kalkınma ve barıș yoluna, zenginlik yoluna dönüștürmüșlerdir. Ve bu bir araya gelmenin sonucunda olușan en önemli șeyimizde mutfağımız olmuștur. Bu neden böyle olmuștur derseniz coğrafya, toprak ve güneș bize büyük bir potansiyel sağlamıș; Anadolu kadının becerisi, hüneri bu mutfağı olușturmuștur.

Bugün artık gurme turizmi diye yükselen bir değer var. İnsanlar gittiğimiz yerde ne yiyelim, nereyi görelim, orada yerel ne var? sorusunu sorarak gideceği ülkeyi, șehri belirlemektedir.

“Dünya Gastronomi Kenti” olarak tescillenen Gaziantep, kazandığı bu yeni kimlik ve unvan ile gastronomi turizminin de yükselen yıldızı olacaktır.

Bizim mutfağımız çok zengin. Fakat biz bu farkındalığı nasıl uluslararası boyuta tașıyacaktık? Bir Fransız mutfağı, Çin mutfağı, İtalyan mutfağı içerisinde çok lezzetli ve iddialı olduğumuzu biliyorduk ama biz bunu dünyaya nasıl anlatacaktık?

Benim Șiveydiz’im var, Pirpirim’im var dediğiniz zaman bunun niye Șiveydiz niye Pirpirim olduğunu, farkını, içerisinde ne var, hikâyesi ne? Bunları anlatmamız gerekiyordu. Ve bunu da çok güzel bir șekilde anlatarak tescilimizi aldık.

Biz Çingene Kız’ının çekim gücüyle șehrimizin çekim gücünü bir araya getirdik. Ve bu ikiz kardeși șehrimizin rekabet gücünü arttırmada, dünyada tescil ettirmeye bașladık. Aslında bu geç kalınmıș bir tescildir.

Bizim burada madenimiz yok, petrolümüz yok ama çok büyük ve önemli bir değere sahibiz. Bu kültürel mirası korumak ve yarınlara tașımak mecburiyetindeyiz. Lezzetin Bașkent’i Gaziantep’i tam anlamıyla tanıtmalıyız. Gaziantep Mutfağı bir Türkiye mutfağıdır. Bu mutfak Selçuklu mutfağıdır, Osmanlı mutfağıdır.

Gaziantep, dünyanın lezzet bașkenti; ülkelerin yarıșında ben de varım diyor ve bu yarıșın içerisinde hak ettiği yeri buluyor.

İnșallah, yeni yol haritaları olușturarak sürdürülebilirliği sağlayacak ve yarınlara Gaziantep’imizi hazırlayacak, lezzetin ve kültürün diyarından tüm dünyayı haberdar edeceğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.