Gaziantep, gastronomi turizminin merkezi olacak

Dunya Gida - - Söyleşi -

Tarihi İpekyolu üzerinde asırlar boyu çeșitli medeniyetlere ev sahipliği yaparak, insanoğlu için her dönem güvenli bir yerleșim merkezi olan Gaziantep, bu medeniyetlerin geleceğe emanet bıraktığı kültürel mirası koruyup, günümüze kadar tașımayı bașarabilen dünyadaki ender șehirlerin bașında gelmekte.

Gaziantep her ne kadar, bulunduğu coğrafi konum itibariyle sanayi, ticaret ve tarım kenti olarak ön plana çıksa da, aslında en büyük farklılığını ve zenginliğini köklü geçmișinden gelen mutfak kültürüyle ortaya koymakta.

‘Lezzet Cenneti’ olarak bilinen Gaziantep, UNESCO tarafından gastronomi alanında ‘Yaratıcı Șehirler Ağı’na girerek, hem Türkiye’de bir ilki bașardı, hem de bu alandaki bașarısını Gastronomi Kenti unvanıyla taçlandırdı. Geleneksel yemek çeșitleriyle önemli bir potansiyele sahip olan Gaziantep, Gastronomi Kenti unva- nıyla birlikte bu potansiyeli katma değere dönüștürebilecek altın bir fırsat yakalamıș durumda.

Bilindiği üzere gastronomi turizmi son yıllarda önemli bir atılım ve çıkıș ivmesi yakalamıș durumda. Öyle ki, geleneksel yemeklerin düzenli etkinliklerle tanıtılması on binlerce kișiyi bir anda o bölgelere çekebiliyor. Dünyada sadece yöresel yemekleriyle ve içecekleriyle ön plana çıkarak turizmden aslan payını alan șehirler var. Günümüzde turistlerin yaklașık yüzde 88’i destinasyon seçerken “yemek çok önemli” diyor. Bu nedenle sahip olduğu eșsiz tarihi mirasıyla, zengin mutfak kültürünü bir arada sunmayı bașarabilen bir Gaziantep, yakın zamanda gastronomi turizminin en önemli ve en vazgeçilmez duraklarından biri olacaktır. Bunun için tüm Gaziantepliler olarak atalarımızdan bize miras kalan bu eșsiz değeri hep birlikte en iyi șekilde tanıtmamız gerekiyor. Bu bağlamda Gaziantep’in ve yöresel yemeklerimizin tanıtımına yönelik sürdürülen tüm faaliyetleri șehrimiz adına bir kazanç olarak görüyor ve destekliyorum.

Ahmet Tiryakioğlu Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.