Günmak, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ağırlık verdi

Dunya Gida - - Söyleşi -

Son dönemlerde yeni makina çalıșmalarına ağırlık veren Günmak yeni bir ürün olușturmak için Ar-Ge biriminin yanında, halihazırda olan makinaların verimliliğini artırmak, teknolojiye daha yakın olmak ve enerji sarfiyatını azaltmak için Ür-Ge birimini kurdu. Bu birimlerde 6 tanesi yeni olmak üzere 8 personel görev yapıyor.

Günmak olarak Ar-Ge ve inovasyonu önceliklerinden biri haline getirerek çalıșanlarını bu konulara kanalize ettiklerine vurgu yapan Günmak Yönetim Kurulu Bașkanı Sıddık Kayabaș, “Üniversitelerden yardım alarak teori ve pratiği birleștirerek bu sürece katkı sağlamaktayız. 41 yıllık süreçte tecrübelerimizi teknoloji ile birleștirerek makine ve sistemler üzerine çok çeșitli Ar-Ge’ler yapıp, bașarılı so- nuçlar elde ettik. Resmi olarak yaptığımız 7 adet Ar-Ge Projesi TÜBİTAK tarafından onaylanarak destek kapsamına alındı. TÜBİTAK’ın raporunda firmamız tarafından geliștirilen “Kontinü pișirme ve kurutma sistemi” isimli projemiz övgüye layık görülerek internet sitelerinde örnek projeler arasında gösterildi. Yapılan bu yeni sistemler sayesinde yüksek kapasiteli endüstriyel tesisler üretime geçirilmiș oldu. 6 üniteden olușan 650 ton/24 saat kapasiteli “Tam otomasyonlu bulgur pișirme ve kurutma ünitemiz” kısa sürede tamamlanarak dünyadaki en yüksek bulgur üretim tesisi faaliyete geçirilmiș olacak. Bulgur makinelerinin gelișimine her gün yeni ürünler katarak sektörün gelișimine ciddi katkılar sunmaktayız” diye konuștu.

“Kabuk soyucu makinemiz hazır”

Son olarak kabuk soyucu makinelerini geliștirdiklerini

ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Kayabaș, “Bu kabuk soyucu makinemizi aynı zamanda un, irmik ve pirinç için de uygun hale getirdik. Bu makineyle ilgili son iki yıldır ciddi çalıșmalar yaptık.Kabuk soyucu makinenin yurtdıșı fiyatı bizim yaptığımız makinenin fiyatının üç katı.Yurtdıșından gelen makinelerde servis ve yedek parça sorunu yașanıyor bu da fabrika için hem zaman kaybı hem de maddi kayıp olmaktadır. Bizim kendimize ait teknik servisimiz var. Ayrıca kinoa ile ilgili makinelerimiz tamamlandı ve bu makinelerle ilgili çok olumlu tepkiler almaktayız șu an üç tane daha makine yapılıyor. Kinoa aslında Peru’da yetișen bir ürün olup Türkiye’de de yeni yeni tanınıp ekimi yapılmaya bașlandı bu sebeple bu ürünle ilgili kimse makine yapmıyor, biz firma olarak ürün yelpazemizi her geçen gün genișletmeye devam ediyoruz” dedi.

“Suriye pazarında canlanma var”

Suriye pazarında canlanma olduğuna dikkat çeken Sıddık Kayabaș, savaș ortamının sona ermesi ile burada ciddi çalıșmaların yapılacağı iddiasında bulundu.

Daha önce Suriye’de yapmıș oldukları 23 adet bulgur ve mercimek fabrikası olduğunu ve bunların savaș sırasında kullanılamaz hale geldiğini bildiren Kayabaș ilerleyen dönemlerde Suriye’de çok ișlerinin olacağını açıkladı.

Yeni pazarlara açılma isteklerini yineleyen Kayabaș, “Mısır ve Suudi Arabistan için șu an makineler yapılıyor. Bundan sonraki süreçte ekonomik olarak daha zengin olan bölgelere yönelmek istiyoruz. Bunun için Avrupa, Amerika ve Kanada’da araștırmalarımız ve bağlantılarımız var. Bu bölgelerde yüzde 80 mercimek yüzde 20 bulgur fabrikaları talep ediliyor. Birçok ülkeye teklif verdik, tekliflere olumlu dönüșler oluyor șu an dört tane fabrika çalıșmamız var. 2017 yılı sonuna kadar kapasitemizi doldurmuș bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yurtdıșına ağırlık verdiklerini dile getiren Kayabaș, “Șu an yüzde 65 ihracat yüzde 35 iç piyasada çalıșıyoruz.Ancak yurtdıșı pazarını daha da arttırmayı planlıyoruz. İç piyasada karlılık düșük ve finansal sıkıntılar var o yüzden yurtdıșına odaklanmayı düșünüyoruz. Yurt içinde ödeme sıkıntıları yașanıyor ancak yurtdıșında bu problem yok. Yurtdıșı çalıșmalarımızda ödemenin yüzde 90’lık kısmını aldıktan sonra makine kurulumunu yapıyoruz. Șu an yurtdıșı olarak Mısır, Suudi Arabistan sonra da Kırgızistan var” șeklinde konuștu.

2017 yılında helezon fabrikalarında üretimin yüzde 50’sini yurtdıșına pazarlama yönünde adımlar attıklarını söyleyen Kayabaș șöyle devam etti: “Helezon fabrikamızın üretim kapasitesini artırmak için Ar-Ge’ler ile daha büyük çapta ve kalınlıkta üretim yapacak makinelerin üre- timine bașladık. Helezonda üretimi yıllık 270 bin metreye çıkararak ciddi kapasite artıșı sağladık. Yeni makinelerimiz üretimi tamamlanıp faaliyete geçtiğinde, kapasitemizi yıllık 450 bin metreye çıkaracağız. Özel dizayn helezon imalatında oldukça iddialıyız. Dünyanın birçok yerine değișik hammaddelerden üretilmiș farklı ebatlarda helezon ihracatı yapmaktayız. Plastik sektörüne çimento ve beton santrallerine balık yağı üretim tesislerine ve bunlar gibi birçok sektöre ‘U Tipi ve Tüp helezon’ imalatları yapmaktayız. Türkiye geneli altı tane bayimiz var”

“Yatırım hedefleri”

2018 yılı için fabrikalarının arka tarafında bulunan 8 bin metrekarelik arazinin 5 bin metrekaresini kapatarak kapasite artıșına gideceklerini belirten Kayabaș, Polateli-Șahinbey OSB’de de yer almayı düșündüklerini söyledi. İstihdam sayısında yüzde 25 artıș olduğunu ve istihdamı 125 kișiye çıkardıklarını dile getiren Kayabaș, ciroda da yüzde 25 artıș hedeflediklerinden bahsetti.

Bakliyat sektörünün Mersin’e kaydığına değinen Kayabaș, “Bakliyat sektöründe Mersin ön plana çıktı, bizim burada daha önce de çalıșmıș olduğumuz firmalar var ve bu firmaların yeni yatırımlarında da makinelerini biz yapacağız. Mersin’de bu anlamda kurulan fabrikalar çok büyük. İleriki zamanda Mersin’de bir servis ağı kurmamız gerekebilir” diye konuștu.

Son olarak sektör sorunlarına da değinen Sıddık Kayabaș “Sektördeki en büyük sıkıntımız ara eleman sıkıntısı. Eğitim sisteminden dolayı meslek liselerinde eleman yetișmiyor ve biz bunu çıraklık eğitim merkezi aracılığıyla çözmeye çalıșıyoruz. Bunları alıyoruz haftanın 3-4 günü burada eğitiyoruz, yetiștiriyoruz askere gidip geldikten sonra da tekrar ișe alıyoruz asıl amacımız sektöre eleman kazandırmak” dedi.

Hüsnügül Şurgun Gaziantep Sıddık Kayabaş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.