Organik tarım doğal tarım değildir

Dunya Gida - - Katkıda Bulunanlar - Sadık Çelik Keyveni Kurumsal Hazır Yemek Yönetim Kurulu Başkanı

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yașam alanı ve beraber yașadığı canlı-cansız çevreye verdiği zararların her geçen gün farkına varmaya devam etmektedir. Son yıllarda önemi daha çok anlașılan doğal kaynakların durumu, enerji sorunu, nüfus artıșı, göç, kentleșme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı ve yeterli gıda üretememe sorunu, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunları üzerine doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeni tarımsal yaklașımlar tüm dünyada yayılmaya bașlamıștır. Bunlardan en önemlisi de organik tarımdır.

Organik tarım, pestisit gibi yapay dıș girdileri kullanmaksızın, sürdürülebilir verimliliğe dayalı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her așaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim șeklidir. Bu sistem dünya ülkelerinde uzun yıllar kullanıyor olsa da Türkiye’de 90’lı yılların ortasından itibaren hayatımıza giriș yapmıștır. Bu nedenle de hem kavram olarak hem de uygulanabilirliği olarak ülkemizde bazı yanlıș anlașılmalar mevcuttur. Bunların bașında da organik tarımın doğal tarım olarak görülüp doğal ürünler elde edildiğinin düșünülmesi gelmektedir. Bu yüzden tüketicimizin kafasındaki organik ürün doğal yetiștirilmiș üründür imajını iyice bir sorgulamamız gerekiyor.

Doğal tarım, zirai mücadele ilaçları, ticari gübreler, hormonlar ve sentetik organik maddeler kullanılmadan, geleneksel usullerle yapılan yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Bu maddeler kullanıldığı halde yapılan tarımdan elde edilen ürünlerin organik olma özelliği ortadan kalkmaz ama doğal yapısı tamamen bozulmuș olur, dolayısıyla ürün artık doğal bir ürün değildir. Doğal tarımda hedef organik tarımdaki gibi ürün miktarını arttırmak değil tam aksine ürünün kalitesini ve niteliğini arttırmaktır. Bunu yaparken de insan sağlığını, ekolojik denge ve çevreyi korumak birinci önceliktir. Ayrıca, günümüzde bir ürünün organik ürün sertifikası alabilmesi için bazı kriterlere uyması gerekmektedir. Bunların bașında da üretim esnasında kullanılan tohumun organik ve konvansiyonel sertifikalı tohum olması gerektiği geliyor. Ancak organik tohumlar șu anda sadece üç beș büyük tekel firma tarafından üretiliyor ve tüm dünyaya dağıtılıyor. Bu te-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.