Capol, Türkiye pazarına odaklandı

Dunya Gida - - Katkıda Bulunanlar -

Dünyada şekerleme endüstrisine yönelik kaplayıcılar alanında lider konumda olan Capol, artan organik ürün talebine yönelik olarak organik ürün portföyünü çok kısa bir sürede oluşturarak üreticilerin beğenisine sundu.

Sağlık ve çevre hassasiyetini göz önünde bulunduran Capol, hammadde tedariğine büyük bir özen göstererek ürünlerinin içeriğinde GDO ve trans yağ bulundurmuyor. Kaynakların sürdürülebilirliği ilkesi çerçevesinde hem sürdürülebilir palm yağı sertifikalı hem de sıfır palm yağı içerikli ürünlerini üreticilerin beğenisine sunmuș durumda. Türkiye pazarı için de gücünü Klüber Lubrication’un 25 yıllık tecrübesi ile birleștiren Capol, önümüzdeki dönemde bu ișbirliği sayesinde müșterileri ile daha da yakın ilișkiler tesis etmeyi; böylece sektörün ihtiyaçlarına yönelik her zaman en hızlı ve en doğru çözümleri sunarak liderliğini pekiștirmeyi hedefliyor. Klüber Lubrication Türkiye Genel Müdürü Șükrü Gündüz ile șekerleme sektörünü, faaliyetlerini konuștuk.

Capol, Türkiye șekerleme sektörünü nasıl değerlendiriyor?

Son dönemde özellikle ihracat alanındaki gelișmelerle birlikte șekerleme sektöründeki üretim miktarlarında ciddi bir artıș ivmesi yakalanmıștır. Sektördeki oyuncuların doğru yatırımlar yapması ve uzun vadeli sağlam temelli stratejiler olușturması ülkemizden de küresel anlamda güçlü markaların çıkmasını sağlamıș, bu durum sektöre artı bir dinamizm kazandırmıștır. Ancak iç tüketim miktarları özellikle Avrupa ülkelerine göre halen oldukça düșük seviyelerde seyretmektedir. Küresel bazdaki çikolata tüketiminden örnek verecek olursak; bu alandaki birinci ülke olan İsviçre’de kiși bașına tüketilen yıllık çikolata miktarı 9 kg.dır. İsviçre’yi yıllık 7.9 kg. ile Almanya takip etmektedir. Ülkemizde ise bu rakam yıllık 3 kg. seviyelerindedir. Bu durum her ne kadar bu alanda daha gidilebilecek çok yol olduğuna dair bir ișaret olsa da; iç pazardaki tüketim darlığı ve küresel oyuncuların varlığı ile daha da çetin hale gelen rekabet koșulları üreticileri sürekli olarak yeni ihracat pazarları aramaya yönlendirmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de sektördeki trendler doğrultusunda siz neler yapıyorsunuz?

Capol’ün Elmshörn-Almanya’da hem son teknoloji ile donatılmıș bir Ar-Ge merkezi, hem de pilot üretim tesisi bulunmaktadır. Bu 2 iș ünitesi sayesinde piyasaya sunulması planlanan tüm yeni ürünler için denemeler yapılarak en yüksek kalitede en iyi sonuç verecek ürünlerin üretilmesi mümkün olmaktadır. Capol; dünya çapındaki satıș organizasyonu ve uzman Ar-Ge ekibi ile sektördeki gelișmeleri ve gıda ile ilgili regülasyonları yakından takip etmekte, böylece değișimlere çok hızlı bir șekilde adapte olabilmektedir. Bu hızlı adaptasyon gücü sayesinde özellikle Amerika ve Orta Avrupa’da giderek artan organik ürün talebine yönelik olarak organik ürün portföyü çok kısa bir sürede olușturulmuș ve üreticilerin beğenisine sunulmuștur.

Türkiye pazarına ilișkin önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?

Ülkemizde șekerleme pazarındaki büyüme oranı dünya ortalamasının üzerindedir ve büyümenin daha da artarak devam edeceği öngörüsü mevcuttur. Capol; sektördeki lider firma olmanın verdiği bilinçle hareket ederek Türkiye pazarı için gücünü Klüber Lubrication’un 25 yıllık tecrübesi ile birleștirmiș ve bu pazara ne kadar önem verdiğini göstermiștir. Önümüzdeki dönemde bu ișbirliği sayesinde müșterileri ile daha da yakın ilișkiler tesis etmeyi; böylece sektörün ihtiyaçlarına yönelik her zaman en hızlı ve en doğru çözümleri sunarak liderliğini pekiștirmeyi hedeflemektedir.

Sağlıklı beslenme ve çevreci yaklașımlara ilișkin yaptığınız çalıșmalar hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz?

Capol her zaman en sağlıklı ürünleri en yüksek kalitede sunabilmek için proses bazlı yaklașımlar geliștirmekte, hammadde temininden ürünlerin son tüketiciye ulașmasına kadar geçen tüm süreci hassasiyetle ele almaktadır. Bunu sağlayabilmek için hammadde tedariğine büyük bir özen göstermekte; her zaman en yüksek kalitede, en saf ve en sağlıklı hammaddeler ile üretim yapmaktadır. Bu hassasiyetin bir sonucu

Şükrü Gündüz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.