N

Dunya Gida - - Renklerin Mucizesi -

i r e l k n e r oksidatif stresi tetikleyen etmenlerden dolayı serbest radikal olușumu kaçınılmazdır. Incirdeki temel antosiyanin siyanidin-3-O-rutinozit bu radikallerden peroksi radikallerinin (ROO-) neden olduğu lipit peroksidasyonunu inhibe ederek ve oksidasyona neden olan reaktif oksijen türleri üzerinde süpürme etkisi (oksidanları daha zayıf yeni bir moleküle dönüștürerek etkisiz hale getirme) ile antioksidan özellik göstermektedir. Siyanidin-3-O-rutinozit, serbest radikal olușturan oksidatif katalist olan Fe2+ iyonuna karșı güçlü bir șelatlama aktivitesine sahiptir (SOLOMON ve ark., 2006).

Meyve yapısında bulunan antosiyoninler, flavonoller ve fenolik bileșenler kardiyovasküler sistemi hem oksidatif hasara hem de inflamasyona karșı korumaktadır. Normal șartlarda kalpte bulunan KATP kanalları yüksek ATP konsantrasyonundan dolayı kapalıdır. Iskemi söz konusu olduğunda hüçre içi ATP konsantrasyonu azaldığından kanal açılarak iskemik miyokard hücrelerini korumak üzere çalıșmakta, hücre içine Ca+2 girișini azaltarak ATP tasarrufu yapmaktadır. Böyle durumlarda ADP (adenozindifosfat) yüksek konsantrasyonlara çıktığında KATP kanallarını bloke ederek ișlevini yapmasını engellemektedir. İncir içeriğindeki fitokimyasallar, ADP’nin KATP kanallarını bloke etmesini önlemekte ve ADP ile indüklenen trombosit agregasyonunu (kümelenme) önlemektedir (GILANI ve ark., 2008; QUAYLE ve ark., 1997). Meyve özellikle kuru hali ile zengin bir potasyum (680 mg) kaynağıdır (USDA, 2017b). Potasyum minerali günlük beslenme içerisinde alınan sodyumun zararlarını azaltmanın yanı sıra vücutta sıvı elektrolit dengesini sağlamakta ve kan basıncını etkili bir biçimde düșürmektedir. Düzenli kuru incir tüketimi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmaktadır (IMRAN ve ark., 2011).

Günümüzde düzensiz beslenme alıșkanlıkları ve strese bağlı olarak en yaygın görülen gastrointestinal rahatsızlık konstipasyon (kabızlık)’dur. Konstipasyon için bașlangıç tedavisinde yüksek lifli gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. İncir, özellikle kuru incir, yapısındaki yüksek lif içeriğine bağlı olarak fekal materyalin bağırsakta kalma süresini kısalttığından ve belirgin olarak prebiyotik etki gösterdiğinden dolayı konstipasyon rahatsızlığı için fonksiyonel bir besin maddesidir (KIM ve ark., 2010). Yapılan klinik çalıșmada, kronik konstipasyon rahatsızlığı olan bireylere 8 hafta boyunca 3 adet/gün kuru incir verilmiș, sonuçta fekal materyalin bağırsakta kalma süresi 63 saatten 38 saate düșmüș ve bağırsağın peristaltik hareketleri normal düzene girmiștir (BAEK ve ark., 2016).

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, Dünya’da bayanlarda en sık görülen kanser türü göğüs kanseridir. Klinik çalıșmalar göğüs kanserinin hormonal kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Kanserin bașlamasında ve ilerlemesinde göğüsün endojen östrojen hormonuna fazla maruz kalması etken olmaktadır. Siyah incir içerisindeki fitosteroller (özellikle -sitosterol) ve antosiyoninler, östrojen reseptör pozitif olan göğüs kanserinde (hormonal kaynaklı kanser) MCF-7 kanser hücrelerine karșı güçlü sitotoksik aktivite ile proliferasyonu engelleyerek kanseri önlemekte ve tedaviye yardımcı olmaktadır (JASMINE ve ark., 2015; UZ ve ark., 2015).

Siyah incir, potasyum, lif, antosiyanin (özellikle siyanidin-3-rutinozit), fitosterol (özellikle -sitosterol), fenolik bileșen ve terpen içeriği ile inflamasyon, göğüs kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara karșı koruyucu ve tedavi edici özelliklerinden dolayı fonksiyonel bir gıda maddesi olarak mevsiminde bol miktarda tüketilmesi gereken bir meyvedir.

ANONYMOUS, 2017a. Türkiye Cumhuriyeti Bașbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. http://rapory.tuik.gov.tr/2109-2017-23:50:07-390476328393165369671238858.

html ANONYMOUS, 2017b. Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. http://www. turkomp.gov.tr/food/367

BADGUJAR, S.B., PATEL, V.V., BANDIVDEKAR, A.H. and MAHAJAN, R.T., 2014. Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Ficus carica: A review. Pharm. Biol., 52(11): 1487-1503.

BAEK, H.I., HA, K.C., KIM, H.M., CHOI, E.K., PARK, E.O., PARK, B.H., YANG, H.J., KIM, M.J., KANG, H.J. and CHAE, S.W., 2016. Randomi-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.