Paketsiz ve etiketsiz ‘organik’ ürünlerden uzak durun

Yasanın öngördüğü kriterlere göre ürünlere sertifika verdiklerini kaydeden ECOCERT IMO Satış Direktörü Tunç Kolatan tüketicileri uyardı: “Öncelikle paketsiz ve etiketsiz, dökme ürünleri asla organik diye satın almasınlar. Tüketicilerin bu tip ürünlerden u

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

Organik tarım ürünlerinin, yönetmeliğinin keskin șartlarından, akreditasyon gerekliliklerinden ve kontrol sisteminin güvenilirliğinden dolayı kabul edilen en güvenilir alternatif tarım sistemi olduğunu belirten ECOCERT IMO Satıș Direktörü Tunç Kolatan, söz konusu ürünlerin tüketiciler tarafından güvenle tüketilebileceğini söyledi. Yasanın öngördüğü kriterlere göre ürünlere sertifika verdiklerini kaydeden Kolatan tüketicileri uyardı: “Öncelikle paketsiz ve etiketsiz, dökme ürünleri asla organik diye satın almasınlar. Tüketicilerin bu tip ürünlerden uzak durmalarında büyük fayda var. Denetimli organik pazarlar dıșında organik ürünlerin bu șekilde bir satıșı yok, orada da satıcıda organik sertifikası mutlaka bulunuyor, görmek istesinler. Marketlerin organik reyonlarından, organik ürünler satan dükkanlardan, denetimli organik pazarlardan ve hatta internetten güvenle alıș veriș yapabilirler. Fakat, mutlaka etiketleri dikkatlice okumalılar. Bakanlığın organik logosu ve kontrol kurulușuna ait bilgiler etikette mutlaka olmalıdır” diye konuștu.

Geçen yıllara göre organik ürün için bașvuru yapan firma ya da kiși sayısında artıștan söz edebilir miyiz?

Organik ürün sertifikasyonu için bașvuru yapan firma adedinde her yıl belli bir oranda artma oluyor. Pazardaki yüzde 10-15’lik genișlemeye paralel olarak sektöre giriș yapmak isteyen firma adedinde reel olarak yılda ortalama yüzde 10-yüzde 15 gibi bir artıștan söz edebiliriz. Bu arada sektöre yeni girenler olduğu gibi, aradığı pazarı ve hayal ettikleri karları bulamayıp çıkanlar da azımsanmayacak kadar çok. Ülkemizde henüz tüketim önemli bir noktaya gelemedi. Pazarın gelișimi çok yavaș ilerliyor.

Sağlıklı yașam trendiyle birlikte organik ve doğal ürünlere talep artıșı var. Bahçede vs yetișen her ürün pazarlarda organik diye satılabiliyor. Tüketici nelere dikkat etmeli?

Organik ürünlere karșı olan güvensizliğin temelinde bu konu yatıyor. Olur olmaz her yerde, pazarda, köyde , yol üstünde organik ibaresi ile satıș yapmaya çalıșanları görür olduk. Bu konuda “organik tarım kanununda” çok ciddi cezalar var. Öncelikle paketsiz ve etiketsiz, dökme ürünleri asla organik diye satın almasınlar. Tüketicilerin bu tip ürünlerden uzak durmalarında büyük fayda var. Denetimli organik pazarlar dıșında organik ürünlerin bu șekilde bir satıșı yok, orada da satıcıda organik sertifikası mutlaka bulunuyor, görmek istesinler. Marketlerin organik reyonlarından, organik ürünler satan dükkanlardan, denetimli organik pazarlardan (büyük șehirlerimizde var) ve hatta internetten güvenle alıș veriș yapabilirler.Fakat, mutlaka etiketleri dikkatlice okumalılar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın organik logosu ve kontrol kurulușuna ait bilgiler etikette mutlaka olmalıdır.

Organik ürün sertifikası verirken ürün için aranan nitelikler nelerdir?

Bu konu ile ilgili her ülkenin kendi yönetmelikleri var. Ülkemizde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilișkin yönetmelik” kapsamında bulunan kriterlere göre organik üretim yapılması gerekiyor. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, kanatlı üretimi, arıcılık ve doğadan toplama için ayrı kriterler var. Genel olarak bahsetmek gerekirse; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kanatlı üretimlerinde ürünleri üretmeye bașlamadan önce yetiștiricilik alanlarının geçiș sürelerini tamamlaması gerekiyor. Ancak ondan sonra organik ürün üretilebiliyor. Çok genel anlamda söylemek gerekirse; Bitkisel üretimde sadece organik tarım yönetmeliğinin ekinde bulunan, insana ve doğaya zararı olmayan girdiler (ilaç, gübre vb.) kullanılabilir; bildiğimiz kimyasal gübre ve ilaçların kullanımı yasaktır. Çevresel bulașma kriterlerine de

dikkat edilmesi

gerekmektedir. Hayvancılıkta barınak kriterlerine mutlak uyulması istenir. Hayvan refahı ön plandadır. Antibiyotik kullanımı yasaktır, ilaç ve așılar izin verilen maddelerden ve kontrollü olarak sadece karantina șartlarında uygulanır. Arıcılıkta, hastalıklara karșı naftalin veya kimyasal ilaçların kullanımı yasaktır. Kovanların boyanması yasaktır. Ürünler kimyasal analizlerden geçirilir, kalıntı içermemesi istenir.

İyi tarım uygulamaları çerçevesinde çalıșmalarınızdan söz edebilir misiniz?

ECOCERT IMO Denetim firması olarak organik tarım yanında tamamen ayrı bir yönetmeliği olan yine çevreci bir yönü olan İyi Tarım Uygulamaları konusunda da kontrol ve sertifikasyon yapıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (ITU) ile yetișen sebze ve meyveler yurtiçi pazarda, genelde büyük marketler tarafından talep görmektedir, kontrollü bir tarım șeklidir. ITU’da amaç; doğru tarım uygulamalarının üreticilere öğretilmesi, eğitimler verilmesi, kültürel faaliyetlerin kayıt altında izlenebilir șekilde tutulması, ilaç ve gübrelerin çok kontrollü ve usulüne uygun kullanımının sağlanmasıdır.

Organik ürün sertifikası veren firma sayısında da artıș var. Bu alanda da her firmaya güvenebilir miyiz?

Ülkemizde organik tarım kontrol ve sertifikasyonu için yetki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın elindedir. Bakanlığımız bu amaçla koyduğu belli kriterlere uyan özel șirketlere yetki vermektedir. Bu șekilde organik tarım kontrol ve sertifikasyonu fiiliyatta özel șirketler tarafından yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu firmalara yılda en az bir kez ofis denetimi vardır. İlçe müdürlüklerinden yetkililer, bu özel șirketlerinin arazi denetimlerine katılmakta ve denetimlerin nitelikli yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedirler. Ayrıca akreditasyon firmalarının da kontrol firmalarına yaptıkları denetimleri mevcuttur. Bu nedenle organik tarım ürünleri, gerek yönetmeliğinin keskin șartlarından, gerekse akreditasyon gerekliliklerinden, gerekse de kontrol sisteminin güvenilirliğinden dolayı kabul edilen en güvenilir alternatif tarım sistemidir. Kesinlikle tüketiciler tarafından güvenle tüketilebilir. Güvenilirlik konusunda bakanlığımız titiz çalıșmakta, kriterlere uymayan firmaların kontrol yetkilerini iptal etmektedir.

Gıdada en çok hangi ürünlere sertifika veriyorsunuz?

ECOCERT IMO Türkiye ofisi ülkemizde ve çevre ülkelerde her türlü ürüne kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermektedir. Volüm olarak baktığımızda bakliyat, tahıllar, üzüm, incir, kayısı, fındık, bal, yumurta ve süt bașı çeken ürünlerdir.

Tunç Kolatan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.