Coğrafi işaretli ürünler

Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Salihli’nin kirazı, Ödemiş’in patatesi, ve Finike’nin portakalı... Dünya G

Dunya Gida - - İçindekiler - Büşra Sözen busra.sozen@dunya.com

Salihli’nin kirazı

Salihli Kirazı’na coğrafi ișaret tescili almak üzere ilk bașvurunun 11 Ağustos 2006’da yapıldığını söyleyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bașkanı İbrahim Yüksel, “Yaklașık 1.5 yıllık bir süreçten sonra 20 Ocak 2008 tarihinde Salihli Kirazı’nın tescili Resmi Gazetede yayınlandı. Tescil türü: Menșe adı, kullanım biçimi ise Markalama olarak belirlendi. Salihli Kirazı’nın Türk Patent Enstitüsü’nde tescil numarası 100’dür” dedi.

Salihli Kirazı’nın geç açan bir çiçek olduğunu söyleyen İbrahim Yüksel, kirazın yayla köyleri olarak bilinen Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy gibi yüksek yerlerde yetiștiğini ifade etti. Salihli Kirazı’nın olgunlașmasının diğer çoğu kiraza göre geç olduğunu kaydeden Yüksel, diğer çeșitlerden en önemli farklılığının uzun ve ince bir sapa sahip olduğunu, meyvenin șekli ve dayanıklılığı ile de diğer çeșitlerden farklı olduğunu belirtti. Yüksel, “Meyvelerinin büyüklüğü ile de diğer benzerlerinden ayrılır. Bașka yörelerde Napolyon cinsi kirazların çapı 26–28 mm civarında iken, Allahdiyen köyünün kendine özgü havası ve toprak yapısı nedeniyle Salihli Kirazı’nın çapı 32 mm’yi geçmektedir. 1945 yılından beri Salihli’nin Allahdiyen köyünde yetișen ve buradan diğer yerlere yayıldığı belirtilen bu çeșit, Akșehir’de Akșehir Napolyonu, Uluborlu’da Uluborlu kirazı olarak adlandırılmıștır. Türkiye’de en fazla kiraz üretiminin yapıldığı İzmir ve Manisa illerinde bu kiraz Salihli Kirazı olarak tanınmaktadır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınlarında da bu isimle anılmaktadır” dedi.

Salihli Kirazı’nın ılıman iklim kușağında yetișen bir meyve çeșidi olduğunu ifade eden İbrahim Yüksel, “Yazları nispeten serin geçen ve nisbi nemi yüksek olan yerlerde kaliteli meyve verir. Kıș aylarında -20 derecedeki soğuklara dayanır. Salihli bölgesinde bulunan dağlar ve etekleri Salihli Kirazı yetiștiriciliği için uygun iklime sahiptir. 5-7 yașındaki Allahdiyen kirazı 10-15 kg kiraz verir. Ortalama bir dönüme 35 adet kiraz ağacı ekilebilir. Yașı arttıkça yeterli su ve gübre verildiğinde 50-75 kg kiraz veren ağaç cinsidir” diye konuștu. Yüksel sözlerini șu șekilde tamamladı: “Salihli Kirazı çok kaliteli bir ürün olduğu için ihracatçılar tarafından tercih ediliyor ve üretici tarafından normal fiyatın 2-3 katına ihracatçıya satılıyor. Kalitesi tescilli bir ürün olduğu için ihracatçılar tarafından yüksek fiyatla satılabiliyor. Salihli Kirazı’nda üretimin tamamına yakını ihraç ediliyor. Son yıllarda İstanbul’dan gelen büyük sermayedarlar da Salihli’de geniș alanlarda kiraz yetiștiriciliği yapmaya bașlamıștır. Ülkemiz açısından döviz kazandıran ve Salihli’de Allahdiyen, Bahçecik ve Gökköy’de yetișmekte olan kirazlar ihracatçı firmalar sayesinde bașta Paris, Berlin, Amsterdam gibi Avrupa bașkentlerinde ve diğer ihraç edilen ülkelerde sofraları süslemektedir. Meyveleri yuvarlağımsı, kalp șeklinde, meyve kabuğu parlak koyu kırmızı, meyve eti sert, tatlı, sulu ve çatlamaya dayanıklıdır. Salihli Kirazı tașınmaya da dayanıklı bir çeșittir. Meyvelerinin büyüklüğü ile dikkat çeken Salihli Kirazı, benzerlerine göre daha pahalıya satılabilmektedir. Bu irilik özelliğine dolgun ve etli, parlak kırmızı rengi ve uzun süre dayanıklı olması eklenince, iç ve dıș pazarda “marka” olarak Salihli Kirazı haklı olarak ün sahibidir. Ziraat 0900 diye adlandırılan cinsin asıl adı Salihli Allahdiyen kirazıdır.”

Finike’nin portakalı

Finike İlçesi Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Bașkanı Celal Bülbül, Finike Portakalı’na coğrafi ișareti için bașvuru süresinin 2 yıl sürdüğünü söyledi. Celal Bülbül, “Gerekli evrakların hazırlanmasının ardından sürecin en zorlu kısmı pomolojik olarak ayırt edici olduğunu ispat etmek oldu. Analiz için üniversitelerden destek alamadık, ancak BATEM ücretsiz olarak bu hizmeti bizlere sağladı ve tescilin önü açıldı. Tabii coğrafi ișaret alırken aslında o ürünün ünü ve yöredeki önemi pomolojik değerlerden çok daha önemli bir yer tutuyor olmasına rağmen yine de zor bir süreçten geçtik” dedi. “Portakal Türkiye’nin diğer yörelerinde de yetișir ancak Finike’deki kalite farklıdır” diyen Celal Bülbül, “Coğrafi İșaret belgemizde de yer aldığı gibi Finike ilçesi sınır olarak çizilmiș. Finike narenciye üretimi için Türkiye’de en elverișli makro klimaya sahiptir, üç tarafı dağlarla çevrili ve güneyinde de deniz vardır. Ovada bulunan akarsular sayesinde de alüvyonlu zengin bir toprağa sahiptir. Doğal elverișliliğe ise en büyük katkıyı çiftçimizin üretim metotlarını da ilave edince ortaya üç nesildir devam eden bir değer ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bülbül sözlerini șöyle sürdürdü: “Türkiye’de Coğrafi İșarete ilgi duyan șu ana kadar en büyük proje Metro Toptancı Market’in oldu. Șu anda Finike Portakalı ve Tașköprü Sarımsağı ile bașlayan süreç beș yılda tüm Türkiye’ye genișledi ve yöre kalkınmasına direkt etki eden bir proje haline geldi. Yurtdıșında da bu konuda etkinlik yapıldı. Ancak Finike Portakalı’nın ihracatı konusunda Coğrafi İșaret kaynaklı bir talep henüz yok.”

Ödemiș’in patatesi

Ödemiș Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bașkanı A.Latif Aka, Coğrafi ișaret tescilinde amacın Ödemiș Patatesinin özeliklerini korumak, gelecek nesillere aktarılması ve marka değerinin arttırılması olduğunu söyledi. Latif Aka, “Ödemiș Patatesinin Coğrafi İșaretlerde belirtilen özelliği yumrunun nișasta içeriği yüzde 16 - yüzde 20 arasında değișir. Sarı etli patateslerde nișasta oranı az, protein oranı yüksek; beyaz etli patateslerde nișasta oranı yüksek protein oranı azdır. Sarı et renkli patatesler yemeklik, beyaz et renkli sanayiliktir. Yumrular yuvarlak, oval ve uzunumsu șekillerde olabilmektedir. Yumru kabukları genellikle açık sarı, yumru et renkleri sarıdır. Yumru ağırlığı 50–500 gr arasında değișmektedir” dedi. Patatesin ılıman ve serin iklim bitkisi olduğunu belirten Aka, “Bir üretim yılında erkenci patates çeșitleri 1600 derece gerçi patates çeșitleri ise 3000 derece toplam sıcaklık ister. -1 ile -1,5 derece soğuktan zarar görürler. Gelișme devresinde 250–300 mm yağıș olmadığından sulanmalıdır. Ödemiș’te 1. ürün, 2 ürün ve yayla patates üretimlerinde vegatasyon süresi boyunca 5-7 kez sulama yapılmaktadır. Ödemiș’te üretilen patates tohumluğunda aranan bazı özellikler; yayla șartlarında yetiștirilmeli, hastalıksız tohum kullanılmalı, yumru çapları 3.5 cm-6.5 cm ağırlıkları 50-90 gr arasında olmalı, yumrular üzerinde en az 2 göz bulunmalı, büyük yumru kullanılacak ise yumru her parçada 2 göz kalacak șekilde kesilerek dikilmeli ve yumrular uygun koșullarda depolanmalıdır. İlkbaharda dekara 200- 500 kg tohumluk yumru kullanılarak, toprak sıcaklığı 8-10 derece olunca dikilir. 1.dikim șubat ayı içersinde, 1.hasat 15 Mayıs-1 Temmuz arasındadır. 2.dikim ise 1-15 Ağustos arası yapılmaktadır. Ödemiș’in yayla șartlarında (Bozdağ - Gölcük) ise patates mayıs-haziran aylarında dikilir, hasat eylül-ekim aylarında yapılır. Ödemiș’te 1 yıl içerisinde 3 kez taze patates üretimi yapılmaktadır” diye ekledi.

Aka konușmasına șu șekilde devam etti: “İzmir patates ekim alanlarının yüzde 95’ini ve üretimin yüzde 97’sini Ödemiș’te karșılanmaktadır. 60 yıldır 1. ve 2. ürün patates ekilmesine karșın, dekar verim ortalamasında Türkiye değerinin iki katı birim alan verimi elde ettiği görülmektedir. Ödemiș Ticaret Borsası tarafından 2002 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İșaret Tescil Belgesi alınmıștır.

Coğrafi ișaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeșleșmiș bir ürünü gösteren ișaretlerdir, bașka bir deyișle ürünün kaynağını gösteren ișaretlerdir. Coğrafi ișaretler ürün kalitesini garanti etmek, ürünün tanınmıșlığını ve katma değeri arttırmaları bunun yanında o yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Üreticileri korumanın yanında tüketicileri de korumaktadır. Coğrafi İșaretli Ödemiș Patatesine süpermarketler reyonlarında yer vermekte. Aynı zamanda tüketiciler Coğrafi İșaretli ürünler hakkında bilinçlenmektedir. Özellikle bilinçli tüketiciler coğrafi ișaretli ürünlere daha çok yer vermekte ve talep etmektedir.”

İbrahim Yüksel

A.Latif Aka

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.