Sürdürülebilir büyüme için döngüsel ekonomi

Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonomi; AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar Euro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i düzeyinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As ozlem.as@dunya.com

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, döngüsel ekonominin Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini hızlandıracak yeni bir ekonomik yaklașım olduğunu söyledi. İmer, Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki șirketlere 600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 aralığında düșüș sağlayacağının hesaplandığını söyledi.

Mete İmer, 2018’de AB’de yürürlüğe girmesi beklenen, yeni yasal düzenlemeler getirecek olan “Döngüsel Ekonomi Paketi”ni Dünya Gıda Dergisine değerlendirdi.

Döngüsel ekonomi modeli nedir? Sürdürülebilir büyüme için kaynakların akıllı ve sürdürülebilir kullanılması gerekiyor. Doğrusal (döngüsel olmayan) ekonomi, “üret-kullan-at” modeli geçerliliğini yitirmeye bașladı. Onun yerini “sürdürülebilir üretim- sürdürülebilir tüketim- yukarı dönüșüm (geri dönüșüm)” süreçlerini izleyen döngüsel ekonomi alıyor. Döngüsel ekonomide ürünlerin ve malzemelerin kullanılabilirliğinin mümkün olan en uzun

süre korunması hedeflenir. Tasarım așamasından ve malzeme seçiminden itibaren çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik, ürünün yeniden kullanımı, geri dönüșümünün en üst düzey olması hedeftir. Atıklar ve kaynak kullanımı en aza indirilir. Ürün ve malzemenin ömrü sona erdiğinde, geri dönüșüm ile değer yaratmak için yeniden kullanıma alınması sağlanır.

ÇEVKO’nun bu konuda bir çalıșması var mı? Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması ve gelișimi için 26 yıldır faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı, 2018’de AB’de yürürlüğe girmesi beklenen, yeni yasal düzenlemeler getirecek olan “Döngüsel Ekonomi Paketi”ni, 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlediği uluslararası kongrede ele aldı. Bu kongre ile yeni bir ekonomik yaklașım olan döngüsel ekonomi modelini ülke gündemine tașımak istedik. Döngüsel olmayan bir ekonomide; “Üret! - Kullan! - At!” çizgisini izleyen ürünlerin yașamı, çöp veya bertaraf tesislerinde son bulur. Sürekli artmakta olan nüfus, kısıtlı doğal kaynaklar ve küresel ısınma gibi büyük çevresel sorunlara yol açan insan faaliyetleri artık ișlerin eskisi gibi devam edemeyeceğini gösterdi; yeni iș yapma modelleri arayıșını bașlattı. İște, “doğrusal ekonomi” yerine, “sürdürülebilir üretim”, “sürdürülebilir tüketim” ve “yukarı dönüșüm” süreçlerini bir “çember” halinde ele alan “döngüsel ekonomi” modeli dünyada sürdürülebilir gelișme için yeni bir yaklașımdır. Bu yaklașım, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların kaynak olarak değerlendirilmesini öne çıkaran yeni bulușların önünü açarak rekabet avantajı getirebilir. Yeni iș modelleri, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratabilir. Tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulmasını teșvik edebilir. Sonuç olarak, kıt kaynakların daha dikkatli ve çevreyle uyum içinde kullanılması ve geri dönüșüm suretiyle önemli ekonomik, toplumsal ve çevresel yararlar sağlayabilir.

Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki șirketlere 600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 aralığında düșüș sağlayacağı hesaplanmaktadır. Tekrar kullanım, üretim ve onarım sektörlerinde, örneğin, kullanım dıșı kalan cep telefonlarının kolay sökümü sağlanırsa atık haline gelen cep telefonlarından yenilerinin üretilmesi ile ilgili maliyetler yarıya inebilir. Eğer kullanım dıșı kalan cep telefonlarının yüzde 95’i toplanabilirse, malzeme üretim maliyetlerinden yılda 1 milyar Avro tasarruf sağlanabilir.

Türkiye bu yıl ne kadar ambalaj atığını değerlendirdi?

Ülkemizde geri dönüșüm, uzun yıllar önce ekonomik değeri olan ambalaj atıklarının özellikle gelir düzeyi en düșük kișilerce toplanması, kayıt dıșı olarak hurda depolarına satılarak değerlendirilmesiyle bașlamıștır. Bilinç düzeyi gelișmemiș toplumda çöpe karıștırılarak atılan ambalaj atıkları çöp sahalarında yoksul kișilerce son derece sağlıksız koșullarda ayrılarak toplanmaktadır. Düzenli atık depolama sahalarında bu etkinliğin yasaklanması nedeniyle sokağa inen toplayıcılar sokaklardaki çöp kutularından değerli atıkları toplar duruma gelmișlerdir.

Çevre ve Șehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılı verilerine göre Türkiye’de ayrı-toplama ve geri dönüșüm için lisans alan firma sayısı 1.000’i, ambalaj atıklarını yönetmelikte belirtildiği șekilde ayrı toplamak üzere yönetim planı hazırlayan belediye sayısı 500’ü, sisteme geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bakanlık sistemine kaydolan șirket sayısı 25 bini, toplanarak geri kazanılan ambalaj atığı miktarı yıllık 2 milyon tonu așmıștır. Ülkemiz büyük, nüfusumuz da kalabalık olduğu için, bu gelișmelere karșın, yasal sorumluluğunu yerine getirmeyen önemli sayı ve kapasitede belediye, sanayi kurulușu, tüketici, topla-

Mete İmer

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.