Ambalaj sektörü Sanayi 4.0’a hazırlanıyor

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

TOBB Ambalaj Meclisi Başkanı Mustafa Tacir, ambalaj sektörünün yeni teknolojik gelişmeler ışığında, sanayi 4.0’a hazırlandığını; bu gelişimin iş yapma kalıplarını değiştireceği için sektörün küresel pazarlara entegrasyonunu hızlandıracağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi Bașkanı Mustafa Tacir, ambalaj sektörünün yeni teknolojik gelișmeler ıșığında, sanayi 4.0’a hazırlandığını ve bu konuda insan kaynağının yetiștirilmesi için gerekli eğitim altyapısının acilen olușturulması gerektiğini söyledi. Tacir, “Bu gelișim iș yapma kalıplarımızı da değiștireceğinden sektörümüzün küresel pazarlara entegrasyonunu da hızlandıracaktır” dedi.

Dünya Gıda’nın sorularını yanıtlayan Tacir, ambalaj sektörünün gündemini değerlendirdi. Yeni tebliğin kayıtdıșılığın önüne geçerek fiyat istikrarı sağlayacağını belirten “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 3 Ekim tarihli genelgesi, ambalajın gerek sağlık, gerekse çevreye sağladığı katkıları ortaya koymuștur. Bu genelge ile gıdadaki zayiat asgari düzeylere inecek, hijiyen koșullarının sağlanmasıyla daha sağlıklı ürünler tüketme imkanımız olacaktır. Ayrıca, kayıt dıșılığın da önüne geçilerek fiyat istikrarı sağlanacak” diye konuștu.

“Ambalajın çevreye etkisi az”

Ambalajın çevreye etkisi konusunda yanlıș değerlendirmelerin olduğunu dile getiren Tacir, șu değerlendirmede bulundu: “Çevre ile ilgili șöyle bir yanlıș anlașılma mevcut. Bir malzemenin çevreye etkisi maalesef kullanımından sonra gündeme gelmektedir. Halbuki, malzemenin hammaddesinden bașlayarak, üretim, kullanım ve bertaraf safhalarınında çevresel etkilerinin hesaplanması gerekmektedir. Örneğin 1 tas kahve içtiğimizde karbon salınımının 100 birim olduğunu varsayalım: Buna göre malzemelerim çevreye etki dağılımı șöyledir. 50 birim kaynatılan su kaynaklı; 44 birim kahve üretimi kaynaklı; 4 birim ambalaj kaynaklı; 2 birim nakliye, lojistik kaynaklı. Bu rakamlar ambalajın çevreye etkisinin ne kadar az olduğunu da göstermektedir.”

Türkiye’nin AB ambalaj sektörü büyüme rakamlarının üzerinde seyrettiğini belirten Tacir, bu gelișmenin tamamının iç pazar büyümesi olarak algılamaması gerektiğini söyledi. Tacir, “Sektörümüzün ihracat odaklı bir yapıya sahip olması bu büyümenin ana faktörlerinden biridir. Ayrıca, Türkiye ambalaj sektörü dıș ticaret fazlası veren ender sektörlerdendir” dedi.

“Ana sorun hammadde tedariği”

Tacir, sektörün yașadığı bașlıca sorunun hammadde tedariği kaynaklı olduğunu söyledi. Tacir, “Bunun giderilmesi hususunda gerek hükümetimiz, gerekse sektör sivil örgütleri, uluslararası büyük hammadde üreticilerinin ülkemize yatırım yapmaları hususunda görüșmeler yapmaktadır. Umarım, gelecekte Türk Sanayisi, yapılacak büyük yatırımlarla, kendi hammadde ihtiyacını sağlayacak hale gelecektir” dedi.

Sanayi Teknoloji Bakanlığının teșvikleri doğrultusunda, sektörde Ar-Ge merkezleri kuran firmaların sayısının hergeçen gün arttığını dile getiren Tacir, “Ar-Ge her sektörde olduğu gibi ambalaj sektörü için de çok önemli. Bu konuda sektör sivil toplum örgütleri “Sanayi-Üniversite” ișbirlikleri üzerinde çalıșma yapmaktadırlar” dedi.

Mustafa Tacir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.