Gıdada ambalaja ne kadar güveniyoruz?

Dunya Gida - - İçindekiler - Nur Coşkun İstanbulluoğlu nurcoskun@net-iletisim.com

Rengarenk ambalajlı gıda ürünleri defilesi her markette karșımıza sıklıkla çıkıyor. İștah açıcı tasarımlardaki ambalajlar ürünü çok daha kolay sattırıyor. Lezzetini bilmediğimiz bir ürünü sadece ambalajının cazibesine kapılarak almıșlığımız vardır. Rakiplerden farklı olmak veya farkındalık yaratmak, rakiplerden sıyrılabilmek rekabetin temel kurallarından...Tüketiciler gıdaları çoğunlukla hür iradeleri ile seçtiğini zannederken, bu hürriyeti yönlendiren etkenlere bilinçli ya da bilinçsiz olarak maruz kalıyor...

Acaba yiyecek ve içecekleri alırken lezzeti mi ambalajı mı kararımızı etkiliyor? Ambalajı sadece gıdanın üzerindeki bir kılıf olarak mı görüyoruz yoksa üzerindekileri merak ve dikkat ile okuma alıșkanlığımız var mı? Ambalajlı mı yoksa açıkta satılan ürünleri mi daha çok tercih ediyoruz? Halk arasında eskilere dayanan pakete girmiș ürün daha pahalıdır algısı ne kadar sağlıklı ve ne kadar doğru? Buna benzer soruların cevaplarını araștırabildiğimiz oranda ambalajlı ürün farkındalığımız seviye atlıyor belki de...

İnsanların bilgi alma ve alıșkanlık kazanmaya

en elverișli oldukları dönem okul çağları. Bu dönemlerde çocuklara ve gençlere kazandırılacak beslenme alıșkanlıklarının yetișkinliğe tașınabileceği gerçeği araștırmalarla pek çok kez kanıtlanmıș. İște Türkiye’de gençler arasında yapılmıș araștırmalardan birinde yer alan sonuçlardan bir kaç örnek. Ortaöğretim ve üniversite seviyesinde rastgele örnekleme ile seçilmiș yaklașık 500 gence, gıda hijyeni ve ambalajlı gıda tüketim alıșkanlıkları üzerine sorular sorulmuș. Araștırma gösteriyor ki; genç kızlar (yüzde 70,1) genç erkeklere (yüzde 56,2) göre ambalajlı gıdaları daha fazla tercih ediyor.

Cinsiyet ve öğrenim düzeylerine göre gençlerin yarıdan fazlası (yüzde 58,2) gıda ürünlerini tamamen kendi tercihleri doğrultusunda seçtiklerini belirtirken, yüzde 28,9’u ailesin-

Gençlerin yüzde 64,2’si sadece ambalajlı gıdaları tüketiyor. Yaklașık yüzde 30’u ambalajlı ve açıkta satılan gıdaları birlikte tercih ettiklerini belirtirken, yüzde 5,9’u açıkta satılan gıdaları tercih ediyor. Ambalajda son kullanma tarihine dikkat eden gençlerin oranı yüzde 60,7 iken ambalajın açık olup olmamasına dikkat edenlerin oranı ise sadece yüzde 14,7. Ambalajlı ürün satın alırken hiçbir șeye dikkat etmediğini belirtenler gençler bile var. Peki ya etiket bilgisi okuma: Her zaman okuduklarını belirten gençler (yüzde 51,3), okumadığını belirtenler ise (yüzde 48,7). Etiket okumaya ilgi ve ilgisizlik birbirine yakın görülüyor. Ancak kızlar erkeklere göre etiket bilgilerini daha çok okuyor. Gençlerin yüzde 75,7’si ambalajlı gıdalardaki etiket bilgilerini yeterli buluyor. Ancak araștırmaya katılan gençlerin yüzde 37,1’i etiket bilgilerinde gıda ile ilgili bilgilerin tamamının yazılmadığını, yüzde 12,1’i etiket bilgilerini anlașılır bulmadıklarını belirtiyor. Araștırıcıların diğer önemli bir tespiti ise; tüketicilerin eğitim seviyesi ve yașları arttıkça gıda reklâmlarını inandırıcı bulma oranı düșüyor.

Aslında bütün bu çalıșmalar gösteriyor ki gençlerin güvenli gıda tüketimi konusundaki tercihleri ve ambalajlı gıda etiketleri hakkındaki bilgi ve davranıșları, aileden aldığı görgü, bilgi ve eğitimle doğru orantılı. Bilgi ve eğitimin her konuda olduğu gibi, tüketiciye sağlıklı beslenmenin ipuçlarını bulmada da rehberlik ettiği yadsınamaz bir gerçek. Tüketici olarak her yașta ambalajlı ürün kullanmaya özen gösterelim evet...ama bunun yanında ambalajın içindeki ile üzerindeki bilgilerin kalite ve gıda güvenliği açısından yanıltıcı olmadığını test edebilecek deneyime sahip olmayı da ihmal etmeyelim.

Unutmayalım ki sağlıklı koșullarda üretilmiș ambalajlı ürün açıkta satılan ürüne göre daha özenli ve kalitelidir. Özellikle büyük șehirlerde, tüketiciye ulașana kadar kilometrelerce seyahat eden gıda ürünlerini en sağlıklı hali ile sofralarımıza ulaștırılabilme becerisi açıkta tașınarak değil, ambalajda korunarak mümkündür.

Kaynakça

“Gençlerin (14-24 yaș) Gıda Hijyeni ve Ambalajlı Gıdaların Tüketimi Konusundaki Bilgi ve Davranıșlarının İncelenmesi” Araștırması

Hazırlayanlar: Gamze Alpuğuz, Figen Erkoç, Bülent Mutluer, Meryem Selvi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Cilt 66 Sayı 3 2009

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.