“Sürdürülebilir gıda için göç önlenmeli, israfın önüne geçilmeli”

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda gıdanın sürdürülebilir geleceği için göçün önlenmesi, kırsalda istihdamın desteklenmesi ve gıda kayıp-atıklarının azaltılması

Dunya Gida - - İçindekiler -

Her geçen gün artan dünya nüfusuna sağlıklı, güvenilir ve ulașılabilir gıda hedefi doğrultusunda sektörde farkındalık yaratmak ve gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik dönüșümünü hızlandırmak amacıyla bu yıl 3.’sü Fairmont Quasar Oteli’nde 18 Ekim’de düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı tüm tarafların katılımıyla sürdürülebilir gıdanın tüm yönleriyle konușulduğu, tartıșıldığı bir platforma dönüștü.

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İșverenleri Sendikası–TÜGİS’in öncülüğünde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı, Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) katkılarıyla düzenlenen konferansta iș dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar bir araya geldi.

“Ana sermayemiz hızla tükeniyor”

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Bașkanı Murat Sungur Bursa, konferansın açılıș konușmasında dünyada her sektöre damgasını vuracak sürdürülebilirlik kaygısının iș modellerine entegre edilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek tüm paydașlarla birlikte kaynakları sürdürülebilir șekilde kullanmanın yollarını aradıklarını söyledi.

Araștırmacıların 7 milyar insanın tüm değerli kaynakları tüketeceği günü tespit etmek için çalıșmalar yaptığını belirten Bursa, “20 yıl önce bu tarih Eylül ayının sonlarına denk gelirken, bu yıl 2 Ağustos oldu. Bu, ‘kara gün’ olarak tarihe geçti. Biz 2 Ağustos’tan bu yana krediden yiyoruz ve bu krediyi bizim yerimize kimse ödemeyecek! Ana sermayemiz hızla tükeniyor. Örneğin; dünyadaki gıda atıklarını yarıya indirirsek bu tarih bir hafta ileriye kaydırılabilir. Bu da bize kaynakları sürdürülebilir șekilde kullanmamız gerektiğini gösteriyor” șeklinde konuștu.

Türkiye Gıda Sanayi İșverenleri Sendikası (TÜGİS) Bașkanı Necdet Buzbaș da açılıș konușmasında, dünyada açlığın alınan tüm önlemlere rağmen artmaya

devam ettiğini vurguladı. Buzbaș, “1996 yılında dünyada 900 milyon olan aç insan sayısı, 2016 yılına geldiğimizde 815 milyondu. Son 10 yıldır savașlar, göçler, doğal afetler nedeniyle açlık tedricen artıșa geçti. Bugün artık 7,5 milyar insan için gıda güvenliğinin tartıșılmasının zamanı geldi. Birleșmiș Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030’a kadar açlığın sıfırlanmasını öngörüyor. Ancak artan talebe karșın arz azalıyor. Böyle devam edersek 2050 yılında gıda bakımından iflasa gideceğiz” dedi. Türkiye’nin kırsal nüfusu artan ülkeler arasında 9. sırada yer aldığını kaydeden Buzbaș, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi konusunun önemle tartıșılması gerektiğini dile getirdi.

“Kırsal kalkınmayla göçleri önlemek mümkün”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araștırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birișik, 2010 yılında dünyada ilk kez șehirde yașayan nüfusun kırsaldaki nüfusu geçtiğine dikkat çekerek, “Ya kırsal kesime refahı tașımalıyız ya da kentteki nüfus bu maliyeti paylașmalı…” dedi. Türkiye’de gıda fiyatlarının yüksekliğinin sürekli tartıșıldığını belirten Dr. Birișik, “Pahalı olan bir șey değerli olur. Değerli olan da çöpe atılmaz. Dünyada bir milyara yakın insanın açlık çekmesinin nedeni üretimin azlığı değil. Daha fazla üretmek de rasyonel ve mümkün değil. Bugün tüm dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıda aslında 12 milyar nüfusu besleyebilir. Bunun için gıda atık ve kayıplarını mutlaka azaltmalıyız” dedi.

Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayșegül Selıșık, 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki temasının ‘göç’ olarak belirlendiğini belirterek, “Sürdürülebilir kırsal kalkınma, iklim değișikliğine uyum ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına yatırım, mevcut göç sorununa karșı küresel cevabın önemli bir parçası” dedi. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi halinde göçlerin azalabileceğine, yeni iș imkanlarının yaratılabileceğine dikkat çeken Dr. Selıșık, Suriye krizi nedeniyle Türkiye’ye göç edenlerin tarım sektöründe istihdam edilebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak proje yürüttüklerini söyledi.

Oturumlarda sektör liderlerleri konuștu

‘Gıda sistemlerinde küresel uygulamalar ve trendler’ paneli Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ moderatörlüğünde yapıldı. Panelin konușmacıları Avrupa’daki gıda ve içecek üreticilerinin en önemli temsilci organı olan Food&Drink Europe’un Genel Müdürü Mella Frewen ve Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü’ydü.

Avrupa’da gıda sektörüne yön veren trendler hakkında konușan Frewen, “Gıda sektörünün hangi yolu izleyeceğinde kișiselleștirilmiș beslenme alıșkanlıkları belirleyici olacak. Artık genç-yașlı fark etmeksizin herkes daha yașam tarzı odaklı besleniyor. Ayrıca organik gıdalar da bugünün gözde trendleri arasında yer alıyor. Gelecekte yașanan değișim hem çevre hem tüketici

hem de șirketler için kazançlı olacak. Bir kazan-kazan ilișkisi yașanacak. Ancak eğer buna ayak uyduramazsak ilk kurban da biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü de Türkiye’de gıda sektöründe Avrupa’dakine benzer sorunların yașandığını vurgulayarak, “2030’da 8,6 milyar olacak dünya nüfusunu besleyebilmek için gıda sisteminde önemli değișikliğe ihtiyaç var. Tüm paydașlar için değer yaratacak bir iș modeli benimsemeli, teknolojik ve dijital dönüșümü tarım sektörüne de yansıtmalıyız. Gelecekte, son 10-20-30 yılda yașanan değișimden farklı bir değișim yașayacağız. Tüketici hız ve kolaylık istiyor. Yıldız Holding olarak biz de bu yeni dünyaya hazırlanıyoruz” diye konuștu.

Sürdürülebilirlik CEO ajandalarında ön planda…

“Gıda sanayinde değișimin parametreleri: CEO ajandaları” bașlıklı oturumda söz alan Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Yönetim Kurulu Bașkanı Murat Tarakçıoğlu, “Sürdürülebilirlik keyfiyet değil, zorunluluktur. Her firma bunun için fizibilitesini yapmalı, sürdürülebilirliği iș modeli olarak görmelidir” derken, Ülker Türkiye Bașkanı Mete Buyurgan da “Bir ülkede gıda ve tarım sektörü ne kadar güçlüyse sanayi de o kadar güçlü oluyor” diye konuștu.

Reis Gıda kurucusu Mehmet Reis de dünyada küresel iklim değișikliği ve kuraklığa bağlı olarak hammadde fiyatlarında yașanan dalgalanmalardan örnek verdiği konușmasında șunları kaydetti: “2016 Dünya Bakliyat Yılı’nda dünyada bakliyat fiyatları yüzde 40 ila 80 arasında artıș gösterdi. Bugün yașanan sorunun çözümü adaletli paylașımdan geçiyor. Ancak üretim de mutlaka artmalı. Gelecekte ürün bolluğu bitecek, ithalat azalacak. O günlere hazırlıklı olmalıyız. Tohumlarımıza sahip çıkmalıyız.”

Yașar Holding İcra Bașkanı Dr. Mehmet Aktaș hiçbir șirketin sürdürülebilirlik konusunda tek bașına çözüm sağlayamayacağını, bunun için değer zincirinin ilk halkasından bașlayarak ‘kapsayıcı büyüme’nin gerçekleștirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Aktaș, “Tarım sektöründe sanayi ile entegre olmuș, sanayinin dijitalizasyon ve bilgi birikimini aktardığı bir yapıyı tesis etmeliyiz” dedi.

Unilever Türkiye İçecek, Dondurma ve Gıda Bașkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, sürdürülebilirliğin sadece devletlerin değil toplumların da sorumluluğunda bir konu olduğunu dile getirerek, “Örneğin; ABD, Birleșmiș Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki taahhüdünü geri çekti. Ancak bazı eyaletler ve önde gelen șirketler bu taahhüde devam ettiklerini bildirdi” dedi. 2010 yılında hayata geçirdikleri Unilever Sürdürülebilir Yașam Planı’nın sadece kafa yapısında değișiklik değil aynı zamanda davranıș değișikliği sağlamaya da yönelik olduğunu belirten Seçkin, șirket olarak ‘çevreye saygı, kırsal kesimdeki ișçilerin geçim kaynaklarının iyileșmesi ve sosyal refahın artması, atık’ bașlıklarında ilerleme kaydetmeye odaklandıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sanayi oturumunda konușan Metro Toptancı Market Gıda Kategori Müdürü Birol Ulușan, Coğrafi İșaretli Ürünler Projesi ile kaybolmaya yüz tutan onlarca ürüne değer kazandırdıklarını söyledi. Üreticilerin, gerekli ticari motivasyon sağlandığı ve önlerine pilot proje konulduğu zaman coğrafi ișaretlere yöneldiklerine dikkat çeken Ulușan, bu motivasyon ile kaybolmaya yüz tutan ürünlerin yeniden gün yüzüne çıkartıldığını aktardı. Birol Ulușan konușmasında hızla artan nüfusa karșın gıda ürünlerinin nüfusa yetmesi için gıda atık ve kayıplarının önüne geçilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, “Metro olarak TÜBİTAK iș birliğiyle meyve-sebzede üretimden rafa kadar olan süreçteki yașanan gıda atıklarının nedenlerini ortaya koyan bir araștırma yaptık. Bunun sonucuna göre kötü koșullarda tedarik edilen ürünler iyi koșullarda tedarik edilenlere göre 9 kat daha fazla atığa dönüșüyor” dedi. Ulușan, gıda atık ve kayıplarına ilișkin farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen 50 șef ve ișletmecisiyle 100 noktada bașlatılan Metro Gıda Hareketi hakkında da bilgi verdi.

(soldan) Mehmet Tütüncü, Hakan Güldağ, Mella Frewen

Necdet Buzbaş

Murat Sungur Bursa

Nevzat Birişik

Ayşegül Selışık

Mella Frewen

Mehmet Reis

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.