Makarnada tüm zamanların rekoru kırıldı

Dunya Gida - - İçindekiler -

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Șeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatılarak görevleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verildi. Böylece 5 milyar liralık sektör Sanayi Bakanlığı’ndan Tarım Bakanlığı’na geçmiș oldu.

Yaklașık 1.5 yıldır fiili olarak faaliyette bulunmayan Șeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ( TAPDK) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Yıllardır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Șeker Kurumu ile TAPDK’nın görevleri KHK’daki bașka bir düzenlemeyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

Bu görevler arasında, kotaların tespiti, iptali ve transferi, primler, kesintileri belirleme yer alıyor. Ayrıca iç fiyat arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alınarak șeker ticaretine ilișkin kuralların belirlenerek șeker dıș ticaretine ilișkin görüșlerin Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmesi görevi ile idari para cezalarının uygulanması görevleri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verildi.

KHK ile mevzuatta Șeker Kurumu’na yapılan tüm atıflar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapılmıș sayılacağı hükme bağlandı. Șeker Kurumu’nun, Kurul dıșındaki tüm personeli mevcut özlük haklarıyla Bakanlığa devredilirken, mülkiyetinde bulunan tașınmazlar da Hazine adına tescil edilecek ve gerektiğinde Bakanlığa tahsis edilebilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.