“159 ülkeye un ihraç ediyoruz”

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un ihracatının 2016 yıl sonu itibariyle 3.5 milyon tona çıktığını, 2017 yılını ise 3,6 milyon tonluk ihracat ve 1,1 milyar dolar gelir ile kapatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Dunya Gida - - İçindekiler - Büşra Sözen

18 milyar TL büyüklüğe sahip Türkiye un sanayisinin, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleștirdiğini söyleyen Tusaf (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) Bașkanı Eren Günhan Ulusoy, “Bașka bir deyișle dünyaya satılan her 3 kg unun 1 kg’ını Türkiye satıyor. Türkiye’den sonra gelen Kazakistan ise dünya un ticaretinin yüzde 20’sini gerçekleștiriyor” dedi. 2002 yılında 253 bin ton olan un ihracatının 2016 yıl sonu itibariyle 3.5 milyon tona çıktığını kaydeden Eren Günhan Ulusoy, 2017 yılını 3.6 milyon ton ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Ulusoy, “Yaratılan gelir açısından ise, aynı yıllarla karșılaștırınca, 47 milyon dolardan, 1 milyar 80 milyon dolara yükseliș var. Kapasite kullanım oranları da artıyor. 2017 yılı için toplam kapasite 30 milyon ton ve yaklașık 15 milyon ton üretim tonajıyla kapasite kullanımı yüzde 50’dir. Buradaki artıșta ihracattaki artıșın payı büyük. 159 ülkeye un ihracat ediyoruz. Un ihracatını en çok yaptığımız ülke, toplam ihracatın yüzde 40’ını yaptığımız ve pazarın da yüzde 90’ına hakim olduğumuz Irak. Yeni pazar arayıșından ziyade mevcut pazarları derinleștirme çabasındayız. Pazar yelpazesinin geniș olması, gelișmiș ticaret ağımız ve sektördeki tecrübemizle ürün teminini sorunsuz gerçekleștirebiliyor olmamız, ürünümüz temel gıda maddesi olduğundan, ihtiyacın kesilmesi gibi bir ris- kimizin bulunmaması sektörümüzle ilgili en büyük avantajlarımızdır” dedi.

Un sektörünün en büyük sorunlarından birini atıl kapasitenin olușturduğunu ifade eden Ulusoy, “Sayıları 700’ü bulan un fabrikalarımız ile 30 milyon ton üretim kapasitesine sahip un sektöründe yaklașık 15 milyon ton un üretilmektedir” diye konuștu. Un ihracat hacminde son yıllarda meydana gelen önemli artıșa bağlı olarak sektörün kapasite kullanım oranının yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseldiğini ifade eden Eren Günhan Ulusoy, kapasite kullanım oranlarının Avrupa’da 65, Kazakistan’da yüzde 50, Hindistan’da yüzde 45 ve ABD’de yüzde 85 olduğunu belirtti. Ulusoy, “İhracattaki yükselișe bağlı olarak bir miktar iyileșme olan kapasite kullanım oranı, sanayicimizin üretim maliyetlerini așağı çekmektedir. Ancak sektör kapasite kullanım ortalamasının düșük olması, un sanayiinin üretim maliyetlerini artırdığı gibi, kar marjlarını da sınırlandırmaktadır” șeklinde konuștu.

Türkiye’nin son 5 yıldır dünya un ihracat șampiyonu konumunu muhafaza ettiğini belirten Ulusoy, 2002 yılında 253 bin ton olan un ihracatının 15 yılda 14 kat artarak 2016 yılında 3.5 milyon tona yükseldiğini aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatının 40 milyar dolar’dan, 150 milyar dolar’a yükselerek 4 kat artarken, un ihracatının ise 47 milyon dolar’dan, 1 milyar 80 milyon dolar’a çıkarak 22 kat arttığını, Türkiye’nin ihracat artıș hızından 5 kat daha

hızlı bir artıș gösterdiğini belirtti. Ulusoy, “2015 yılında 2.8 milyon ton un ihracatı yapılmıș olup ve 978 milyon dolar gelir sağlanmıștır. 2016 yılında gerçekleștirilen 3.5 milyon tonluk ihracat, tonaj bazında yüzde 25’lik artıș anlamına gelmektedir. Ülke ve dünya ekonomileri son birkaç yıldır büyümekte zorluk çekerken bu durumun aksine Türkiye un sanayi kademeli olarak her geçen yıl tonaj bazında ihracatını arttırmıș sene bașında yüzde 15’lik bir büyüme ortalaması yakalamıștır. 2017 yılını ise 3,6 milyon tonluk ihracat ve 1,1 milyar dolar gelir ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Yıl içerisinde en çok ihracat gerçekleștirdiğimiz 5 ülke ise Irak, Sudan, Suriye, Angola ve Eritre’dir” dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bu sene 14.cüsü düzenlenecek olan “Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Uluslararası Kongre ve Sergi” sinin bu yılki konusunu “Buğday ve Ekmeğin Așkı: Un” olarak belirlediklerini söyleyen Ulusoy sözlerini șöyle sürdürdü: “8-11 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğimiz kongremizde un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinacılarını, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticilerini bir araya getireceğiz ve 950’den fazla ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacağız. Güncel konuları masaya yatırılacağımız kongrede hem mevcut hem de yeni piya- salar için ticari ilișkileri güçlendirmeyi, yeni bağlar kurmayı ve endüstrinin alıcı, satıcı ve üreticilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Konușmacılar ve davetliler arasında Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Un Değirmencileri Birliği, Karadeniz bölgesindeki yer alan ülkelerin otoriteleri, ülkemizin önemli temsilcileri, hububat sektöründe önde gelen firmaların temsilcileri, sivil toplum kurulușları ve medya mensupları yer almaktadır. Aynı zamanda kongrenin ilk günü Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı “Buğday, Ekmek ve Un” konularında konușma yaparken, Uzman Diyetisyenler Selahattin Dönmez, Elvan Odabașı gibi isimler de “Tam Buğday Ekmeği: Kronik Hastalıklardan Korur mu?” konusunu masaya yatıracaklar” dedi.

Eren Günhan

Ulusoy

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.