Çölyaklıların yasa beklentisi

Çölyak konusunda kurulan meclis araştırma komisyonu çölyaklıları umutlandırdı. Tüm kesimlerin katıldığı komisyon toplantıları sonucu saha çalışmaları yapıldı. Çölyaklıların sorunlarını içeren raporun hazırlanması sonucu yasa tasarısının hazırlanarak mecli

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

2017 yılı çölyaklılar için olumlu gelișmelerin yașandığı bir yıl oldu. Sağlıklı yașam trendine eșlik eden glutensiz beslenme nedeniyle raflardaki ürün sayısındaki artıș, restaurant menülerinde çölyaklıların tüketebileceği gıdaların geçmișe oranla çok daha fazla yer alması hayatlarını bir nebze kolaylaștırdı. Ve en son mecliste araștırma komisyonu kurulması... Bu gelișme çölyaklıların bir anlamda kamu açısından da resmi olarak tanınması anlamına geliyor.

Çölyakla Yașam Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Oya Özden, çölyak konusunda en çok çaba harcayan kișilerden biri. Oya Özden’le daha önceki röportajlarımızda ve görüșmelerimizde; çölyaklıların sahip olduğu olanakların yetersiz olușundan ve hayatlarının zorluğundan dolayı dernek olarak çölyaklılara yardım etmekte zorlandıklarını ifade ederdi. Ama bu son görüșmemiz daha farklı oldu. Son gelișmeler umutlandırmıș, moral vermiș. “Kamu kanadında neler yașanıyor” diye sorduğumuz Oya Özden șunları anlattı:

“Bu sorunuzun cevabı hakkında yazmak istediğim o kadar çok șey yașandı ki, teșekkür ederim bu güzel sorunuz için. Evet gerçekten 3 Mayıs 2017 tarihinden beri biz bu konuda TBMM vekilleri ile çok güzel bir çalıșma bașlattık. Diğer dernek Bașkanlarıyla yaptığımız lobi çalıșmaları ve Tarım Bakanımız Sayın Ahmet Eșref Fakıbaba’nın ve Sayın Mehmet Ali Cevheri’nin çok değerli katkılarıyla ve MHP’nin önerdiği Çölyak konusunda bir Meclis Araștırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon siyaset üstü bir çalıșmayla 4 partinin de onayı ile göreve bașladı. Ve 3 ay boyunca her hafta TBMM’de toplanarak Ak Parti Milletvekili Sayın İsmail Tamer Bașkanlığında Komisyon çalıșmaları yapıldı. Bu toplantılara Dernekler, devlet görevlileri, milletvekilleri, firmalar, üreticiler katıldılar. Bu çalıșmalar çerçevesinde saha çalıșmaları yapılarak Urfa, Bursa ve Kayseri’de aile ziyaretleri yapılarak çölyaklıların sorunları dinlendi ve neticesinde rapor hazırlandı. Șimdi dileğimiz komisyondan çıkacak raporun biz çölyaklılar için bir an önce Mecliste oylanarak kanun tasarısı haline gelmesi. Çünkü bu komisyondan binlerce çölyaklı ve ailesi güzel sonuçların çıkmasını bekliyor. Bu anlamda gerçekten önemli ve güzel bir iș yaptığımız düșünüyor ve bu konuda bize destek veren tüm vekillerimize saygılarımızı sunuyoruz.”

“Yalan yanlıș bilgiler ortalıkta dolașıyor”

Çölyaklılar için sektörde güzel gelișmelerin olduğunu dile getiren Özden sözlerine șöyle devam etti: “Çünkü yapılan çalıșmalar neticesinde farkındalık konusunda çok önemli gelișmeler yașanıyor, ancak hala önemli miktarda da bilgi kirliliği mevcut. Çünkü “glutensiz” beslenmek bir moda haline gelmeye bașladı. Doğru unlarla doğru beslenme yapılmadıkça glutensiz beslenmenin iyi bir beslenme șekli olup olmadığı hala hekimlerce tartıșılıyor. Ne yazık ki ortada yalan yanlıș bilgiler dolașıyor. Ama tabii glutensiz beslenme ve çölyaklılar olarak genel bir değerlendirme yaparsak güzel gelișmeler de oluyor. Örneğin bir çok yerde doğru anlatılırsa ya da restaurant șefine doğru sorularla yaklașılıp en azından bir çeșit yemek yeme șansımız var diyebiliriz. Bunu söyleyebilmek bile güzel.”

“Çölyak konusunda farkındalık artıyor”

Menüsüne çölyaklılar için ürün bulunduran restoran sayısında artıș olduğunu dile getiren Özden, 2019 yılının sonuna kadar devlet kanalıyla bu konudaki sorunların çözüleceğini söyledi.

Özden, “Azalıș değil de artıș var gerçekten . Ve biz de Çölyakla Yașam Derneği olarak kendi ilimizde çok emek veriyoruz. Bu arada yeri gelmișken belirtmeliyim ki; Türkiye’de

birçok ilde șu an toplam 28 dernek olduk. Ve diğer dernek Bașkanları arkadașlarımız da çok emek veriyorlar kendi illerindeki çölyaklılar için.

Bence restaurant ya da kafe her ne ise sonuçta bizim için sosyal hayatımızın önemli bir parçası olan dıșarda yemek yemek konusu çok ama çok önemli. Ve bizler de bu amaçla birçok restaurantla eğitim ve bilgilendirme için çalıșıyor, emek veriyoruz. Bildiğiniz gibi menüye “glutensiz” yazmakla hemen iși halletmiș olmuyoruz. Burada bilgi ve güven unsuru çok önemli. Doğru bilgilendirme ve doğru eğitimle yapılacak ufak ama önemli tedbirlerle herșeyi bașarmak mümkün. Çünkü sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yapılan bu önemli alerjen bilgileri ile doğru beslenme çok sayıda özel beslenen insana önemli bir hizmet sunacaktır. Neyse ki bu konu 2019 yılının sonuna kadar devlet kanalıyla da kontrolü sağlanacak bir konu haline geldi. Bu konuda bize destek veren Tarım Bakanımız Sayın Ahmet Eșref Fakıbaba, Tarım Bakanlığı Değerli Müsteșarlarımızla ve Gıda İșletmeleri Kodeks Daire Bașkanı Sayın Selman Ayaz Beyle bilgi paylașımında bulunuyoruz. Bu konuya gösterdikleri duyarlılıktan ötürü kendilerine teșekkürler ediyoruz” diye konuștu. Özel sektörün farkındalığı ve yapılan sosyal medya farkındalığı sayesinde önemli bir yol katedildiğini dile getiren Özden, kamu açısından bakarsak aynı șekilde yapılan röportaj, basın vs. kanallarla paralel olarak onda da önemli yol alındığını söyledi. Özden, “Akademi açısından değerlendirirsek gitgide tanı artıșıyla ve çok önemli kongrelerde ki örneğin Türk pediatri Kurumu Kongreleri,

TPK Genç Pediatristler Kongresi, AHEKON Aile Hekimleri Kongresi gibi geniș katılımlı kongrelerde mutlaka çölyak oturumları düzenlenerek “Çölyak” konusunda hekimlerin dikkatleri çekildi. Biz de Çölyakla Yașam Derneği olarak davet edildiğimiz bu önemli kongrelerde yer alarak “biz burdayız, sayımız hiçte azımsanmayacak kadar çok” diyerek çalıșmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tabii bu konuda bizi destekleyen, yüreklendiren hekimlerimize çok teșekkürler ediyoruz. Bu arada belki bahsetmeden geçmemem gereken bir açıklama da tanı alan çölyaklıyı ve ailesini derneğimize yönlendiren doktorlarımız sayesinde bizler çölyaklı ailelerle tanıșıp onlara ișin yașam boyutunu anlatıp nasıl bașetmeleri gerektiği konusunda yardımcı oluyoruz. Ve bu görevi gönüllü olarak 16 senedir yapmaya çalıștığımızı gururla ifade etmek istiyorum” dedi.

“Çölyaklıların hayatına dokunuyoruz”

“Çölyakla Yașam Derneği olarak öncelikle her gün birçok çölyaklının hayatına dokunuyoruz” diyen Özden, hayatı kolaylaștırmaya çalıștıklarını söyledi. Özden, “Çölyaklı üyelerimiz içn sosyal programlar yapıyoruz, üniversitelerle seminerler düzenliyoruz, kongrelere katılıyoruz. Az önce bahsettiğim devlet STK çalıșmalarını yapıyoruz. Ki yaptığımız bu gönüllü ișlerin bu anlamda ne kadar önemli olduğunu özellikle meclisle yaptığımız çalıșmalarda görmüș olduk. Bu tip çalıșmalar bireysel değil ancak bir dernek çatısı altında yapılabiliniyor. Belediyelerle ve Kent Konseyleriyle çalıșıyor, farkındalık seminerleri ve sağlık șenliklerine katılıyoruz. Atölye çalıșmaları yapıyor glutensiz beslenmenin detaylarını paylașıyoruz. Bazı sosyal projeler yapıyoruz; örneğin 2 sene üst üste maratona katılarak derneğimize bașvuran ihtiyaç sahibi çölyaklı çocuklarımız için glutensiz ürünler temin edebilmek adına bağıș topladık ve gönderimlerini sağladık. Ara ara yaptığımız gönüllü makarna anneliği destek programını yürütüyoruz. Bu konuda kamunun ve gönüllülerin desteğine ihtiyacımız her zaman var, desteklerini bekliyoruz. Çölyaklı çocuklarımıza kahvaltı, piknik bazen de partiler düzenliyoruz” dedi.

Oya Özden

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.