“İthalat kararları uzun vadede üretime zarar verir”

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, arz açığı olan ürünlerde fiyat istikrarı için ithalat yapılmasının kısa vadede yararlı olacağını, ancak uzun vadede üretime zarar vereceğini söyledi. Tarımda büyümede düşüş gözlendiğini belirten Kopuz, gıda sektörünün dış ticaret

Dunya Gida - - İçindekiler -

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ( TGDF) Bașkanı Șemsi Kopuz, tarım ve gıda sektörü açısından 2017 yılını değerlendirdi, 2018 yılına ilișkin beklentilerini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından açıklanan 2017 Yılı Üçüncü Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ( GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranıyla dünyada en yüksek büyümeye imza atarken, aynı dönemde en düșük büyümenin yüzde 2,8 ile tarım sektöründe gerçekleștiğine dikkat çeken Kopuz, “Tarım sektörü yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 3,3 büyüme gösterirken, tarımsal hasıla da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artıșla 137 milyar TL olarak gerçeklești” bilgisini paylaștı.

Yıllardır dıș ticarette fazla veren sektörlerin bașında gelen gıda sektörünün bu özelliğini 2017 yılında da sürdürdüğünü vurgulayan Kopuz, “TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ișbirliğiyle olușturulan geçici dıș ticaret verilerine göre; 2017 yılının 10 ayında gıda ve içecek ihracatının 8 milyar 715 milyon dolara ulaștı. İthalat tutarı 3 milyar 942 milyon 971 bin dolar oldu. Gıda ve içecek sanayi, 2017’nin Ocak-Ekim döneminde, 4 milyar 772 milyon 419 dolar dıș ticaret fazlası verdi” diye konuștu.

Tarım ve gıdada gümrüksüz ithalat

2017 yılında çok tartıșılan uygulamaların bașında bazı tarım ve gıda ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düșürülmesi ya da sıfırlanmasının geldiğini belirten Kopuz, șunları söyledi:

“Tarım ürünleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyona etkisi konusundaki tartıșmalara, geçen yıl alınan ithalat kararları da eklendi. Gıda Komitesi kararları doğrultusunda tarımsal üretim açığı olan ürünlerde fiyat artıșlarının önüne geçmek amacıyla gümrük vergilerinin düșürülmesi ya da sıfırlanması yoluyla ithalat kolaylaștırıldı.

Çeșitli tarihlerde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile canlı hayvan, kırmızı et, tahıl, bakliyat ile hayvan yemleri ithalatında gümrük vergileri düșürüldü ya da sıfırlandı. TMO hububatta, Et ve Süt Kurumu da canlı hayvan ve kırmızı ette gümrüksüz ithalat için yetkilendirildi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, gümrük vergisinde indirime gidilen ürünlerde Ocak-Eylül döneminde 1.18 milyar dolar tutarında, 4.9 milyon ton gıda ürünü ithal edildi. İthalatın miktar bazında yüzde 80’i, değer bazında ise yüzde 69’u dahilde ișleme rejimi kapsamında gerçeklești. İç piyasada tüketilmek üzere ithal edilen 963 bin ton ürünün parasal tutarı ise 368,7 milyon dolar oldu.

Fiyatlarda istikrar için tarım ve gıda ürünlerinde ithalat, kısa vadeli bir çözüm olarak düșünülmelidir. Uzun vadede ise ithalata dayalı politikalar, çiftçimizin yaptığı tarımsal üretime ve bu ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin aleyhine sonuçlar doğurur. Temennimiz, arz açığı olan ürünlerde üretim artıșı sağlanması ve ithalata son verilmesidir.”

ÖTV kararları

2017 yılı biterken, aralık ayında çıkartılan Torba Yasa ile bazı içeceklere de ÖTV

getirildiğini hatırlatan Kopuz, 5 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa kapsamında, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınmaya bașlandığını vurguladı.

Kopuz, “Gıda gibi yașamımızı sürdürmek için vazgeçilmez olan ürünlerde yeni vergi uygulamaları ya da vergilerin artırılması, sektörün yanı sıra fiyatları da yansıması nedeniyle tüketicileri doğrudan ilgilendirmektedir. Bu yönüyle, yüksek enflasyonun gerekçesi olarak gösterilen gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında atılan adımlar ile de çelișmektedir” dedi.

Șeker Kurumu ve TAPDK’ın yetkilerinin devri doğru bir karar’’

Gıda sektörünü yakından ilgilendiren bir bașka düzenlemenin de, OHAL kapsamında 24 Aralık’ta çıkartılan 696 sayılı KHK ile Șeker Kurumu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun

(TAPDK) kapatılma- sı olduğunu bildiren Kopuz, her iki kurumun görev, yetki ve sorumluluklarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı.

Șeker ile tütün ve alkol piyasalarında söz sahibi kurumların artık ișlevsiz hale geldiğini, dolayısıyla bu kurumların kapatılarak, yetkilerinin tarım ve gıda alanında büyük yetkinliğe sahip Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devrini “doğru bir karar” olarak nitelendiren Șemsi Kopuz, șunları kaydetti:

“Devlette devamlılık esastır. Șeker Kanunu kapsamında kotaları belirlemek de dahil çeșitli görevleri yerine getiren Șeker Kurumu ile tütün ve alkol piyasasında sahte ve kaçak ürünlerle mücadelede söz sahibi TAPDK’ın görev alanları, boșluk kaldırmayacak kadar önemlidir. Bu nedenle beklentimiz, Bakanlığın kısa süre içerisinde gerekli organizasyonu yapıp, ișler hale getirmesidir.”

Şemsi Kopuz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.