Gıda ve iklim kaynaklı göçmen sayısı 1 milyara ulaştı

Dunya Gida - - Haber -

BCFN Vakfı, Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi’nden sonra MacroGeo ile yürüttüğü “Gıda ve Göçler” araștırmasının sonuçlarını yayımladı. Dünya genelinde doğdukları ve yașadıkları ülke içinde yer değiștirenlerin sayısı yaklașık 760 milyonu, bașka bir ülkeye göçenlerin sayısı ise 245 milyonu buldu. Araștırmanın Avrupa ayağında 2010 ile 2015 yılları arasında çeșitli ülkelerden 5,4 milyon kișinin Orta Avrupa’ya, 4,5 milyon kișinin ise Akdeniz Avrupa’sına göç ettiği açıklandı. Afrika’daki göç güzergahlarına bakıldığında; araștırmacılar, göçmenlerin yüzde 10’unun kuzey rotasını kullanarak Avrupa’ya geçtiklerini, geri kalan yüzde 90’ının ise kıta içinde yer değiștirerek, özellikle Batı Afrika Ekonomik Topluluğu sınırlarına yöneldiklerini belirttiler. Gıda güvensizliğindeki her yüzde 1’lik artıșın, nüfusun yüzde 1,9’unu göçe zorladığını ortaya koyarken, savașlar nedeni ile anavatanlarından kaçanların oranı ise yüzde 0,4 olarak açıklandı.

BCFN Bașkanı Guido Barilla ortaya çıkan bulgular hakkında șunları söyledi: “Gıda ve göçler arasında yakın bir bağlantı var; insanlar gıda güvensizlikleri nedeniyle göç ediyorlar çünkü iklim değișikliği dünyanın çeșitli bölgelerinde gıda üretimini olumsuz etkileyor. Diğer taraftan iklim değișikliği de büyük ölçüde gıda üretim yöntemlerinden kaynaklanıyor. Tarım, sera gazlarının yüzde 24’ünden sorumlu. Bu oran, sanayiden ve ulașımdan daha yüksek. Afrika’da yașanan gibi ağır demografik baskılar da göç etme kararının olușturan diğer ana unsur. Sadece entegrasyon politikalarıyla değil, BM’nin 2030 gündeminde belirtildiği üzere sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar aracılığıyla da bu kalıpları kırmalıyız.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.