Sebzelerde peroksidaz enziminin inaktivasyon parametrelerinin belirlenmesi

Dunya Gida - - Uzman Gözüyle - Lütfü Aysu- Gıda Mühendisi lutfu.aysu@kerevitas.com.tr Necdet Aydın - Gıda Teknikeri necdet.aydin@kerevitas.com.tr Ar-Ge Merkezi - Kerevitaş Gıda San. Tic. A.Ş.

1. Özet

Sebzelerde bulunan peroksidaz enzimi meyve ve sebzelerin ișlenmesi esnasında aktive olarak ürünlerde renk bozulması, lezzetin değișmesi ve besin değerlerinin azalması gibi olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu araștırmada sebzelerde farklı sıcaklıklarda peroksidaz enziminin ısıl inaktivasyon șartlarının belirleme çalıșmaları yapılmıștır. Çalıșmanın yapıldığı ürünler; Taze fasulye, bezelye, tombul bamya, sivri bamya, mısır ve brokoli olarak belirlenmiștir. Bu ürünlerde uygulanan hașlama süresi ürün özelinde sabit tutularak farklı sıcaklık düzeylerinde (65°C – 70°C -75°C - 80°C – 85°C – 90°C – 95°C) Peroksidaz enziminin inaktivasyonu araștırılmıștır. Böylece peroksidaz enziminin inaktivasyonu için gerekli optimum șartlar belirlenmiștir.

Anahtar Kelimeler: Peroksidaz, Taze Fasulye, Bezelye, Tombul Bamya, Sivri Bamya, Mısır, Brokoli

2.Giriș

Gıda teknolojisi açısından önemli olan enzimler, gıdaların bileșimini değiștirebilmekte ve gıdaların yapısında olumlu veya olumsuz birçok değișime neden olabilmektedirler (Schwimmer, 1981; Vamos-Vigyazo, 1981 ; Keleș, 1986). Sebzelerde renk ve tat değișimlerine neden olan enzimlerden biri olan peroksidazın ısıl inaktivasyonu konusunda araștırmalar yapılmıștır. Çünkü bu enzim sadece gıdanın korunması sürecinde doğal renk ve tat bozulmasına neden olmamakta aynı zamanda ısıya dirençli olduğundan hașlama ișlemlerinin yeterliliğini gösteren belirteç ișlevi de görmektedir (Saldamlı, 1998; Chang,Park,Lund, 1988). Peroksidaz aktivitesinin düșürülmesi veya yok edilmesi bașka enzim aktivitelerinin yok edildiğine ișaret olmaktadır. Peroksidazın bașka bir önemi de ısıl inaktivasyon sonrasında belli bir süre içerisinde kendini toparlaması (rejenerasyon) ve bulunduğu gıdaların muhafazası sırasında olumsuz değișimlere yol açmasıdır (Schwimmer, 1981; Vamos-Vigyazo, 1981; Keleș, 1986).

Bu araștırma; peroksidazın inaktivasyonu için gerekli ısıl ișlem parametrelerinin belirlenip dondurularak muhafaza edilen sebzelerdeki renk, tat değișimlerini ve besin değerlerinin düșmesini engellemek amacıyla yapılmıștır.

3. Materyal ve metot

3.1. Materyal

Bu çalıșmada taze fasulye, mısır, sivri bamya, tombul bamya, bezelye ve brokoli özdek olarak kullanılmıșlardır. Çalıșmada kullanılan sebzeler, her ürünün kendi hasat döneminde fabrikaya gelen partilerden alınarak analizleri yapılmıștır.

3.2. Yöntem

3.2.1. Peroksidaz

Peroksidazlar bir hidrojen donörü varlığında peroksitleri parçalar. Temel substratı H2O2 dir. Metil veya etil hidrojen peroksitler de substrat olarak kullanılabilir. Askorbat, fenoller ve aminler H donorü olarak görev yapmaktadırlar.

3.2.2. Kimyasallar

Araștırmada kullanılan kimyasallar; Guaiacol (%0,5 ‘lik) - H2O2 (% 1’lik) - Saf Su

H2O2 bulunan bir ortamda peroksidaz enzimi ortama bir H donorü (guaiacol) eklendiğinde hidrojen peroksiti parçalar ve reaksiyon sonucunda su ve guaiacol’un oksitlenmiș formu açığa çıkar. Ortamda peroksidaz enzimi var ise bu reaksiyon sonucunda koyu kahverengi bir renk ortaya çıkar.

3.2.3. İstatistiksel Analiz

Çalıșılan ürünlere uygulanan hașlama süresi ürün özelinde sabit tutularak farklı sıcaklık düzeylerinde (65°C – 70°C -75°C - 80°C – 85°C – 90°C – 95°C) peroksidaz enziminin inaktivasyonu araștırılmıștır. Böylece peroksidaz enziminin inaktivasyonu için gerekli optimum șartlar belirlenmiștir.

4. Sonuçlar ve tartıșma

Bu çalıșmada 6 farklı sebzenin sabit sürede sıcaklıklara göre enzim inaktivasyonu araștırılmıștır. Hammaddeden alınan örneklerle ısıl ișlem uygulanmayan sebze numunelerinde analiz yapılmıș ve renk kararmaları gözlemlenmiștir. Böylece hazırladığımız kimyasalların doğru çalıșıp çalıșmadığı kontrol numuneleriyle test edilmiștir.

4.1. Taze Fasulye:

Taze fasulye hașlama süresi 3 dk olarak belirlenmiștir. Taze fasulyede uygulanan 3 dk x 65° C, 3dk x 70° C, 3 dk x 75° C, 3 dk x 80° C, 3 dk x 85° C, 3dk x 90° C parametrelerinde analiz sonucu peroksidaz pozitif , 3 dk x 95° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

4.2. Tombul Bamya

Tombul bamya hașlama süresi 3,5 dk olarak belirlenmiștir. Tombul bamyada uygulanan 3,5 dk x 65° C, 3,5 dk x 70° C, 3,5 dk x 75° C, 3,5 dk x 80° C, 3,5 dk x 85° C, 3,5dk x 90° C parametrelerinde analiz sonucu perok-

sidaz pozitif 3,5dk x 95° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

4.3. Sivri Bamya

Sivri bamya hașlama süresi 3,5 dk olarak belirlenmiștir. Sivri bamyada uygulanan 3,5 dk x 65° C, 3,5dk x 70° C , 3,5 dk x 75° C , 3,5 dk x 80° C , 3,5 dk x 85° C, 3,5dk x 90° C parametrelerinde analiz sonucu peroksidaz pozitif , 3,5 dk x 95° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

4.4. Mısır

Mısır hașlama süresi 3 dk olarak belirlenmiștir. Mısırda uygulanan 3 dk x 65° C, 3dk x 70° C, 3 dk x 75° C, 3 dk x 80° C, 3 dk x 85° C, 3dk x 90° C parametrelerinde analiz sonucunu peroksidaz pozitif, 3dk x 95° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

4.5. Bezelye

Bezelye hașlama süresi 2,5 dk olarak belirlenmiștir. Bezelyede uygulanan 2,5 dk x 65° C, 2,5dk x 70° C, 2,5 dk x 75° C, 2,5 dk x 80°C, 2,5 dk x 85° C, parametrelerinde analiz sonucu peroksidaz pozitif, 2,5dk x 90° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

4.6. Brokoli

Brokoli hașlama süresi 3 dk olarak belirlenmiștir. Brokolide uygulanan 3 dk x 65° C, 3dk x 70° C , 3 dk x 75° C , 3 dk x 80° C , 3 dk x 85° C, parametrelerinde analiz sonucu peroksidaz pozitif , 3dk x 90° C de yapılan analizde peroksidaz negatif olarak tespit edilmiștir.

5. Sonuç

Yapılan çalıșma sonucunda sebzelerde peroksidaz enziminin inaktif olduğu sıcaklıklar: Taze fasulye: 95° C 3dk, Mısır: 95° C 3 dk, Tombul bamya 95° C 3,5 dk, Sivri bamya: 95° C 3,5 dk, Bezelye 90° C 2,5 dk, Brokoli: 90° C 3dk olarak belirlenmiștir.

Taze fasulye, mısır, sivri bamya ve tombul bamya’ da uygulanan sıcaklık - süre ilișkisi ve peroksidaz enziminin inaktif olduğu sıcaklıklar Tablo - 1 de sunulmuștur.

Bezelye ve Brokoli’ de uygulanan sıcaklık-süre ilișkisi ve peroksidaz enziminin inaktif olduğu sıcaklıklar

Tablo - 2 de sunulmuștur.

6. Teșekkür

Araștırmacılar, çalıșmalarını Kerevitaș Gıda San. ve Tic. A.Ș.’nin Ar-Ge Merkezi Laboratuvarında ve Dondurulmuș

Meyve Sebze üretim proseslerinde yapmıștır.

Araștırmaya verdikleri destek sebebiyle Ar-Ge Merkezi Ekibine ve Kerevitaș Gıda San. Tic.A.Ș’nin tüm çalıșanlarına teșekkür ederiz.

7. Kaynaklar

1. Schwimmer S.

1981 Source Book of

Food Enzymology the Avı

Publ. Co, Inc Westport, CT,

USA.

2. Vamos-Vigyazo L. 1981. Polyphenol oxidase and peroxidase in fruits and vegatables CRC Critial Review in

Food science and vuitrition 15, 49, 127.

3. Keleș F. 1986. Gıda İșlemede Peroksidazlar. Gıda 11 (2): 117-123.

4. Saldamlı İ. 1998. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü.

Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ISBN: 975: 8839-Ankara.

5. Chang BS, Park KH, Lund

DB. 1988. Thermal inactivation kinetics of

horseradish peroxidase J.

Food Sci. 53, 290-293.

6. Keleș F. 1989. Isıl İșlem Belirteci Enzimler: Peroksidaz ve Lipoksigenaz Bursa I.

Uluslararası Gıda

Tablo 1. Taze Fasulye, Mısır, Sivri Bamya, Tombul Bamya Sıcaklık-Süre Tablosu

Tablo 2. Bezelye ve Brokoli Sıcaklık-Süre Tablosu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.