Organik ürünlerin dış ticareti

Türkiye’den organik ürün ihraç edilen ülke sayısı yaklaşık 12 civarındadır. Ürün grupları incelendiğinde, en fazla döviz getirisi organik fındık, incir, kayısı, üzüm, çilek, zeytin, pamuk ve meyve sularından elde edilmiştir. Bu ülkeler arasında Amerika en

Dunya Gida - - Uzman Gözüyle - Nur İlkay Abacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Ülkemizde yetiștirilen organik ürünlerin çok büyük bölümü ihraç edildiği için, organik üretim yurt dıșından gelen talebe göre șekillenmektedir. Çizelge 1, organik tarım ve gıda ihracatının ülkemizde yıllar itibari ile gelișimini göstermektedir. Buna göre, organik ürün ihracatımız 2003 yılında 37 milyon $’dan, 2016 yılında 77 milyon $’a çıkmıștır. 2005 ile 2009 yılları arasında, ortalama 27 milyon $ seviyesinde seyreden organik tarım ürünleri ihracatımızın, 2010 yılında neredeyse yarı yarıya azalması, bu yıldaki global ekonomik kriz ile açıklanabilir. Bununla birlikte, bu veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında organik olarak beyan ettikleri partilere ait olup, gerçekleșen ihracat verilerinin tamamını yansıtmamaktadır.

Klasik tarımsal ihraç ürünlerimiz (kuru üzüm, fındık, pamuk vd.) 1990’lı yılların bașına kadar organik ürün ihracatımızın büyük bölümünü olușturmaktaydı. Günümüzde bașlıca ihraç ettiğimiz organik ürünler ise organik fındık, organik incir, organik kuru meyveler, organik baharat, organik taze ve ișlenmiș meyve ve sebzeler, organik fıstık, organik hububat, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar ve diğer çiğ ve ișlenmiș ürünlerden olușmaktadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.