Robotlar çiftçiliğin doğasını değiştirecek, gıda ritüelleri yeniden şekillenecek

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem AS ozlem.as@dunya.com

Dijitalleşmenin sektörde operasyon sürelerini ciddi oranda kısaltacağını belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, aynı zamanda alternatif üretim modelleri, uygulamaları, kaynak verimliliği, ihtiyaç odaklı üretim ve ürünlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim edilmesinin sağlanması noktalarında katkı sunacağını kaydetti.

Dijital Dönüșüm Danıșmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, dijitalleșmenin tarım ve gıda sektöründe özellikle yüksek girdi maliyetlerini ve verimliliği doğrudan etkileyeceğini söyledi. Teknolojik gelișmeler ve dijital dönüșümün gıda üretiminin her noktasında etkisini göstereceğini ifade eden Erdör, “Tüm dünyada öğrenmeye programlanmıș yazılımların ve mobil kullanımının hızla artması, yaklașık 2.5 milyar insanın aktif olarak kullandığı ğ sosyal y medya y ağlarının ğ çoğalması, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki büyük yükseliș, dijital dünyada birçok șeyin yeniden șekillenmesine neden olacak” dedi.

Dijital dönüșümü de içine alan Sanayi 4.0, genel hatlarıyla robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelișimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin gerçekleșecek olması gibi birçok yeniliği de kapsadığını ifade eden Erdör, “Süreçte, ișçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolü artacak. Her geçen gün tehlike sınıfı yüksek ișler insandan makinelere-robotlara geçecek. Ayrıca robotlar çiftçiliğin doğasını değiștirecek. Gıda üretimi yapan aile yapıları ve geleneksel gıda ritüelleri de yeniden șekillenecek” diye konuștu.

Dijital çözümler sektöre hangi alanda ne gibi katkılar sunuyor?

Bundan yaklașık 50 yıl öncesine kadar emek yoğun olarak gerçekleștirilen tarım ve gıda üretimi, günümüzde neredeyse tamamen teknolojinin yardımıyla gerçekleșiyor. Bu noktayı dikkate aldığımızda, değișen pazar dinamikleri ve rekabetçi piyasa koșullarında dijitalleșmenin șirketlerin bașarılarında önemli bir etken olduğu görüyoruz. Gıda sektöründe dijital j dönüșüm ș sayesinde firmalar günümüzde uçtan uca tüm süreçlerini tek sistem üzerind üzerinden yönetebiliyor. Dijitalleșme sektörde operasyon sürelerini ciddi oranda kısaltırken kısalt doğru zamanda doğru kararlar alabilmek için gerekli raporlara akılı telef telefonlarla ya da ağ sistemleri üzerinden a anında erișebilmesine olanak tanıyor.

Tarım ve hayva hayvancılıkla ilgilenen üreticilere kolaylıklar sa sağlayan bulut çözümler, çiftçilerin tarım alanlarının sıcaklık ve nem seviyelerini uza uzaktan takip edebilmesine ve seralarına gitmeden iklimlendirme ünitelerini çalıșt çalıștırarak gerekli ısı seviyesinin korunmasın korunmasına olanak sunan dijital sistemler, verimliliğ verimliliğin artmasını sağlayabilen sera takip sistemleri, sist nesnelerin interneti sayesinde v verimlilikle ilgili değerleri ölçen ve yön g gösteren algoritmalar,

sütün miktarı ve kalitesinin yanı sıra süt ile ilgili hayati değerlerin yakından izlenmesine olanak sağlayan süt ölçüm sistemleri, çiftçilerin bilgiye kolay ulașmalarını sağlayan, güncel tarım haberlerini, ay içerisindeki önemli tarım günlerini haber veren sistemler, çiftçilerin hayatını kolaylaștıran ve alıșkanlıklarını değiștiren yeni nesil mobil traktörler ile tarım alanında yeni gelișmeye bașlayan topraksız tarımı destekleyen yeni sistemler sektöre dijital alanda çözümler sunuyor ve verimlilik açısından önemli katkılarda bulunuyorlar.

Gıda sektöründe KOBİ'lerin çoğunlukta olduğunu düșünecek olursak dönüșümden büyük șirketler daha mı fazla yararlanıyor? Farkındalıkta ilerleme söz konusu mu?

Farkındalıkta zamanla bir gelișme olduğu așikar. Özellikle son birkaç yıldır. Dünyanın bu hızlı evrimine ayak uydurmak isteyen ülkemizde de büyük kurumların dijital dönüșüm kapsamında çeșitli adımlar attığını görüyoruz. Farklı sektörlerde rekabet halinde olan birçok kurum ve kuruluș, bu dönüșüm doğrultusunda sahip oldukları dijital altyapıları iyileștirerek bu altyapılar etrafında organize olmaya bașladılar. Ülkemizde dijital dönüșüm doğrultusunda bu tür çalıșmaları yapan șirketlerin sayısı gün geçtikçe de artıyor.

Büyük șirketlerin yanı sıra KOBİ’ler dijital dönüșüm özelinde çeșitli adımlar atmaya bașladılar. İș dünyasındaki insan kaynakları olmak üzere birçok departmanda yazılımlar ya da büyük yatırımlar yapılarak satın alınan programlara daha sık rastlıyoruz artık. Yeterli olmasa da, birçok KOBİ insan kaynakları, pazarlama, satıș ve yönetim alanında sahip oldukları dijital altyapılarını daha sağlıklı hale getirerek, çalıșma süreçlerini buna göre organize etmeye bașladılar.

Murat Erdör

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.