İleri teknolojiye dayalı hassas tarım...

Dunya Gida - - İçindekiler - Nur Coşkun İstanbulluoğlu nurcoskun@net-iletisim.com

Bugünün dünyasındaki önemli gerçeklerden biri; teknoloji üretmeden ve hatta teknolojiyi üreten bilimi üretmeden gelişim gösterebilmek artık mümkün değil. Bunun bilincine varmadan çağa entegre olmaya çalışmak ancak o dünyanın bir kenar mahallesinde yaşamaya benzer. Çünkü bilim ve teknoloji adeta birbirini dokuyor.

Nanoteknolojinin yani moleküler büyüklüklerin ölçü birimi olduğu bir dünyadayız.... Yeni teknolojinin mühendisleri nanodevreler ile nanomakineler inșa ediyor... Bugünün dünyasındaki önemli gerçeklerden biri; teknoloji üretmeden ve hatta teknolojiyi üreten bilimi üretmeden gelișim gösterebilmek artık mümkün değil. Bunun bilincine varmadan çağa entegre olmaya çalıșmak ancak o dünyanın bir kenar mahallesinde yașamaya benzer. Çünkü bilim ve teknoloji adeta birbirini dokuyor. Bilim daha çok bilim üretmek için üret- tiği teknolojiyi kullanıyor ve hızla doğrudan üretici bir güce dönüșüyor. Daha çok teknoloji için daha çok bilime ihtiyaç var. Yani daha ileri bilim daha ileri teknoloji... Bilinen bir bașka gerçek; ülkelerin gelișmișlik düzeyleri ihraç mallarındaki “yüksek teknoloji ürünleri’ oranıyla ölçülüyor ve bu ürünlerin dıș ticaret dengesi ülkenin prestijini yükseltiyor.

Konuya gıda açısından baktığımızda; tarımda teknolojinin her geçen gün daha yaygın olarak kullanımıyla daha kaliteli ve daha fazla gıda ürünü üretmenin yolları çoğalıyor. Ancak global tarım dünyasında teknoloji ve bilimin doğal ürün yetiștirme yöntemlerinde ne kadar etik olarak kullanıldığı ise tartıșılır.

Gübreleme ve mekanize tarım gibi her șeyin daha verimli kullanılmasına yardımcı olacak yeniliklere, bulușlara, atılımlara ihtiyacımız var. Bilim dünyası, tarımı ve gıda üretimini zenginleștirme potansiyeline sahip yeni dijital teknolojileri hızla günlük yașamın hizmetine sunuyor.

Tarımda hassas teknoloji

Bilindiği gibi ekim ve hasat, geleneksel tarımda belirli takvime göre uygulanır.

Bu yöntemde ürünün gelișimine müdahale edebilme oranının çok düșük olduğunu uzmanlar her fırsatta vurgular. Oysa son teknolojik gelișmeler tarımın daha hassas teknolojiyle yapılmasına imkan sağlıyor.

Șöyle ki; yeni teknolojik sistemlerle tarım arazisinin hangi noktasında ne zaman ne yapılması gerektiğini belirleyerek gerçek zamanlı veriler toplanıp, uygulanabilir bilgiye dönüștürülebiliyor. Araziye yerleștirilen sensörlerle verilerin toplanması, analitik sistemlere entegre etmek için internet platformlarından faydalanılması mümkün. Böylece tarladaki ürünün verimliğini en üst seviyeye çıkarmak, kayıpları minimuma indirmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek çiftçiler için hiç de hayal değil.

Gıda ürünlerinin ekimi, büyümesi, hasat edilmesi ve tașınması, sensörler ve gerçek zamanlı analizlerle optimize edilebilir. Üstelik yine aynı teknoloji yardımıyla toprağın nemi tespit edilip, sadece gerekli bölgelerde uzaktan sulama yapılabilir. Ekinlerin büyüme verilerine bağlı olarak anlık müdahaleler mümkün olabilir. İște bunlar hassas tarım teknolojisinin hayata geçirilebileceği alanlara bir kaç örnek.

Havada tarım kokusu

Tarım uzmanlarına göre mahsul kayıplarının yüzde 90'ı hava durumundan kaynaklanıyor. Hava tahmininin ürünlerin ekim ve hasat sistemine entegre edilebildiği modeller, önceden daha iyi kararlar alınabilmesine imkan sağlar. Örneğin mikro hava verilerinden faydalanarak çiftçilerin daha verimli ve karlı olmasına yardımcı olabilecek bulut sistemleri kuran șirket örneklerine gelișmiș ülkelerde rastlamak mümkün. Bu sistemler sayesinde hava ve toprak verileri doğru kullanılarak, sulama, böcek ilacı ve gübreleme gibi faaliyetler dengeli uygulanabiliyor.

Tarımda dağıtım ve tedarik zinciri

Hava durumu tahminleri hassas tarım sürecine entegre edildiğinde hasat ve tașımayla ilgili lojistik iyileștirmeye olumlu yönde katkı sağlayabilir. Hasat zamanında hangi bölgelerde ne kadar ișçiye ihtiyaç olabileceği, hasat edilen ürünün sevkiyat alternatifleri yine teknolojiden faydalanarak sistemleștirilebilir. Dağıtım sırasında ise daha az ürün firesi, doğru sıcaklıkta tașınması, depolanması, hijyen gibi konulara yönelik teknolojik uygulamalar ürün kaybı oranını da en aza indirecektir. Teknoloji yardımıyla uçtan uca izlenilebilir sistemler kurulabilmesi ise günümüz șartlarında gerçekleștirilmesi mümkün uygulamalar arasında.

Aslında görülüyor ki; yarının dünyasında tarımda gelișebilmek, gen teknolojisini ve bilgisayar teknolojisini aynı ustalıkla kullanabilmeyi gerektiriyor.

Dünyaca ünlü matematikçi Ord. Prof. Dr. Cahit Arf 'ın söylediği gibi "bilim doğayı bütünüyle algılamak çabasıdır... doğayı modelleyerek algılama çabası." Ülkemizdeki tarımda ileri teknolojinin yaygınlașmasıyla ilgilenen genç bilim insanlarına, bu örneklerin yeni ilhamlar vermesi dileğiyle...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.