4. Sanayi devriminin yemek sektöründeki yeri ve önemi

Dunya Gida - - İçindekiler - Sadık Çelik Keyveni Kurumsal Hazır Yemek Yönetim Kurulu Başkanı

4. Sanayi Devrimi, önümüzdeki beş yıl içerisinde her ne kadar %80-90 oranında makineleşme ve robotlaşmayı vaat etse de, hazır yemek sektörü açısından bu oranı tutturmak pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü bir yemeği insanlara sevdiren ve yediren unsurların başında lezzet gelmektedir.

Gıda, hem insan yașamında ve endüstride hem de tarım ve doğada çok önemli yere ve paya sahiptir. Gelișen üretim teknolojileri ve veri alıșveriși sayesinde ortaya çıkan Endüstri 4.0 diğer adıyla 4. Sanayi Devrimi, diğer sektörleri olduğu kadar gıda ve yemek sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Görünen o ki, gelișen teknolojiye yavaș yavaș uyum sağlamaya bașlayan gıda ve yemek sanayisi, önümüzdeki beș yıl içerisinde akıllı makinelerden büyük ölçüde faydalanacak ve kaliteyi bir tık daha yukarıya tașıyacak.

Endüstri 4.0, son dönemde sıkça kullanılan tabirler arasında yer alıyor. Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen , yeni dünyanın üretim sürecinin, sistemlerini ve dinamiklerini belirliyor. Endüstri 1.0'da su ve buhar gücü kullanımı ile çalıșan mekanik sistemler vardı. Endüstri 2.0, elektrik enerjisinin, dizel ve ben-

zinli motorların kullanılmaya bașlaması ile seri üretime geçiși bașlattı. Șu an sürmekte olan Endüstri 3.0, elektronik ve bilișim teknolojilerinin entegre kullanılması ile bașladı. Endüstri 4.0 ise internete bağlı her nesnenin üretim alanında daha fazla kullanımını içeriyor. Önümüzdeki beș yıl içerisinde, internetin üretimde kullanımının artması ve gelișmesi, iș geliștirmeden, insan kaynaklarına kadar birçok yeniliği beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bilim insanlarının belirttiğine göre, 2020’den sonra Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımıza ileri robotik, otonom ulașım, yapay zeka, makine öğrenmesi, gelișmiș malzemeler, biyoteknoloji ve genom bilimi gibi kavramlar girecek. Bu gelișmeler, hem yașamımızı hem de iș yapıș șekillerimizi değiștirecek. Belki bazı meslekler tamamen yok olacak, bazıları da daha fazla gelișecek. Bunun yanı sıra, bugün hiç bilmediğimiz meslek dalları da ortaya çıkacak. Elbette ki sanayi alanındaki bu değișim, her endüstri dalında farklı șekilde seyredecek.

Kendi alanımız üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda, yemek sektörü günümüzde insan nüfusunun hızla artması, bu artan nüfusla birlikte ev dıșı beslenme ihtiyaçlarının çeșitlenmesi ve talebin de artmasıyla son yüzyıl içerisinde köklü değișimlere uğramıștır. Sanayinin gelișmesiyle artan istihdamın yemek hizmetinin karșılanması için toplu yemek sektörü büyümüș, gelișen teknoloji ve yeni sistemlerle üretim așaması daha sağlıklı ve kolay hale gelmiștir. Üretim ve tașıma sürecindeki yeni materyaller, sunulan hizmeti daha kaliteli ve ulașılabilir kılmıștır. Üretim ortamının sterilizasyonunda kullanılan araçlar, üretilen yemeklerdeki mikrobiyolojik gelișmeyi azaltmak ve enzimatik bozulmayı önlemek amacıyla ürün yapısına uygun tașıma kapları, tam donanımlı depolama sistemleriyle hammaddenin raf durumunu sağlıklı biçimde muhafaza etmek ve yine yemeklerin tașıma esnasında kullanılan özel soğutma sistemli frigorifik araç ve gereçler… Bu saydıklarımızın hepsi üretim ve tașıma așamasını büyük oranda kolaylaștırmaktadır. Bunların yanı sıra yeni sistemlerle donatılmıș dijital ofis ortamı ve yazılımlar sayesinde satıș-pazarlama, müșteri ilișkileri ve insan kaynakları departmanlarında da dönüșümler yașanmaktadır. İnternetin daha aktif hale gelmesiyle birlikte, artık müșterilerin talepleri ve problemleri daha hızlı çözüm bulmakta, bilgi alıșveriși hızlanmakta, yeni müșteri tespiti ve üretici firma tespiti daha kolay yapılabilmektedir. 4. Sanayi Devrimi, önümüzdeki beș yıl içerisinde her ne kadar %80-90 oranında makineleșme ve robotlașmayı vaat etse de, hazır yemek sektörü açısından bu oranı tutturmak pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü bir yemeği insanlara sevdiren ve yediren unsurların bașında lezzet gelmektedir. Bir yemek sanayicisi olarak benim de en değer verdiğim șey, ‘el lezzeti, dünden bugüne tașıdığımız birikimler, ustalık, hüner ve maharet’tir. Robotların ya da akıllı makine sistemlerinin bunu hiçbir zaman gerçekleștiremeyeceğinin farkındayız ancak yemeğin çeșitliliğini ve kalitesini otonom sistemler sayesinde daha iyi bir seviyeye getirebiliriz. Yemek sanayisinde insan unsuru hiçbir zaman yok olmayacak ve robotlar hiçbir zaman %100 insanların yerini alamayacak. Gelișen bilișim teknolojilerini yönetim anlayıșımıza ve üretim biçimimize dahil etmek en önemli amacımız. Bu șekilde yemekler ve gıdalar daha sağlıklı, kontrol edilebilir ve izlenebilir olacak. Genel olarak bakıldığında Endüstri 4.0, eskisi kadar insan gücüne ihtiyaç kalmaması dolayısıyla büyük bir ișsizlik ve toplumsal sorun yaratacak gibi gözükse de yașanan bu dijital dönüșümün sağladığı avantajları reddetmek ya da direnmek, sektör açısından gelișimi engellemekten öteye gitmeyecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.