Yükselen Değer SQ (Ruhsal Zeka)

Dunya Gida - - İçindekiler - Esra Teoman Bener Profesyonel KoçKurumsal Eğitmen www.adimkocluk.com www.siradisibasari.com

Geçen hafta sonu orman yolunda düșük hızla arabamla ilerliyordum.

Sabahın tenhalığında güneșin ilk ıșıkları ile beraber arabamın camından ıșığın yansımasını, kuș seslerini, hem de ormanın kendine has kokusunu içime çekiyordum. Tüm duyularımla o an’ın içerisinde tarifsiz bir huzur dalgası içinde yolda ilerliyordum. Zihnim çok berrak ve rahattı. Tam bir haz dünyasındaydım. Ta ki arkamdan gelen arabanın korna sesi ile irkilene kadar. Hızım düșüktü ve benden yol istiyordu. Ben ise haz dünyamdan çıkıp gerçek zannettiğim bir bașka dünyaya geçmiștim.

O andan sonrasında ise zihnim yetișmek durumunda olduğum toplantım ile gün içerisindeki ișlerime yoğunlaștı ve haliyle ne oldu?

Büyü bozuldu.

Artık ben de çevremin farkında olmayarak, hızla arabamı kullanıyor ve hatta önümde yavaș yavaș gidenlere rastlayınca engellenmișlik hissini yașıyordum.

HALBUKİ İKİ EȘ ZAMANLI GERÇEK DÜNYA DA BANA AİTTİ. BEN SADECE BİR SEÇİM YAPMIȘTIM...

Herșey aynı iken değișen tek șey durumu yorumlayıș șeklimdi.

Aslında o an’ın içinde nasıl kalacağıma karar veriș tarzımdı. Yol aynı idi. Yine ilkbaharın ılıklığı, yine kușların sesi ve ben de orman yolunda arabamı kullanıyordum. Karșıma çıkan ilk rahatsızlık veren durum karșısında tavrım değișmiști. Değișen ben idim...

Oysa böyle olmak zorunda değildi...

Nasıl mı?

Ruhsal zeka SQ ile bu durumdan etkilenmeden yoluma devam etmek mümkündü.

Nedir SQ ?

SQ ( spirituel intelligence) son yıllardaki değișim içerisinde eski sistemlerin ve organizasyonların yetersizliğine șahit olmaktayız. İnsanlar da bu sistemler içerisinde var olmaya ve yașamda kalmaya çabalıyorlar. Bazıları içlerindeki var olan gücün farkındalığıyla ilerlerken bazıları ise zorluklar karșısında dayanamıyorlar. Depresyon, anksiyete, tükenmișlik gibi ruhsal problemlerle uğrașıyorlar. İște bu durumda farklı zeka türü ortaya çıktı ona da SQ deniyor.

Hayatın anlamı üzerinde bizim daha da düșünmemizi sağlayan, dıș zorluklara ve yașama karșı bizi güçlendiren bir zeka türü.

IQ, EQ'yu biliyorduk. Bir de bunlara ek SQ zeka türü keșfedildi. SQ aslında hepimizin içinde var olan ve keșfedilmeyi bekleyen bir zeka türü. Tıpkı EQ gibi SQ da geliștirilebiliniyor.

Kısacası SQ dünyadan kaçarak değil, yeni bir zeka ile dünyaya bağlanmayı sağlıyor.

Nasıl mutlu olurum?

Nasıl bașarılı olurum?

Nasıl içsel huzuru yakalarım?

Nasıl daha yaratıcı olurum?

Bu sorular ile SQ ilgilenmiyor. “Nasıl” sorusunu SQ sormuyor.

SQ “nasıl” dan ziyade “niçin” sorusuyla ilgileniyor. Yani durumun sebebi ile ilgileniyor. Gerçek sebebi bulunca zaten çözüm de en doğru șekilde gelmiș oluyor.

Durum böyle olunca da;

“niçin” sorusunun cevabı her seferinde yenilenen bir özellik tașıyor.

Nörologlar beyin tarayıcıları ile beyni incelediklerinde “ne” ve “nasıl” soruları sorulduğunda beynin nerelerinin aktif hale geldiğini ve hangi lopların birbirleriyle bağlantıda olduklarını gözlemlediklerini söylüyorlar. Ancak “niçin” sorusu sorulduğunda beyni șu ana kadar ölçümleyemediklerini görüyorlar.

Bu da bize bașka bir șeyi veriyor.

SQ ile kendi kendimizin lideri oluyoruz. ( Özümüzü kavrıyoruz, gerçek benliğe ulașıyoruz). Her birimizin biricik ve eșsiz olduğu gerçeğine.

SQ zeka türü ile karșımızdaki insanları dinleyerek, konușarak, görerek özümüz ile büyük resmi kavramamız kolaylaștığı gibi bizimde karșı tarafa aktardığımız gerçek akıllı benliğimiz özümüzle oluyor.

Kendimizi fazlaca önemsemek duygusunu bir kenara bırakarak karșımızdakine gerçek duygu ve düșüncelerini ifade etme șansını vermiș oluyoruz.

SQ tarzı düșünce, detaylarda anlam aramaktansa öncelikli olarak geniș bağlamda keșfetmeye çalıșır.

Ne yaptığımız önemli değildir. Önemli olan her ne yapı- yorsak yapalım onu ne için yaptığımızı anlamımızı ve bulmamızı sağlar.

Özellikle hızla değișen dünyamızda artık SQ zeka türü önümüzdeki zaman içerisinde daha da fazla önem kazanacaktır. Ve inanıyorum ki iș dünyasında nasıl EQ kișilerde tartıșmasız aranan bir zeka türü ise SQ da aynı șekilde hiç tartıșmasız ilișki ve iletișimlerin kaliteli olması yönünde en çok aranan zeka türü olacaktır.

Güzel bir ay geçirmek dileğiyle....

Kaynak. 7 Adımda Ruhsal Zeka ,Richard A. Bowell

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.