Besfin Finansal Danışmanlık

Dunya Gida - - Haber -

Besfin olarak Proje Finansmanı, M&A Danıșmanlığı ve Finansal Danıșmanlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Proje Finansmanı hizmetleri kapsamında müșterilerimizin yatırım projeleri analitik ve dinamik finansal modeller ile yatırımın derinlemesine analizi sağlanırken aynı zamanda model içerisinde çeșitli senaryo analizleri ile yatırım test edilmekte, makroekonomik gelișmeler, maliyet artıșları, fiyat değișiklikleri, süre așımları gibi hassasiyet analizleri ile yatırımın değerliliği ölçülmektedir. Besfin Finansal Hizmetler Danıșmanlık toplamda 6 milyar USD sabit yatırım tutarı olan 32 proje için Proje Finansmanı Danıșmanlık hizmeti vererek bu projelerin 2.1 milyar USD tutarında kredi kullanımına aracılık etti. Besfin olarak, Proje Finansmanı Danıșmanlık hizmetlerimizin yanında șirketlere kurumsal finans, birleșme ve satın alma konularında destek vererek, șirketlerin, kendileri için en uygun sermaye yapısıyla çalıșmalarına ve düșük maliyetli fonlama yollarına ulașmalarını sağlamaktayız. Besfin Finansal Hizmetler Danıșmanlık ve Tic. A.Ș Uluslararası Proje Finansman Birliği (IPFA) üyesidir. Besfin Finansal Danıșmanlık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın resmi danıșmanı. İstanbul Sanayi Odası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın sivil toplum kurulușlarının finansal danıșmanlığını yürütmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.