Meyve suyu sektörü tanıtım atağı başlatıyor

Dunya Gida - - Içindekiler - Özlem As ozlem.as@dunya.com

MEYED Başkanı İlker Güney, meyve suyunun ve meyve suyu endüstrisinin yararlarının bilinirliliğini artırmak ve sektör itibarını korumak için çalışacaklarını söyledi. Bunun için kapsamlı ve uzun soluklu bir planlama ile hareket edeceklerini belirten Güney, 2018 yılı içerisinde hızlı, etkili, hissedilir adımlar atacaklarını kaydetti.

Meyve suyunun ve meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararın toplum gündeminde ve kolektif hafızada daha etkin bir yer edinmesini hedeflediklerini belirten Meyve Suyu Endüstrisi Derneği ( MEYED) Bașkanı İlker Güney, artık “Meyve Suyu Yarar” diyerek kendilerini net bir șekilde ifade edeceklerini ve yanlıș bilgilendirmelerin kafa karıșıklığına neden olan argümanların karșısına bilimsel gerçeklerle çıkacaklarını söyledi.

Dünya Gıda’ya konușan İlker Güney, neden “Meyve Suyu Yarar” diyeceklerini ve kampanyasının detaylarına ilișkin șunları anlattı: “Endüstrimizin ürünlerinin, yani güvenilir ambalajlarda geniș kesimlerin kolay erișimine sunulan meyve sularının, tıpkı meyvenin kendisi gibi, önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olduğu; bu nedenle beslenme açısından insana yarar sağladığı, tüm dünyada kabul gören tartıșılmaz bir gerçektir. Öte yandan meyvelerin, katma değerli, saklanabilir ürünler haline gelmesine, böylece zamandan ve mekandan bağımsız olarak tüketilebilmesine olanak sağlayan meyve suyu endüstrisi, zaman baskısının ortadan kalkması, ürün ve pazar çeșitlendirmesi nedeniyle tarım üreticisine yarar sağlar. Endüstrimizin farklı sektörleri de içine alarak olușturduğu katma değer zinciri, ekonomi geneline yarar sağlar. Meyve suyu, ișlendiğinde cinsine göre meyveye oranla 4 katına dek daha değerli haline gelebilen ve doğası gereği en üst așamada yerel kaynak ile üretilen bir ticari üründür. Ülkemizin meyve suyu ihracatı, %90’ı așan oranda dıș ticaret fazlası üretimiyle, dıș tica- ret ve cari açık dengesine yarar sağlar. Diğer yandan endüstrileșirken küresel ısınma problemine yapısal çözüm sunan ender sektörlerden biri olan, temel hammaddesi ağaçlardan elde edilen endüstrimiz, kendi gelișimiyle iklim değișimi sorununun çözümüne yarar sağlar.

“Meyve Suyu Yarar” diyerek, endüstrinin sağladığı yararları ve bu katma değerler bütününün de altını çizeceklerini belirten Güney sözlerine șöyle devam etti: “Meyveciliğin, Türkiye’nin tarım stratejileri açısından önemini ve bu alanda sağladığımız yararları anlatacağız. Meyve suyunun ve meyve suyu endüstrisinin yararlarının toplum tarafından daha fazla bilinir olmasını sağlayıp, topluma yararlı endüstrimizin ve insana yararlı ürünümüzün itibarının, layık olduğu noktada kalmasını birlikte sağlayacağız. Bunun için kapsamlı ve uzun soluklu bir planlama ile hareket edeceğiz. 2018 yılı içerisinde hızlı, etkili, hissedilir adımlar atacağız; ancak bunlar tıpkı bir fidan gibi, çalıșmalarımızın bașlangıç așamasını olușturacak. Medyaya ve fikir önderlerine yönelik çalıșmalar gerçekleștireceğiz, aynı zamanda günümüzün en önemli dinamiği sosyal medyanın gücünü de en etkin șekilde kullanacağız. Endüstri içerisinde iș birliğimizin gücünü daha da ileriye tașıyacağız. Kamu kurumlarıyla yakın mesaimizi de sürdüreceğiz. Meyve suyu insan, meyve suyu ekonomi için yararlıdır. Öykümüzün özü bu. Tartıșmasız gerçekleri konu alan bu öyküyü, bütünleșik bir anlatımla, tüm paydașlarımızla paylașacağız.”

Sektör büyümesini sürdürüyor

2016 yılında 2,5 milyar TL düzeyindeki Türkiye meyve suyu pazarının 2017 yılında

yüzde 8 büyüme ile 2,7 milyar TL düzeyinde gerçekleștiğini belirten Güney, “Endüstrimizin 2016 yılında TÜİK verilerine göre 183 milyon ABD doları olarak gerçekleșen ihracatı, 2017 yılında yaklașık yüzde 17’lik bir büyümeyle 215 milyon ABD doları seviyesine çıktı. Meyve suyu ithalatı ise, 2017 yılında 16 milyon ABD doları olarak gerçeklești, ki bir sene önce 18,3 milyon ABD doları seviyesinde idi. Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN) 2017 tarihli en son raporu çerçevesinde, dünya genelinde bir önceki yılın meyve suyu tüketimi, 35,9 milyon ton düzeyinde gerçeklești. Bu pazarda büyük ağırlığın yüzde 100 meyve sularında olduğu görülüyor. Dünya meyve suyu pazarı, yaklașık 11,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleșiyor. Doğal hammaddelerden, yerli kaynak kullanılarak ürettiğimiz meyve suyunun düzenli bir șekilde yüzde 90’ı așan oranda dıș ticaret fazlası ile ülkemiz ekonomisine yarıyor. Ülkemizin yıllık yaklașık 20 milyon ton düzeyinde olan meyve üretiminin yaklașık 1 milyon tonu, meyve suyu endüstrisinde ișleniyor. Yeni tüketici trendleri ve beklentileri, bir yandan da ihracatı daha fazla artırma, tarım üreticisini daha fazla alımla destekleme fırsatı getiriyor” diye konuștu.

Türkiye’nin yıllık yaklașık 20 milyon ton düzeyinde olan meyve üretiminin yaklașık 1 milyon tonunun meyve suyu endüstrisinde ișlendiğini dile getiren Güney, yurt genelinde yaklașık 1 milyon çiftçiden alım yaptıklarını söyledi. Güney, “Milyonlarca kișiye ve haneye gelir sağlıyor. Yeni tüketici trendleri ve beklentileri, bir yandan da ihracatı daha fazla artırma, meyve üreticisini daha fazla alımla destekleme fırsatı getiriyor. Ülkemizde erkek istihdamının yüzde 15’i tarım sektöründe, kadın istihdamı ise bunun iki katı, yüzde 30 düzeyinde. Tarım, kadınların en yoğun çalıștığı sektör özelliğinde. Endüstrimiz, büyümesi dahilinde tarım ekonomisine yarar sağlıyor” dedi.

İklim değișikliği, gıda atıkları... Sektör ne yapıyor?

Gıda atıkları, israfı arasında meyve-sebze sektörü de önemli bir paya sahip. Fabrikaya gelene kadar birçok etkenin kayıplara neden olduğunu dile getiren Güney, “Genel olarak tarladan fabrikaya gelene kadar kayıplara sebep olabilecek etkenleri șöyle sıralayabiliriz: Çiftçinin talep görmeyecek ürünleri yetiștirmesi yani arz–talep dengesinin sağlanamaması, sanayiye uygun kalitede meyve üretilememesi, nakliye, tașıma sırasında olușan kayıplar... Kayıp oranları ürüne göre değișim göstermektedir. Diğer yandan, satın alımı tamamlanmıș meyvelerin fabrikaya ișlenmek üzere nakli sırasında yașanan kayıplar minimal düzeydedir” diye konuștu.

Kaynakların azalması, iklim değișikliği vs gibi nedenlerle son dönem israf, gıda atıkları konusu sektörün gündeminde.

Meyve suyu sektörü hem israfın önüne geçmek hem de kaliteli ürün üretmek için neler yapıyor?

Güney, endüstrinin, Türkiye geneline yayılmıș bir fabrika ağı ile, bu fabrikaların yer aldığı bölgelerdeki tarım üreticileri ile üretim ayağındaki arz–talep dengesinin sağlanabilmesi için çok yakın çalıștığını söylüyor. Güney, “İlaçlama, gübreleme gibi konularda, düzenli eğitimler gerçekleștirilmektedir. Endüstrimiz, beklenti ve ihtiyaçlarını çiftçi ile paylașır. Pek çok șirket, üreticilerle birlikte kendi bahçelerini hayata geçirmektedir. Endüstrimiz, tarım üreticisi ve tarıma dayalı sanayi açısından en hakkaniyetli sistem olan sözleșmeli tarımı önemser. Tesisleri hammaddeye yakın yerlerde kurar. Gerekli hallerde soğuk tedarik zincirinde hassas davranır. Hammadde fabrika kapısından girdikten sonra hızla üretim bandına sokulacak șekilde sevkiyat ve üretim planlaması yapar ve gerçekleștirir” diye konuștu.

İlker Güney

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.