Yemek kartında yeni düzenleme

Dunya Gida - - Içindekiler -

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10’u bulan komisyonlar yüzde 6’nın altına inecek. İTO Bașkanı Șekib Avdagiç, “Yemek kartında yeni düzenleme ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak” dedi.

İstanbul Ticaret Odası ( İTO) Bașkanı Șekib Avdagiç, yaklașık 5 milyon çalıșanın ișyeri dıșında yedikleri yemeğin maliyetini artıran, lokantalara ciddi mali yük getiren yemek kartı komisyon oranlarına üst sınır getirilmesine ilișkin, “Yemek kartında yeni düzenleme ile yemeğin lezzeti, lokantanın bereketi artacak” dedi.

Avdagiç, İTO olarak 14 ay önce ‘İskonto kalkarsa restoranlar ve yemek kartı firmaları arasında tartıșmaya neden olan komisyonların yüzde 3-4 seviyesine çekilebileceğine inanıyoruz’ açıklaması yaptıklarını hatırlatarak, șunları söyledi: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değișiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne göre lokantaların yemek kartı firmalarına ödedikleri yüzde 10’u bulan komisyonlar yüzde 6’nın altına inecek.

Bu sayede yemek hizmeti veren büyük çoğunluğu KOBİ olan ișyerlerinin üzerindeki maliyet yükü azalacağı gibi kart çıkaran kurulușlar da kazançlı çıkacak. Çünkü yeni yönetmelikle, kart hizmeti veren firmaların anlașmalı ișyerlerine verdikleri yüzde 7’yi bulan iskontolar ise tamamen kaldırıldı. İstanbul Ticaret Odası olarak iskontoların kaldırılması yönündeki önerimizi ilk kez geçtiğimiz yılbașında kamuoyu nezdinde dile getirmiștik. Tam da arzu ettiğimiz oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na teșekkürlerimizi sunuyoruz.”

110 bin ișletmeyi ilgilendiriyor

Yeni düzenleme ile yemek kartı kurulușları iskonto haricinde artık barındırma, kira, sarf malzemesi, ișletim, teknik destek ve bakım bedeli, depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek. Yemek kartı hizmeti veren kurulușların lokantalara yapacağı ödemelerin süresi de 30 günü geçemeyecek.

Türkiye’de yemek kartı ve benzeri sistemle servis veren yaklașık 110 bin ișletme var. Bu ișletmelerin 40 bini İstanbul’da. Yemek kartı kullanan çalıșan sayısı ise 5 milyonu buluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.