Havayolu lojistiğinde gıda taşımacılığı

Havayolu lojistiğinin diğer taşıma türlerine göre lojistik sürecini hızlandırdığını ve zaman kazandıran bir öneme sahip olduğunu söyleyen Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, havayolu lojistiğinde bölgesel network ağ

Dunya Gida - - İçindekiler - Büşra Sözen

Havayolu lojistiğinin uluslararası ticarette, acil ve önemli yüklerin kullanıldığı bir tașıma çözümü olduğunu söyleyen Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Tașımacılığı Genel Müdürü Hasan Șafak, “Diğer tașıma modlarına göre daha maliyetli olmasına rağmen, lojistik süreçleri hızlandıran ve zaman kazandıran bir öneme sahiptir. Havayolu lojistiğinde bölgesel network ağları da oldukça önemli. Birçok farklı destinasyona hızlı ve güvenli tașıma gerçekleștirmek mümkün oluyor. Fevzi Gandur Logistics olarak, Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar geniș bir coğrafyada güçlü yerel ağlarımız sayesinde, havayolu lojistiğinde fark yaratmaya çalıșıyoruz” dedi. Havayolu lojistiğinde tașınmaya uygun olmayan gıda ürünleri hakkında Șafak, “Genel olarak tașınması yasak olan spesifik ürünler bulunmuyor. Havayollarının münferit șekilde kendi iç prosedürlerinin farklılıklarına göre bazı ürünlerde kısıtlamalar olabiliyor. IATA tașımacılık kurallarında da bu konuda çok keskin bir șekilde ayrım yapılmıyor” diye konuștu. Șafak, “Daha önceleri müșterilerin istekleri doğrultusunda sadece uçuș öncesi ve uçuș sonrası belirli sıcaklık aralığında soğuk hava depolama hizmeti verilmekteydi. Ancak artan bilinç ve farklı talepler doğrultusunda artık ürünler, soğuk zincirli özel uçak konteynerları ile uçak içerisinde de zincir bozulmadan sürece dahil olabiliyor. Müșterilerin talepleri doğrultusunda kapısından özel soğuk zincir ekipmanla-

rı ile kapıdan kapıya kadar aynı ekipman ile teslimat da sağlanabiliyor. Ayrıca hem müșteriler hem de tașıyıcılar tarafından soğuk zincirin belirlenen ve istenen sıcaklıkları devamlı aralıklar ile GPS yardımıyla hem canlı olarak hem de teslim sonrasında kontrol ve takip edilebiliyor. Bununla birlikte soğuk zincir, yalnızca gıda için değil tıbbi ürünler, organ, ilaç gibi hassas ürünlerde de önem teșkil ediyor” șeklinde konuștu. Hasan Șafak sözlerini șu șekilde tamamladı: “Balık, hassas meyveler gibi ürünlerin en geç iki gün içinde alıcıda veya market tezgahlarında bulunması gerekiyor. Raf ömürlerine göre ürünlerin kaç gün içerisinde teslimat noktasına ulașacağı müșteri ve alıcı ile tam olarak belirlenmeli tüm süreç ona göre yapılandırılmalıdır. Depolama süreleri daha uzun olan ürünler soğuk hava depolarında belirli süre bekletilip alıcının ihtiyaçlarına göre parça parça olarak da teslimat yapılabiliyor. Bu durum tamamen ürünlerin muhteviyatına göre değișiklik gösteriyor.”

“Tașınacak malzemenin tüm özellikleri havayoluna iletilmeli”

Havayolu tașımasının en büyük özelliğinin tașıma modelleri arasında en hızlı olanı olduğunu söyleyen Mars Lojistik Hava ve Deniz Kargo Türkiye Hava İhracat Satıș Ve Operasyon Müdürü Bora Sarp, “Özellikle okyanus așırı ülkelere varıș süresi dikkate alındığında, vazgeçilmez bir tașıma modeli olduğu dikkat çekmektedir. Kurucu üyesi olduğumuz WIN (World Independent Network) ve sahip olduğumuz IATA ve FIATA belgeleriyle dünyadaki tüm havayolu firmalarıyla çalıșarak, müșterilerimize rekabetçi ve avantajlı bir tașımacılık hizmeti sunmaktayız” dedi. Sarp, “Belirli bir ısı aralığı gerektiren gıda maddeleri için, çıkıș noktası ya da transit noktasından, uçak tipine bağlı olarak bu ısı aralığı gerekliliğini sağlayamayan havayolları ile ilgili maddenin tașıması yapılamaz. Yine aynı șekilde çıkıș-transit-varıș noktasında ısı aralığı sağlanamayacak depo șartları var ise havayolu șirketleri tașımayı kabul etmez. Paketlemenin sağlıklı olması da ayrıca tașıma yapılmasına uygunluk açısından önemlidir” diye konuștu. Bora Sarp sözlerine șu șekilde devam etti: “Tașınacak malzemenin tüm özellikleri, șartları müșteri/acente tarafından havayoluna iletilmelidir. Isı aralığı gerektiren kargolar için havayolları kendi depolarında ya da anlașmalı oldukları yer hizmeti veren șirketlerinin depolarında malzemeleri belirtilen șartlarda muhafaza etmektedirler. Tașıma esnasında yine uçak içinde bu șartlar sağlanmaktadır. Soğuk zincir gerektiren kargolar için ilgili koșullar acenteler tarafından sağlanarak, konșimento üzerinde beyan edilir. Kuru buz gümrüğe tabi değildir. Bozulabilir kargolar öncelikli olarak tașınır. Varıș süresi kesin bir sayı olarak belirtilemez. Rezervasyon esnasında kalkıș ve varıș süresi havayolu tarafından acente/müșteriye iletilir. Varıș süresi, kargonun gideceği ülkeye, izleyeceği rotaya, uçak tipine bağlı olarak değișkenlik gösterebilir.”

Hasan Şafak

Bora Sarp

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.