56 ARAŞTIRMA

Dunya Insaat - - İnşaat -

El Aletleri

Türkiye’de gerek inşaat sektörünün gerek sanayi alanlarının büyüme trendi yakalaması bu pazarlarla ilintili birçok alt sektörün ivme kazanmasını sağlıyor. İnşaattan, otomotive, sanayiden enerjiye çeşitli alanlarda işlevselliği olan el aletleri sektörü de teknoloji ve inovasyonun vermiş olduğu gelişimle yeni bir evreye geçiyor.

Elektrikli ve kablosuz akülü el aletlerine geçiş pazarda hareketliliği beraberinde getiriyor. Türkiye'de el aletleri sektörünün daha da büyüyeceği ve gelişeceği öngörülürken, kullanıcıların farkındalığının artması firmaları daha kaliteli ve inovatif ürünlere sevk ediyor. Pazarda sürekli katma değer yaratan, patentli ürünler sunan markaların tercih edildiği, gelecek dönemde Ar-Ge'ye yatırım yapan inovatif, kaliteli ve güvenli markaların daha da büyüyeceğine dikkat çekiliyor. Elektrikli el aletleri pazarının büyümesinin yüzde 15 olduğu tahmin edilirken, bu büyüme trendi içinde teknolojisi ve kullanım kolaylığı ile fark yaratan, çalışan dostu ürünler öne çıkıyor. Bunlar içerisinde de özellikle kablosuz akülü ürün pazarının yakaladığı ivme dikkat çekiyor. Kablosuz ürünlerin, elektrikli el aletleri içindeki payının beş yıl önce yüzde 1 iken, üç yıl içinde yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada kablosuz akülü ürünlere doğru bir yönelim söz konusu. Kablo çekme derdine son veren bu ürünler, kablo kopması nedeniyle yaşanan maliyeti de sıfıra indiriyor. Ayrıca pratik kullanım avantajıyla verimliliğin artmasını da sağlıyor.

Sektör yetkilileri tarafından Türkiye pazarında var olan yüksek potansiyelin hem global hem yerli firmalar açısından avantaj olduğu belirtiliyor. Global üreticilerin tüm pazarlarda talep gören katma değeri yüksek ürünlerin dünya ile aynı anda Türkiye'de tüketiciyle buluşması anlamında önemli bir rol oynadığı kaydedilirken, yerli markaların pazarda sahip olduğu bilinirlik ve müşteri güveninin yabancı ortakların pazara girişi için bir kapı niteliğinde olduğu, özellikle gelişen pazarlarda ortaklık ve satın almaların hem yerli üretici markalar hem de global firmalar için verimli bir model olarak tercih edildiği ifade ediliyor.

Kalite ve farkındalık artıyor

El aletleri sektörünün gelişimini yavaşlatan sorunları son kullanıcılar ve satış kanalları olmak üzere iki farklı açıdan ele alan sektör yetkilileri, son kullanıcıların kalite algısı ve farkındalık seviyesinin en önemli unsur olduğunu belirtiyorlar. Sektörün; işi en verimli ve güvenli seviyede yapacak, kaliteli, uzun ömürlü, toplam ticari ömrü boyunca kullanım ve bakım maliyeti düşük ürünlere ilişkin farkındalığı artırmaya ihtiyacı olduğu iletilirken, bu durumun önemli oranda üreticilerin kendi iletişim yatırımları ve kamu desteği ile sağlanabileceğine vurgu yapılıyor. Satış kanalları açısından değerlendirildiğinde ise bayi, yapı market ve e-ticaret olmak üzere üç ana dağıtım kanalı üzerinden son kullanıcıya ulaşan pazar yapısında, e-ticaret ve yapı market kanalları büyürken bayi kanalının görece olarak yavaş büyüdüğü belirtiliyor.

57

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.