YAPI FUARI İSTANBUL 2017

Dunya Insaat - - Ön Sayfa -

Yapı malzemeleri sektörünün aktörleri, Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da yeni nesil ürünlerini tanıtmaya hazırlanırken, fuarın İş Geliştirme Platformu kapsamında katılımcı firmalara, sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak etkinlikler de gerçekleştirilecek.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı‐ Tur‐ keybuild İstanbul; yapı sektörüne yön veren yerli ve yabancı firmaların 2017 yılında da buluşma nokta‐ sı olacak. Yapı malzemeleri sektörü temsilcileri‐ nin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getiren ‘Yapı Fuarı‐ Turkeybuild İs‐ tanbul’, Türkiye’nin yapı sektöründeki en büyük ve en önemli platformlarını oluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenen “İş Geliştirme Platformu” etkinlikleri sektöre yeni iş ve iş birliği fırsatları sağlarken; “Mimarlık ve Mimarlık Kültürü” etkinlik‐ leri ise sektör profesyonellerine bilgi akışı sunuyor. Fuar, “İş Geliştirme Platformu” etkinlikleri kapsamında, “Konuk Böl‐ ge Projesi”nde, bu yıl, hızlanan bir ekonomik büyümeye sahip olan Kuzey Afrika bölgesi ülkelerini ağırlayacak. 100 bin met‐ rekare kapalı ve açık alanda, bin 250 katılımcı firmanın ser‐ gileyeceği 18 bin 640 ürünü, 105 ülkeden 111 bin yerli, yabancı ziyaretçi ile buluşturacak olan fuar, 23‐27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kuzey Afrika, Türk yapı sektörünün odağında

Arap baharının etkilerini azaltarak, ekonomik açıdan gide‐ rek hızlanan bir toparlanma içine girmeye başlayan ve yeniden Türk yapı sektörünün odağında yer alan Kuzey Afrika ülkele‐ rinden Cezayir ve Fas, Türkiye’nin en çok inşaat malzemesi ih‐ racatı gerçekleştirdiği ilk 20 pazar arasında yer alırken, yine bölgede yer alan Tunus ise ulaştırma, lojistik, eğitim ve sağ‐ lık alanında artan kamu yatırımlarıyla ilgi çekiyor. Konuk Böl‐ ge Kuzey Afrika Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkin‐ likte Fas Başkonsolosluğu, Tunus Başkonsolosluğu, Fas, Tu‐ nus, Cezayir Müteahhitler Birliği yetkilileri, Fas, Tunus, Cezayir İş adamları dernek yetkilileri, Türkiye Müteahhitler Birliği Baş‐ kanı, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Eximbank Kredi‐ ler Müdürlüğü’nden ve DEİK’ten üst düzey yetkililer konuşmacı olarak yer alacak. Yurt dışı Alım Heyetleri Organizasyonları ve İkili İş Görüşmeleri Fuarın İş Geliştirme Platformu etkinlikle‐ rinden biri olan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğün‐ de Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile birlikte organize edilen “Yurt dışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri” bu yıl 16 ülke‐ nin katılımıyla gerçekleştirilecek ve firma yetkilileri Türk yapı sektörü malzeme üreticileriyle karşılıklı iş görüşmelerinde bir araya gelecek. Katılımcı ülkeler: Bulgaristan, Etiyopya, Fran‐ sa, Gürcistan, Kamerun, Kosova, Lübnan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yunanistan ola‐ cak. Bakanlık heyetlerinin yanı sıra YEM Fuarcılık’ın yıl içinde yürüttüğü uluslararası çalışmalar kapsamında Fas, Tunus, Ce‐ zayir ve Kosova’dan gelen 22 kişilik üst düzey satın alma heyet‐ leri de fuar katılımcılarıyla buluşacak. Fuarda gerçekleştirile‐ cek etkinlikler arasında yer alan "Yurt içi Alım Heyetleri Ziyaret Programı"yla ülke çapında sektörün tüm paydaşlarının birbiri ile etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm ye‐ niliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor.

Teşvikler inşaat sektörünü canlandırdı

Hükümetin son dönemde ekonomiyi canlandırmak için açıkla‐ dığı tedbirler ve teşvik paketleri inşaat sektörünü canlandırdı. Ayrı‐ ca, büyük ölçekli kamu projeleri de sektöre ivme kattı. Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarının başında gelen inşaat malzemeleri sana‐ yisi, son dönemde yaşanan gerilemelere karşın, hala Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan ve ülke ekonomisine en çok katma değer sağ‐ layan sektör konumunda bulunuyor.

İhracat 15,40 milyar dolara yükseldi

2016 yılında toplam 15,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren inşaat malzemeleri sektörü, 2017 yılına hızlı başladı. İnşaat malze‐ meleri yıllık sanayi ihracatının şubat ayı itibarıyla 15,40 milyar dola‐ ra yükseldiği sektörde, yıllık ihracat büyüklüğünün 2017 genelinde artmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.