EPSA YALITIM, YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

Doğru tercihler çözüme ulaş‐ tırır’ sloganı ile sektörde hız‐ la yükselen Epsa Yalıtım Yapı Kimyasalları, dünyadaki beş büyük yapı fuarından birisi olan Yapı Fuarı İstanbul’da yerini alıyor. Ulusal anlamda önemli bir büyüme iv‐ mesi yakaladıklarını ifade eden Epsa Yö‐ netim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, bu büyümeyi sektörün önde gelen fuar‐ ları ile perçinlemek istediklerini dile ge‐ tirdi. Özdemir, “Ziyaretçilerimizin en ye‐ ni ürünlerimizi görmeleri için özel hazır‐ lıklar yaptık. Fuarda 3’üncü salonda 482 nolu standda yerimizi alıyoruz. Sektörün beğeneceğini düşündüğümüz ürünleri‐ miz ile fuara renk katacağız” dedi. Öz‐ demir, “Tüm şirketler fuarda en son ye‐ niliklerini sergileyerek, kendilerini tanı‐ tıyorlar. Epsa olarak biz de katıldığımız bu fuarda tüm hazırlıklarımızı tamamla‐ yarak ulusal pazarda görücüye çıkıyoruz. Perakende müşterilerini etkilemek ve ye‐ ni müşteriler kazanmak için çalışacağız” diye konuştu.

Epsa ile ilgili bilgilere de değinen Öz‐ demir, “Epsa olarak elde ettiğimiz başa‐ rıyı doğru bir strateji ve iyi bir ekip kur‐ gusu sayesinde elde ettik. Küresel bir marka vizyonuyla hareket ediyoruz. Şir‐ ket olarak sektöre adım attığımız gün‐ den itibaren istikrarlı bir büyüme per‐ formansını hedeflemiştik. Bu konuda iyi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle son beş yılda büyüme konusun‐ da önemli bir başarı yakaladık. Şimdi yeni yılda hem başarıyı sürdürülebilir hale ge‐ tirmek hem de ülkemizin en büyük girdi maliyeti olan enerji konusunda toplum‐ sal fayda sağlayacak projeler geliştirmek istiyoruz” dedi. Sektörde 2017 yılının ha‐ reketli geçtiğini belirten Özdemir, “nü‐ müzde hem yalıtım, hem de inşaat sek‐ törü olarak yürürlüğe girecek iki kanun var. Bunlar birisi Binalarda Enerji Perfor‐ mansı Yönetmeliği, diğeri de İmar Yönet‐ meliği” ifadesinde bulundu.

Özdemir, “Devletimizin enerji konusun‐ da ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtul‐ mak için gerçekleştirdiği yatırımlara, enerji tasarrufunda kilit noktada olan yalıtım sek‐ töründe yerli bir üretici olarak faaliyet gös‐ tererek destek veriyor olmak bizim için ay‐ rı bir gururdur. Yalıtım bilincinin ülke ge‐ nelinde artması ve ithalatı azaltmak adına yerli malına teşvik konusunda faaliyetler yürütmek, 2017'de de ana gündem mad‐ delerimizin başında olacaktır. Önümüzde‐ ki beş yılda çalışmalarımıza ve yatırımla‐ rımıza hız verip, 17 yılda yaptığımızdan da‐ ha fazla efor sarf ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Nurcan ÖZDEMİR: “Ziyaretçilerin en yeni ürünlerimizi görmeleri için özel hazırlıklar yaptık. Fuarda 3’üncü salonda 482 nolu standda yerimizi alıyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.