'Ben öğretmen olacağım!'

OECD'nin 'PISA Focus' bilgi notuna göre Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 25'i öğretmen olmak istiyor. Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri içinde en üst sırada yer alıyor.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - KEZBAN EZBAN KARABOĞA kezban.karaboga@dunya.com zban.karaboga@dunya.com

Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin sadece %8'i öğretmenliği bir alternatif olarak görüyor

OECD'nin '58 numaralı PISA in Focus' bilgi notuna göre Türkiye, OECD ülkeleri içinde öğretmen olmak isteyen gençlerin en fazla olduğu ülke. Araştırma ilginç. Genel olarak OECD ülkeleri arasında öğrencilerin yüzde 5'i öğretmen olarak çalışmayı istiyor. Bunların yüzde 3'ü erkek yüzde 6'sı kız öğrenci. Tabii, öğretmen olarak çalışmak isteyen öğrencilerin akademik profili farklılıklar gösteriyor. Burada ilginç olan, çoğu OECD ülkesinde öğretmen olmak isteyen öğrencilerin matematik ve okuma becerilerinin, başka profesyonellik gerektiren işlerde çalışmak isteyen öğrencilere göre daha zayıf olması. Araştırmadaki bir başka ilginç nokta da şu: PISA'ya göre, ortalama olarak, öğretmen olarak çalışmak isteyen öğrencilerin oranının fazla olduğu ülkeler öğretmen maaşlarının yüksek olduğu ülkeler. Tür- kiye için bu durumun ayrıca araştırılması gerekir fakat bu bilgi notuna göre Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 25'i öğretmen olarak çalışmak istiyor. Bakın, Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor. Bu demek oluyor ki öğretmenlik Türkiye'deki gençler için hala oldukça çekici. Türkiye gibi Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore ve Lüksemburg'daki öğrenciler de öğretmen olmaya istekli gözüküyorlar. Örneğin Endonezya, Kore ve Türkiye'de profesyonel mesleklerde çalışmayı bekleyen her 10 öğrenciden 3'ü öğretmen olarak çalışmayı planlıyor.

İtalyanlar için çekici değil

Türkiye'de durum böyleyken sayfada yer verdiğimiz tabloya göre de Estonya, Almanya, Macaristan ve İtalya'daki 15 yaşındaki öğrenciler için öğretmenlik mesleği hiç çekici değil. Bakın, Estonya'daki gençlerin sadece yüzde 0.6'sı öğretmen olmak niyetinde yani Estonya'da öğretmenlik mesleği geçer akçe değil gibi gözüküyor. Almanya'da da durum pek farklı değil. Sanıyorum, bu yüzden Almanya'nın mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon gibi işlerde öne çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. Almanya'da da 15 yaşındaki gençlerin sadece yüzde 0.8’i öğretmenliği bir alternatif olarak görüyor yani Almanya’da gençler için öğretmenlik bir mesleki ‘alternatif’ değil.

Neredeyse bütün OECD ülkelerinde, erkek öğrencilere göre daha fazla kız öğrenciler öğretmen olarak çalışmak istiyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.