BALPARMAK'IN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

Dunya Tekno Trend - - ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME -

▶ Balda Yörelere Göre Hile Kalıntı ve Orijin Tespiti projesi: TÜBİTAK ve TEYDEB destekledi, 2004 – 2007 yılları arasında hayata geçirildi. ▶ Kristalize Bal Eritme Santrali projesi: TUBİTAK ve TEYDEB destekledi, 2005 – 2007 yılları arasında hayata geçirildi. Farklı Coğrafi ve Bitkisel Orijinli Balların

▶ Kristalleşme Özelliklerinin Tespit Edilerek Krem Bal Olarak Değerlendirilmesi projesi: TUBİTAK ve TEYDEB destekledi, 2007 – 2010 yılları arasında hayata geçirildi. Apifresh projesi: Avrupa Birliği 7. Çerçeve

▶ Programı destekledi, 2010 – 2013 yılları arasında hayata geçirildi. Ulusal, Propolis Karakter Haritasının

▶ Çıkarılması ve Propolis Ekstraksiyon Sistem Prototipinin Geliştirilmesi projesi: TÜBİTAK ve TEYDEB destekliyor, devam ediyor. Arı Poleninin Kalite Özelliklerinin

▶ İyileştirilip, Standardize Edilerek Yardımcı Malzeme Olarak Kullanımının Sağlanması projesi: TÜBİTAK ve TEYDEB destekliyor, halen devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.