Kordsa Global Ar-Ge Merkezi'nden 7 yılda 115 proje

Bilginin paylaşılmasının artık günümüz üretim sürecinin ana dinamiği olduğunu vurgulayan Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri İbrahim Özgür Yıldırım, “Katma değeri daha yüksek ürünler için, açık inovasyon

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - SELENAY YAĞCI selenay.yagci@dunya.com

Kordsa Global Ar- Ge Merkezi'nin gündeminde katma değerli yeni iş kolları yaratmak, farklı sektörlere Kordsa Global’in teknoloji liderliğini taşımak var. Ar- Ge merkezi özellikle, kompozit ve inşaat sektörleri için yüksek katma değerli ürünler üreterek portföyümüzü ve teknolojimizi geliştirmeye odaklanıyor. Ar- Ge merkezi ana faliyet alanı olan lastik güçlendirme sektöründe, ileri teknoloji malzemeler üretme, geliştirme ve bu malzemelerin üretilmesinde kullanılacak makine ekipman tasarımlarını yapıyor. Bu Ar- Ge çalışmalarından elde ettiği kazanımları ve yetkinlikleri ile yakın sektörlerde ürün, süreç ve teknoloji üretmeye yönelik projeler yapılıyor. Bu projelerin çıktıları ile kompozit ve inşaat güçlendirme pazarlarında da ürün portföyü oluşturarak global pazarlara sunuyor.

Bilginin demokratikleşmesi ve paylaşılması artık günümüz üretim sürecinin ana dinamiği olduğunu vurgulayan Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kompozit İş Birimi Lideri İbrahim Özgür Yıldırım, bu nedenle daha katma değerli ürünler için her şeyi “kendim yaparım” yerine açık inovasyon ile daha fazla paydaş katarak, çok daha verimli ve hızlı projeler gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi. İddialı hedeflerle yola çıkılırsa ve doğru kaynaklar doğru yerlerde kullanılırsa yıkıcı inovasyonlar ve teknoloji liderliği gerçekleştirilebileceğini dile getiren Yıldırım, inovasyon için cesur ve paylaşımcı olmanın işin ana noktası olduğunu söyledi.

İşbirliği önemli

Teknokentlerin Ar- Ge yapan sanayi kuruluşlarını ve üniversiteleri bir araya getirdiğini kaydeden Yıldırım, teknokentleri bu açıdan çok faydalı bulduğunu dile getirdi. Yıldırım, teknokentlerin kullanıcılar, üreticiler ve geliştiricileri biraraya getirerek ekosistemler oluşturduğunu ve bu sayede katma değeri daha yüksek yeni ürünlerin geliştirme hızını arttırdığını belirtti. Bugün Türkiye’deki araştırma faaliyetlerinin hız kazanması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için işbirliği gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Bu işbirliği müşteriler, tedarikçiler ve üniversite arasında yapıldığı zaman projelerden katma değeri yüksek teknolojiler çıkıyor. Biz de kompozite özel 2. Ar- Ge ve üretim merkezimizle, Teknopark İstanbul’da, müşteri ve tedarikçilerin bir arada bulunduğu ekosistemde olacağız. Bu merkezde Ar- Ge’si yapılan ve üretilen yüksek teknoloji kompozit ürünlerle global pazardaki oyun alanımızı genişletmeyi ve Türkiye’nin bir teknoloji üssü olmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Eleman kalitesi yükseliyor

Türkiye'nin Ar- Ge teşviklerine verdiği önemle bu konuya ilgi duyan sanayicileri heyecanlandırdığını ve bunun sonucunda 240’tan fazla Ar- Ge merkezi kurulduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu Ar- Ge merkezleri üniversitelerden farklı olarak uygulamayı ve ticarileştirmeyi odağına alıyor. Bu da Ar- Ge merkezi olan sektörlerin yeni ürünlerle ve hizmetlerle daha hızlı ve etkin buluşmasını sağlıyor. Verilen teşviklerle temel bilimlerde mevcut eleman açığı ve eleman kalitesi yükseliyor. Uzmanlığa daha çok değer veriliyor ve uzmanlığın önemi giderek artacak“dedi.

“Ar-Ge büyümenin motoru” diyen İbrahim Özgür Yıldırım, Ar-Ge yapmayan şirketlerin rekabette her zaman geriye düşeceğini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.