Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı

Dunya Tekno Trend - - EĞİTİM & TEKNOLOJİ -

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yeni bir kitap yayınladı: “Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı”. Cemal Demircioğlu’nun uzun yıllar üzerinde çalıştığı kitap, Doğu-Batı ekseninde bir karşılaştırma niteliği taşıyor. Günümüzde kültürler ve edebiyatlar arası ilişkileri, çeviri alanına odaklanarak inceleyen disiplinlerarası bir araştırma sahası olan çeviri tarihi, bir tür uygarlık tarihi sayılıyor. Cemal Demircioğlu’nun bu çalışması, 1980’lerden günümüze, çeviri tarihi ve tarihyazımı konularında geliştirilen akademik söylemleri seçilmiş bir literatür bağlamında inceliyor. Kitap, Osmanlı kültüründe çeviriyi, ArapFars-Türk edebiyatları arasındaki etkileşimi ele alan bilimcilerin yöntem önerilerine de yer vererek Türkiye odaklı tarihsel çeviri araştırmalarına ilgi duyanların başvuracağı bir yapıt ortaya koyuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.