Türkiye yazılım konusunda markalaşmaya hazır

Yazılımın artık ülkemizde yükselen bir trend halini aldığını belirten Netcad Genel Müdürü Ufuk Balcı, son dönemde artan Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin yazılım ihraç eden, bilgi ve deneyimini paylaşan bir ülke haline geldiğini söylüyor.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - ATİLLA MEDE

Türkiye'de son yıllarda ivme kazanan sektörlerden biri de yazılım. Hızlı gelişmeyle birlikte ürün hizmetlerindeki ihracatı arttıran sektörün öncü firmalarından Netcad Genel Müdürü Ufuk Balcı, “Türkiye, yazılım konusunda markalaşmaya hazır” diyor. Son dönemde artan Ar- Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin yazılım ihraç eden, bilgi ve deneyimini paylaşan bir ülke haline geldiğini söyleyen Balcı, Netcad'in Azerbaycan projesinin de tamamlandığını söyledi.

Azerbaycan devleti ile sürdürülen, “Tapu ve Kadastro Yönetim Sistemi (RERCMS)” projesi Dünya Bankası tarafından 2012 yılında ihale edilmişti. Proje kapsamında Azerbaycan’ın devlet ve özel tüm taşınmazların coğrafi ve sözel verilerinin tek bir sistem üzerinde yönetilmesi ve diğer devlet kurumları ile entegrasyonun sağlanması amaçlandı. Netcad, dört bölümden oluşan projenin 'emlak kaydı ve devlet mülk yönetimi kayıtları' bölümlerini üstlendi. Bu maddeler altında ise proje yönetim dokümanlarının hazırlanması, analiz süreçleri, tasarım ve yazılım geliştirme, veri aktarımı, pilot uygulamalar ve bakım gibi süreçleri tamamladı. Proje ile coğrafi bilgi sistemi ve mühendislik yazılımları ihracatında bir basamak daha yükseldiklerini söyleyen Balcı Dünya Bankası işbirliğinin şirketleri için bir ilk olduğunu kaydetti. Yazılım ürünü ihraç etmenin, hizmet ihraç etmeye göre daha zor olduğunu anlatan Balcı, “Yeterli test, güvenlik, dokümantasyon, performansın hepsini sağlasanız bile yeterli kul- lanım referansını sağlamadan pazar oluşturmanız mümkün değil. Bu referansları önce kendi ülkenizde oluşturmanız gerek” görüşünü paylaştı. Ahmet Balcı, devletin son yıllarda sağladığı Ar- Ge desteği, yurtdışı pazarlama ve satış teşviklerini ise zorlukların aşılmasında etkili buluyor.

Azerbaycan'dan sonra hedef komşu ülkeler

Türkiye'de yüzde 85'lik pazar payına ulaşan Netcad'in hedefi Azerbaycan projesi ile bölgedeki diğer ülkelere de açılmak. Ahmet Balcı projeyi onlara kazandıran etkenleri ise şöyle sırala- dı: “Elbette birçok etken var ama en önemlisi CAD ve GIS altyapısını birlikte kullanabilen yegâne yazılım firmasıyız diyebilirim. Ayrıca daha önce Türkiye’de kadastro birimlerinde yaptığımız çalışmalar, hazır paket uygulamalarımız, eğitim ve bakım destek hizmetlerimizin etkisi de oldu.” Çevre ülkelerde Türk müteahhitler çok iyi işler yaptığını kaydeden Balcı, bu alanda oluşan iyi imaja dikkat çekti. Netcad'in de tecrübesini diğer ülkelere rahatlıkla taşıyabileceğini ekleyen Balcı, “Bu sektörün çok önemli yazılım ihracat potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum” dedi.

Yurtiçinde ve dışında birçok proje içinde yer almış ve katkılarda bulunmuş bir firma olduklarını ancak Azerbaycan projesinin Dünya Bankası tarafından desteklenen bir proje olduğunu hatırlatan Balcı şöyle devam etti:

“Bu yanıyla Azerbaycan diğerlerinden farklılaşan bir çalışma oldu. Proje yönetimi, kalite kontrol ve kabul gibi Dünya Bankası danışmanlarınca yürütülen süreçlerde yoğun çalışmalar yaptık ve güzel deneyimler kazandık. Bunun sonucu olarak da bu modelleri mevcut projelerimizde de uygulamaya başladık.”

"Yeterli test, güvenlik, dokümantasyon, performansın hepsini sağlasanız bile yeterli kullanım referansını sağlamadan pazar oluşturmanız mümkün değil" Balcı, devletin son yıllarda sağladığı Ar-Ge desteği, yurtdışı pazarlama ve satış teşviklerini ise zorlukların aşılmasında etkili buluyor.

Netcad Genel Müdürü Ufuk Balcı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.