DEDESİ MILTON FRIEDMAN’IN GÖRÜŞLERİNİ TEMEL ALIYOR

Dunya Tekno Trend - - DİJİTAL SOHBETLER -

Patri Friedman, Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman’ın torunu. Patri’nin, bağımsız okyanuslar topluluğu fikri, dedesinin görüşlerini temel alıyor. Milton Friedman, monetarizmin oluşumunda ve tanıtımında en önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 1976 yılında “Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar” adlı kitabında monetarizmin temel ilkelerini ortaya koydu. ABD’de devlet okullarında öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi tartışmaları sırasında söylediği “There is no such thing as a Free Lunch” (Bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur) sözü monetarist ekonomiye inananların ana tartışma ekseni oldu. Friedman, para politikasının hem genişlemelerde hem de daralmalarda gerçekten etkili olduğunu gösteren isimler arasında. Friedman’ın yaklaşımı şu sözlerinde net bir şekilde özetleniyor: “Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve düzeni sağlamak, özel teşebbüslerin kendi aralarındaki sözleşmelerin yürürlüğünü temin etmek ve rekabetçi piyasaları teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır. Özgürlüklerin korunması, devletin gücünün sınırlandırılması ve desantralize edilmesi ile mümkündür. Korumacılık gerçekte tüketiciyi sömürmek demektir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.