İki milyar akıllı telefon çöpe gitmesin

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - DİDEM ERYAR ÜNLÜ didem. eryar@dunya. com

Cep telefonumuzu neden değiştiriyoruz? Eskidiği için mi? Yoksa bir üst modeli daha iyi olduğu için mi? Cevap net: Bir üst modeli daha iyi olduğu için. Özellikle de gençler adına cevap verdiğimizde. Oysa Greenpeace tarafından yapılan bir araştırmaya göre, insanlar telefonlarını daha az sıklıkta yenilemek istiyorlar. Ve hatta, telefon şirketlerinin eski telefonların geri dönüşümünde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini düşünüyorlar.

Araştırmaya ABD, Meksika, Rusya, Almanya, Çin ve Güney Kore’den yaklaşık 6 bin kişi katılmış. Katılımcıların yarısın- dan fazlası sürekli olarak telefon değiştirmekten memnun değil. Katılımcıların çok büyük bir bölümü evde en azından ortalama üç telefonun atıl bir şekilde durduğunu ifade ediyor. Bu rakam Rusya ve Meksika’da beşin üzerinde. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası telefon üreticilerinin çok fazla model geliştirdiğini ifade ediyor. Oysa bunun yerine, geri dönüşümün yaygınlaştırılması için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerekiyor.

Akıllı telefonların pili ile LED lamba

Greenpeace tarafından yayımlanan araştırma IT endüstrisine meydan okuyacak bir kampanyanın da başlangıcı niteliğinde: Bu kampanya enerji tüketiminin ve zehirli kimyasal kullanımının azaltılmasını hedefliyor.

Araştırmaya göre, 10 kişiden üçünün te-

lefon satın almasının nedeni, bir önceki telefonunun kırılması veya kaybolmasından kaynaklanıyor. Büyük bir çoğunluk ise daha az telefon satın almaktan yana. Katılımcıların yüzde 4’ünden daha az oranı bozulan telefonunu tamir ettirmeyi denemiş. Bu oran Almanya’da yüzde 9 iken, Çin’de yüzde 36’ya ulaşıyor. Çin ve Güney Kore’den araştırmaya katılanların üçte ikisi telefonunu tamir ettirmeyi başarmış; ABD ve Almanya’da ise bu oran dörtte birle sınırlı.

Greenpeace küresel detoks kampanyaları yöneticilerinden Chih An Lee, mobil telefonların geri dönüşüm oranının diğer elektronik cihazlara oranla oldukça düşük olduğunu söylüyor. Lee’nin yo- rumları şöyle: “Geri dönüşüm sorunun temeline inmiyor ama çok önemli bir adım. Gelecekte şirketlerin iş modellerini yeniden şekillendirmeleri ve döngüsel ekonomiye yönelmeleri gerekecek. İyi bir geri dönüşüm yoluyla malzeme kullanımında bir adım ileri gitmeleri, bu sayede kar etmeleri, daha uzun ömürlü piller üretmeleri gerekecek.”

Bu arada araştırma sonuçlarına baktığımızda, telefonunun atmak yerine tamir ettirmeyi tercih edenlerin oranının Asya ülkelerinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca nedeni “kullan-at” kültürünün bu ülkelerde daha az kabul görmesi.

Bu arada 2015 yılında e-atıklar üzerine yapılmış bir araştırmaya göre, insanlar eski cep telefonlarını evde saklamaya devam ediyorlar. Oysa lityum iyon pillerin geri dönüştürülmesi cep telefonu şirketleri için ciddi bir gelir kaynağı olabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.