Teknoloji bağımlısı, homurdanan gençlik

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Yapılan araştırmalara göre 18-30 yaş arası jenerasyonun yaşamlarını şekillendiren unsurlar son derece karmaşık ve farklı; fakat bu jenerasyonu diğerlerinden farklı kılan bir özellik var: O da hepsinin teknoloji kullanıyor olması.

Yönetim danışmanlığı şirketleri, 18-30 yaş arası gençleri iş dünyasında motive eden konuları araştırıyorlar.

Sosyal bilimciler, daha derinlemesine inerek, 18-30 yaş arası toplumun davranışlarını belirleyen unsurlara odaklanıyorlar. Şirketler ise, bu toplumun alışveriş kararlarını belirleyen özelliklerini tanımlamaya çalışıyorlar.

Financial Times Global Millenials araştırması, günümüz gençliğini şöyle tanımlıyor: “Her zaman ve her yerde teknoloji kullanıyorlar ve gelecekteki kişisel başarılarını teknoloji eğitiminin sağlayacağına inanıyorlar.”

Gençlerin teknolojiye ulaşımı, gelişmiş ekonomiler olduğu kadar, gelişmekte olan ekonomiler için de geçerli.

Financial Times tarafından dünyanın altı farklı bölgesinde 27 ülke kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılanların yüzde 76’sının akıllı telefonu var. Bu oran Asya’da yüzde 83’e kadar çıkıyor.

Her ne kadar teknoloji kullanımında birleşseler de, yeni jenerasyonun yetişme şartları ve ortamları arasında önemli farklılıklar dikkat çekiyor.

Farklı sorunlar farklı beklentiler

Gençleri etkileyen konular bölgelere göre farklılık gösteriyor. Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre Çin ve Japonya’da gençlerin üzerinde en fazla baskı oluşturan konu, yaşlanan nüfus. Güney Kore ve Güneydoğu Asya bölgesinde ise gençler önümüzdeki 20 yıl için en önemli sorunun enflasyondan olduğu görüşündeler. Deloitte’a göre, gelişen pazarlarda, gençler, ebeveynlerinin beklentisinin çok daha üzerinde olan iş pozisyonlarına ve gelirlere ulaşabiliyorlar. Gelişen pazarlardaki hızlı ekonomik büyüme, yatırım ve iş fırsatları bunun başlıca nedeni olarak ön plana çıkıyor. OECD ülkelerinde ise durum farklı. Gelişmiş ülkelerde gençlerin ebeveynlerinden daha başarılı olmaları çok daha zor. Bu arada gençlere yönelik en olumsuz yorum ise sürekli homurdanmaları, her şeye yönelik bir mutsuzluk belirtmeleri veya eleştirel yaklaşmaları. Yapılan araştırmaları birçoğu, gençlerin çok çabuk sıkıldığını, aynı ortamda uzun süre kalamadıklarını ortaya koyuyor. Bu da onları, ebeveynlerine oranla aşağı çekiyor, başarısızlık yaratıyor.

Teknolojinin her an her yerde olmasının etkilerini sorgulamak mı yapılması gereken, yoksa gençlere varlıklarının gerçek nedenini anlatmak mı? Aksi taktirde yarının şirketlerini kimler yönetecek?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.