Türkiye bilişim merkezine dönüşmeli

Türkiye’nin küresel bilişim üretimindeki payı binde 8. Microsoft Türkiye Müdürü Murat Kansu, “Türkiye’nin küresel bilişim pazarındaki payını yukarılara çekerek dijital dönüşümü yakalamasını ve bir adım daha atarak bir bilişim merkezine dönüşmesini arzuluy

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - MURAT YILDIZ myildiz@dunya.com

“Bir başka Sanayi Devrimi’nin ortasındayız. Bu devrimin sonucunda yaşayış, çalışma ve iletişim kurma biçimimiz tamamen değişecek. Gerçek liderler, teknolojiyi insanları sonsuz değişime iten bir araç olarak kullanacak." “Teknoloji, gerekli deneyime sahip olan çalışanların ortaya çıkabileceği süreden çok daha hızlı ilerliyor. 2025’e kadar dijitalleşmenin neredeyse 12 milyon orta-becerili çalışanı ortadan kaldıracağı düşünülüyor.”

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Microsoft Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Murat Kansu’nun köklü bir teknoloji sektörü geçmişi var. Microsoft Türkiye’nin eğitim yatırımları ve dijitalleşme hakkında sohbet gerçekleştirdik. Murat Kansu özellikle KOBİ’lerin dijitalleşerek kalkınmasına yönelik Microsoft’un vizyonu ve çocuklara yönelik kodlama eğitimi konusundaki çalışmalara dikkat çekti.

▶Microsoft Türkiye eğitim konusunda yoğun çaba gösteriyor. Bu alandaki yatırımlarınız nedir? Microsoft Türkiye olarak bu ülkeye birçok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Küresel bilişim üretiminde binde 8 düzeyinde pay alan Türkiye’nin zaman kaybetmeden bu alanda güçlü bir dönüşüme imza atması lazım. Microsoft olarak Türkiye’nin küresel bilişim pazarındaki payını daha yukarılara çekerek dijital dönüşümü yakalamasını ve bir adım daha atarak bir bilişim merkezine dönüşmesini arzuluyoruz.

Bu amaçla 2012 yılında Microsoft Türkiye olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz Açık Akademi, ilkokuldan başlayarak her yaşta bireye online olarak kod yazmayı öğretmeyi hedefliyor. www. acikakademi.com web sitesi, bugün Türkiye'nin en büyük programlama eğitim platformu haline geldi. 190 binden fazla kayıtlı kullanıcının bulunduğu Açık Akademi'de toplamda 110 saatin üstünde online video olarak programlama eğitimi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Finansbank ve HABİTAT ile bir araya gelerek, “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” adı altında başlattığımız projeyle bütün bir yıla yayılan faaliyetler yürüttük. Eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne kadar Siirt’ten İstanbul’a 22 farklı ilde; 8-12 yaş arası 5 bin çocuk, 16 saatlik kod yazma eğitimi aldı.

Bilgisayar programlama, öğrenilmesi kolay bir beceri değil. Ancak erken yaştan başlayarak temellerin verilmesi ve kolaydan zora doğru ilerleyen bir müfredatın takip edilmesiyle herkes programcı olabilir. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında ve eğitim hayatı boyunca devam edildiğinde algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini görüyoruz.

▶Dijital Dönüşüm son yıllarda çokça konuşulan başlıklardan biri. İşletmelerin ve bireylerin yaşantısı nasıl değişecek? Teknoloji, gerekli deneyime sahip olan çalışanların ortaya çıkabileceği süreden çok daha hızlı ilerliyor. 2025’e kadar dijitalleşmenin neredeyse 12 milyon orta-becerili çalışanı ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Gelişimi hızlandırmak ve verimliliği övmek adına dijital becerinin herkese sunulması, dijital araçlar hakkındaki bilginin yayılması ve özellikle dijital gelişmelerin müşteriler ile çalışanlar tarafından kullanılması çok önemli. Bir başka Sanayi Devrimi’nin ortasındayız. Buhar gücünün 18. yüzyılda, elektriğin 19. yüzyılda, IT ve otomatik üretimin 20. yüzyılda alıp götürdüğü gibi bu sefer ise Dijital Çağ Sanayi Devrimi’ni alıp götürüyor.

Yaşadığımız bu devrimin sonucunda yaşayış, çalışma ve iletişim kurma biçimimiz tamamen değişecek. Her CEO ve her şirket dijitali önceliğe dönüştürmek için yeniden yapılanıyor. Dijital yayılma ile hızlı hareket ederek şirketlerini dijital kültür şokunu atlatarak yeni dijital kültürler oluşturmaya iten yönetimler avantajlı olacak. Gerçek liderler insanları öncelik sayarak bu kültürel değişimde deneme yanılma yollarıyla risk alacak, teknolojiyi insanları sonsuz değişime iten bir araç olarak kullanacak. Değişimi hızlandırmak ve dengeyi bozabilecek etkenlere karşı çıkmak için, şirketler iş yerlerinde dijital stratejilere başvurarak şirket ve çalışanların çıkarlarını koruyacak.

Girişimcilerin ve küçük işletmelerin en büyük problemi rekabet

koşullarında maliyeti azaltıcı tedbirleri hayata geçirebilmek. Bu nedenle günümüz dünyasında ayakta kalabilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için teknolojiyi çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Maliyet avantajı sağlayan ürünlerin yanında müşteriyi tanıyarak doğru analiz ve tekliflerle gitme, müşteriye ulaşma konusunda da teknoloji KOBİ’lerin en büyük yardımcısı.

dijital dönüşümden KOBİ’ler nasıl faydalanacaklar? Gelişen bulut teknoloji ile birlikte artık KOBİ’lerin en iyi teknolojiden çok uygun maliyetlerle faydalanması çok kolaylaştı. KOBİ’ler artık kul-

landıkları kadar ödeyerek istedikleri teknolojiye erişebiliyorlar. Microsoft’un bulut çözümlerinin başında gelen Office 365 bulut üretkenlik çözümü artık bilinen Office uygulamaları Word, PowerPoint, Excel’in yanında KOBİ’lerin günlük iş ihtiyaçlarına katkıda bulunan çözümlerle geliyor. Office 365 bir bulut çözümü olduğundan, Office 365 ile birlikte gelen SharePoint portali üzerinde geliştirilmiş, KOBİ’lerin iş hayatlarını kolaylaştıracak e-fatura, e-izin, e-eğitim gibi farklı çözümlerle geliyor. Yani KOBİ’lerimiz artık Office 365 satın alırken sadece en güncel Office uygulamalarını kullanmakla kalmıyor, e-izin formuna da sahip oluyor. Böylelikle çalışanlarının izin tarihlerini Office 365’in içerisinde takip edebiliyor ya da Office 365 ile birlikte gelen e-fatura çözümüne sahip oluyor. 2015 yılında Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı tanım ile senelik cirosu 10 Milyon TL ve üzerinde olan tüm KOBİ’ler artık e-fatura mükellefi sayılıyor. Türkiye’de e-fatura mükellefi olduğu düşünülen 20.000 KOBİ bulunmakta. İşte KOBİ’lerimiz Office 365 satın aldıklarında SharePoint üzerinde geliştirilen e-fatura çözümüne de otomatikman sahip oluyor. KOBİ’ler yine Office 365 üzerinde geliştirilen e-eğitim çözümü ile kolaylıkla İngilizce öğrenebiliyor. ISV dediğimiz bağımsız yazılım evleri tarafından Microsoft ürünleri üzerinde geliştirilen bu çözümler ile KOBİ’lerimizin işlerine daha fazla güç katıyoruz.

teknolojilerin maliyet avantajı sağlaması da mümkün mü? KOBİ’lerin bulut bilişimin sunduğu “kullandığın kadar öde” imkânını kullanması özellikle mevsimselliği olan sektörlerdeki işletmelere büyük bir maliyet avantajı sunuyor. Turizm, lojistik gibi çalışan sayısının ve iş yoğunluğunun dönemsel olarak değiştiği şirketler Azure tabanlı çözümlerden çok daha yüksek fayda görüyorlar. Ancak verimliliği artıran ve üretime hız kazandırdığı için tüm sektörler açısından bulut çözümlerimiz KOBİ’lere katma değer yaratmaktadır.

Ayrıca, siber saldırı ve felaketlere karşı KOBİ’nin verisini koruması da onun açısından önemli bir avantaj ve olası mali kayıpların önüne geçen bir uygulama. Türkiye’den örnekler verecek olursak çok az çalışanı olmasına rağmen ayda 1 Milyon kişi tarafından ziyaret edilen Zargan. com, internet sitesini Azure platformunda tutuyor, böylelikle olası felaketlerden her zaman korunuyor. Ya da yaklaşık 50 çalışana sahip Beyaz Fırın, Office 365 Exchange On-

line mail çözümünü ve Skype for Business iletişim çözümünü kullanarak çalışanları arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve işini hızlandırıyor. Microsoft Kobi Çözümleri Simit Sarayı, Saint Benoit Lisesi, Yatsan, Ege Yapı vs gibi inşaat, gıda, lojistik, eğitim sektörlerinden birçok küçüklü büyüklü firma tarafından kullanılıyor ve tüm kullanıcılarımız işlerini güçlendiriyor. Türkiye’de KOBİ’lerin teknoloji kullanımı yüzde 10 arttığında, 15 milyar USD ek gelir ve 360 bin yeni istihdam fırsatı çıkıyor. Türkiye’de teknolojiye yatırım yapan KOBİ’lerin %95'i verimlilik artışı yaşarken, %93'ü iş süreçlerindeki maliyetini düşürüyor.

2025’e kadar dijitalleşmenin neredeyse 12 milyon orta-becerili çalışanı ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.