Endüstri 4.0’ın temelinde verimliliği artırmak var

“Endüstri 4.0’ ın temel hedefi verimliliği artırmak, bunun için de otomasyon sistemlerine geçmek. Almanya ile Çin'in üretimi arasında yüzde 20 – 25 civarında fark var. Endüstri 4.0 ile hedef bu farkı yüzde 5’e indirmek; teknoloji ve otomasyon ile fark yar

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - DİDEM ERYAR ÜNLÜ didem. eryar@dunya.com

Her yeni teknoloji gibi bulut bilişim de iş yapış biçimlerini ciddi şekilde değiştiriyor. Şirketler dijitalleşmek zorunda olduklarını biliyorlar, fakat bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüşümünü nasıl gerçekleştirecekleri konusunda endişeleri var. Bu noktada ihtiyaçları olan, farklı düşünebilen bir hizmet sağlayıcı.

Deutsche Telekom’n kurumsal müşteri kolu T- Systems, bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri ile geleceğin dijital dünyasını şekillendiren önemli oyunculardan birisi. Hedefi, değişen piyasa koşullarında ve artan rekabet baskısı altında, şirketlerin büyümesi ve gelişmesine yardımcı olmak.

T- Systems Telekomünikasyon Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ile bu dönüşümü konuştuk. Yorumları şöyle:

İş yapış tarzları değişecek

“İş hayatı ciddi bir dönüşüm yaşandığının farkında. Şirketler, dijital ortama geçmedikleri sürece, geleneksel iş yapış tarzlarıyla hayatlarını devam ettiremeyeceklerini biliyorlar. Sadece şirketlerin belli oranda IT veya teknolojiyi kullanmalarından bahsetmiyoruz. İş yapış şekillerini buna göre değiştirmeleri gereken bir dünyadan bahsediyoruz. Bulunduğumuz dönem müşteri dönemi. Her şeye çok kolay ulaşabiliyorlar. Şirketlerin de kendilerini buna göre organize edip büyün satış araçlarını organize etmeleri gerekiyor. Eğer firmalar, global rekabette yer almak istiyorlarsa, dönüşüm içinde olmaları gerekiyor.

Birçok şirket ne yapması gerektiğini düşünüp konuşma aşamasında. Şirketlerin marketing ve satış bölümleri, IT ile iç içe geçiyor. Endüstri 4.0 açısından baktığımız zaman, bunun temelinde verimliliği artırmak olduğunu görüyoruz. Dünyaya baktığımızda Çin üretimi ciddi anlamda Batılı üretimi zorluyor. Maliyet farklarından bahsediliyor. Dolayısıyla bunu kapatmanın yöntemi verimliliği artırmak, otomasyon sistemlerine geçmek. Örneğin Almanya ile Çinli üreticiler arasında yüzde 20 – 25 civarında fark var. Endüstri 4.0 ile hedef bu farkı yüzde 5’e indirmek; teknoloji ve otomasyon ile fark yaratmak. 15 sene sonra mevcut işlerin büyük bir bölümü olmayacak. Bizim T – Galeri adı altında bir çalışmamız var. Burada geleceğe yönelik teknolojilerin hayata uyarlanmış halini görüyoruz.”

Tüm sektörler birbirine yakınlaşıyor

“Bu süreçte tüm sektörlerin hızla birbirine yakınlaşmaya başladığı- nı görüyoruz. Bugün en çok konuşulan konulardan biri cloud, yani bulut bilişim. Bulutu Microsoft da konuşuyor, Amazon da konuşuyor, telekom operatörleri de konuşuyor. Burada fark, katma değer yaratmaktan geçiyor. Müşteri tecrübesi dediğimiz kısmı iyi yakalayanlar, müşteri algısını doğru yönetenler farkı yaratıyor olacak. Global seviyede de bir konsolidasyon olacağını düşünüyorum.”

En hızlı adapte olan sektör finans

“Bugün dijitalleşme sürecine en iyi adapte olan sektör, finans sektörü. Türkiye bu alanda birçok Avrupa ülkesinden ileride. Dijitalleşmenin uygulanması gereken alan ise kamu. Diğer sektörlere baktığımız zaman telekom zaten bu süreci yaşamak zorunda. Daha sonra sırada üretimdeki büyük ağırlıklı holdingler var. Enerji ve sağlık sektörlerinde ise daha yapılacak çok şey var.”

T-Systems Telekomünikasyon Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu

Sinan Kılıçoğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.