Dijital kriz yaklaşıyor

Dell Technologies tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, neredeyse her iki işletme liderinden birisi, dijital girişimlerin 3-5 yıl içinde işlerini elinden almasından korkuyor. Şirketlerin yüzde 48'i ise 3 yıl içinde sektörün nasıl şekilleneceğini

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Dell Technologies tarafından 16 ülke ve 12 sektör genelinde orta ile büyük ölçekli kurumlardan 4 bin liderle gerçekleştirilen araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 78’i, dijital girişimlerin şimdi ya da gelecekte kurumlarına karşı bir tehdit oluşturacağına inanıyor. Bu durum yenilikçi şirketleri ileriye itiyor, yenilikçi olmayanların batışını hızlandırıyor.

Tüm dünyadan ankete katılan işletmelerin neredeyse yarısı ( yüzde 45), dijital olarak doğmuş yeni şirketlerin getirdiği rekabetten dolayı önümüzdeki üç ila beş yıl içinde işletmelerinin modası geçmiş durumuna düşmesinden korkuyor.

Bazı şirketler, değişimin hızından fena halde yara alabileceklerini hissediyor. İş dünyası liderlerinin yarısından fazlası ( yüzde 52) ise dijital teknolojilerin ve Nesnelerin İnterneti’nin bir sonucu olarak geçtiğimiz üç yıl içinde sektörlerinde önemli bir yıkım yaşarken, dünya genelinde işletmelerin yüzde 48’i üç yıl içinde sektörlerinin nasıl şekilleneceğini bilmiyor.

4. Sanayi Devrimi de öncekiler gibi acımasız

Dell Technologies CMO’su Jeremy Burton, “Şu ana kadar dördüncü sanayi devrimi de öncekiler gibi acımasız olacağını açıkça gösterdi. Şirketler ayak uyduramazlarsa geride kalacaklar veya daha kötüsü olacak. ‘Yarına erteleme’ yaklaşımı, kesinlikle işe yaramayacak” yorumlarını yapıyor.

Ankete katılan her üç işletmeden sadece biri, kritik dijital işletme gereklerini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Çoğu işletmenin sadece bir kısmı, dijital olarak düşünür ve hareket ederken, yüzde 73 gibi büyük çoğunluk dijital dönüşümün kurum genelinde daha yaygın olabileceğini kabul ediyor.

On şirketten yaklaşık altısı, daha iyi güvenlik, hizmet ve bilgiye 7/24 daha hızlı erişim gibi müşterilerin başlıca taleplerini karşılayamıyor. Şirketlerin yüzde 64’ü, alınan istihbaratlara zamanında tepki veremediklerini itiraf ediyor.

Burton, sözlerine şöyle devam ediyor: “İşletmelerin yapamadıklarını ifade ettikleri konular dijital çağda başarı için şart. Bu kadar yoğun bir yarışın olduğu bir piyasada bunları başaramamak, dijital bir krizin başlangıcını tetikleyebilir.”

Dijital Dönüşüm Endeksi

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi’ne göre işletmelerin sadece yüzde 5’i kendi- lerini Dijital Liderler grubuna koyarken, neredeyse yarısı geride kalıyor. Endekse bakacak olursak: 1. Dijital Liderler: Yüzde 5 - Dijital dönüşüm, çeşitli biçimlerde işletmenin DNA’sına işlemiştir. 2. Dijitali Öncelikle Benimseyenler: Yüzde 14 - Uygulamada oturmuş bir dijital planları, yatırımları ve yenilikleri vardır. 3. Dijitali Değerlendirenler: Yüzde 34

- Dikkatli ve adım adım dijital dönüşümü benimserler, gelecek için plan ve yatırım yaparlar. 4. Dijitali Takip Edenler: Yüzde 32 - Çok az dijital yatırımları vardır, çekinerek gelecek için plan yapmaya başlamışlardır. 5. Dijitalde Geride Kalanlar: Yüzde 15 - Uygulamada dijital bir planları yoktur, sınırlı teşebbüsleri ve yatırımları vardır.

16 ülkede 12 sektör genelinde işletmelerin yüzde 78'i dijital girişimlerin şimdi ya da gelecekte kurumlarına karşı bir tehdit oluşturacağına inanıyor, Dijital Dönüşüm Endeksi'ne göre işletmelerin yüzde 5'i Dijital Lider konumunda; işletmelerin yüzde 48'i ise sektörün geleceğine dair fikir sahibi değil.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.