Çıraklık yeniden 'trend' oluyor

' Çıraklık için Avrupa Anlaşması', Avrupa'da çıraklığın kalitesini, imajını, hareketliliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Kısa süre önce Avrupa Birliği'ne aday ülkeler Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ile birlikte Türkiye de bu anlaşmaya katıldı.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - KEZBAN KARABOĞA ĞA kezban.karaboga@dunya.com a.com

Kayseri'de, 'Çıraklık için Avrupa Anlaşması (EAfA) Aday Ülkeler İçin Bölgesel Seminer' başlığıyla bir toplantı düzenlendi. Bu anlaşma, Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği (AB) sosyal ortaklarıyla işbirliği halinde yönetilen; hükümetleri örneğin iş dernekleri, şirketler, odalar, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları ve gençlik temsilcileri ile bir araya getiren bir platform. Anlaşmanın hedefi Avrupa'da çıraklığın kalitesini, tedariğini, imajını ve hareketliliğini güçlendirmek. Bu süreç için European Training Foundation (ETF) teknik uzman desteği sağlıyor. Peki, bunun Türkiye ile ne ilgisi var? Şöyle anlatayım. Bu anlaşmaya, kısa süre önce Avrupa Birliği'ne aday ülkeler, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Türkiye de katıldı, Türkiye'de de 'çıraklığın' yeniden gündeme alınması, bu anlamda mesleki eğitimin cazip kılınması hedefleniyor. Şimdi, soru şu: Çıraklık nedir, neden yeniden gündemde? Çıraklık, eğitim ve öğrenimden işe geçişi kolaylaştırma konusunda bir iş-tabanlı öğrenme biçimi. Genellikle şirket bazlı öğrenmeyi okul bazlı eğitimle birleştiriyor. Çıraklık uygulamaları ile ilgili olarak, öncelikle iş ve eğitim anlaşması imzalanıyor, öğ- renci 'çalışan' durumuna geçiyor ve maaş alıyor. Bu uygulamalar, ülkelerde yasa ve mevzuatlarla destekleniyor.

Her şeyi öğrenmenin ilk basamağı

Avrupa Birliğinin birden fazla çıraklık sınıflandırması var. Birincisi: Kişi okulda öğrenci olarak teorik bilgi alıyor ama bunun yanında hem okuldaki laboratuvarlarda hem de iş yeri ortamında uygulama yapıyor. İkincisi: Örgün öğretim siteminden ayrılmış bir kişi şirkette çalışırken, çalıştığı şirketin başka bir bölümünde kendi mes- leğini geliştirmek için eğitim alıyor. Üçüncü tanım, çıraklık bilgiyi ilk basamak düzeyinde bilen kişi anlamında tanımlanıyor yani bu kişilerin mesleği yapmadaki bilgisi çıraklık düzeyinde oluyor. Bu şekilde geniş kapsamlı bakıldığında çıraklık her şeyi 'yeni' öğrenmenin adı olarak öne çıkıyor. Bu bakış açısından yola çıkarak çıraklık, AB sosyal ortakları tarafından hareketlendiriliyor ve çıraklığın, güçlü mesleki eğitim ve öğretim kurumlarına sahip olan ülkelerde genç işsizliğini azaltıcı etki yaptığı ifade ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.