Markalar dijital ekosisteme entegre olmak zorunda

“Dijital ekosisteme; hem alt yapısal, hem de diğer parametreler bazında entegre olamayan markaların, pazar payını korumakta zorlanacağı bir döneme giriyoruz. Ancak, bu değişime ayak uyduran ve yeni oyunun kurallarını benimseyen markaların, ciddi avantajlı

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Türkiye’nin en genç start-up’larından biri olan REM People sunduğu ürün ve hizmetlerle firmaların Perakende 4.0. devrimine entegre olmalarına stratejik katkı sağlıyor. Endüstri 4.0 kavramıyla güçlü bir bağı bulunan yeni perakende devriminin, değişen müşteri alışkanlıklarıyla birlikte inovatif bir yöne taşınmakta olduğunu kaydeden REM People Kurucu Ortağı Mert Alemdar, “Çalışanların bilgi ve birikimleriyle verilmekte olan pazarlama kararlarının; ‘yapay zekâ ve makinelerin öğrenmesi’ kavramlarının perakende sektörüne entegre edilmesiyle birlikte, yakın gelecek- te bilgisayarlar ve programlar tarafından verileceği bir sürece doğru ilerliyoruz. Dijital ekosisteme; hem alt yapısal, hem de diğer parametreler bazında entegre olamayan markaların, pazar payını korumakta zorlanacağı bir döneme giriyoruz” diyor. Alemdar’ın yorumları şöyle:

Makinelerin yönettiği fabrikalar

“20. yüzyılın başlarında ilk süpermarketlerin açılmasını, bir kilometre taşı olarak değerlendirebiliriz. 21. yüzyılın ortalarında hipermarket olarak adlandırılan markalarla yükselen yeni akım ise, perakende 2.0. devrimi olarak adlandırılıyordu. 2000’li yıllara doğru, modern e-ticaret sitelerinin faaliyete girmesi ve dijital entegrasyonun tüm dünyada hakim bir yapıya kavuşması, perakende için kuşkusuz bir devrimdi. Amazon.com gibi sitelerin başını çektiği bu devrimin ardından, bugün farklı bir noktadayız. Akıllı telefonlar ya da tabletler aracılığı ile alışveriş yapabildiğimiz, ilan verebildiğimiz, sanal mağazalardaki reyonları inceleyebildiğimiz bir perakende dünyasının içinde bulunuyoruz. Nitekim günümüzde; düşük işletme giderleri ve dolayısıyla daha rekabetçi fiyatlar, stoksuz çalışabilme olanağı, yenilikçi teslim modelleriyle ‘makinelerin

yönettiği fabrikalarda’ üretilen ürünler; ‘dijital alt yapılarla yönetilen ve kontrol edilen’ çevrimiçi ve klasik marketlerde müşterisiyle buluşuyor. Geleneksel perakende sistemleri; hızla eski alışkanlıklarını terk ederek, teknolojinin sunduğu ürün ve hizmetler sayesinde, verimlilik ve karlılıklarını artırmak zorundalar."

Davranış biçimleri de değişecek

“İnsanoğlu suyun ve buharın gücünden faydalanmaya başladığı 18. yüzyılda ilk sanayi devrimini yaşadı. Elektrik enerjisi kullanılarak seri üretime 20. yüzyılda geçildi ve bu ikinci devrim demekti. Üretim süreçlerinde bilgi teknolojilerinin entegre edildiği 1970’lerde herkes, yeni bir sanayi devrimine adım atıldığının farkındaydı. Şimdilerde ise, henüz birkaç yıl önce ortaya atılan yeni bir kavram ile karşı karşıyayız ve Endüstri 4.0 diyoruz. Nitekim son sanayi devrimi; bilişim ve internet süreçlerinin, üretim sektöründeki birçok prosese entegre edilebilmesiyle süreçler arasındaki ağların bu sayede oluşması tanımı ile karşımıza çıksa da, aslında çok daha fazlasını ifade ediyor. Yarattığı yenilik, yalnızca üretim sektörünü değil, aynı zamanda müşteri alışkanlıklarını, perakende sektöründeki alışılagelmiş davranış biçimlerini ve daha birçok şeyi değiştirecek.

Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 kavramının içinde bulunan bir yapı. Mühendislerin yönettiği süreçlerin içinde, makineleri kullanan işçilere odaklı bir üretim sürecini değil, makinelerin yönettiği fabrikaların diğer tanımı.

Bulut bilişim ise, dijital aygıtlar arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetler olarak ifade ediliyor. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti, endüstriyel devrimin bilişim teknolojilerindeki en önemli destek noktaları.”

REM People Kurucu Ortağı Mert Alemdar

REM People Kurucu Ortağı Mert Alemdar

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.