ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME

Dunya Tekno Trend - - ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME -

Türkiye’nin 4.0 uygulamalarında öne çıkabilmesi için öncelikle odak sektörlerini tespit etmesi gerekiyor. Odak sektörlerin tespiti ve kamu tarafından teşvik ve koordinasyon sistemlerinin oluşturulmasıyla, ülke sanayinin dünya ile rekabet edebilirliği artırılabilecek.

Günümüzde pek çok KOBİ, sadece günün trendine uymak için Ar-Ge departmanlarını oluşturuyor ve 1-2 çalışanla Ar-Ge çalışması yaptığını düşünüyor. Bu yaklaşım sonuç vermemektedir. Endüstri 4.0’a hazırlanmak için, KOBİ’lerin start-up şirketleriyle çözüm ortağı olabilecekleri ortamlar yaratılmalı.

Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesi. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler KOBİ’lerin de bu sistemlere ulaşımına imkan verecek. KOBİ’lerin gelişmeleri takip etmeleri ve bu teknolojik imkanları tüm süreçlere entegre edebilmeleri için eğitilmeleri önem taşımakta.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.