Nesnelerin interneti (IoT) bileşenleri:

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Akıllı, bağlantılı ürünler sistemleşiyor. Otomasyon ve yapay zekânın önemi artıyor. Kontrol sistemleri gelişiyor ve etkinleşiyor. Türkiye KOBİ stratejisini dijital dönüşüm odaklı belirlemeli. Yapay zekâ herkesin, bütün iş dünyasının gündemi olacak. Uzaktan yönetim olanakları gelişiyor; mekânsal örgütlenme yeni bir boyut kazanıyor. Hizmet ve bakım etkinlikleri hızlanıyor; giderek eşzamanlı hale geliyor. Veri havuzunu zenginleştiriyor; büyük veri tabanını genişletiyor, akıllı veri potansiyeli artıyor. Ürünlerin doğasını değiştiriyor. Dönüşüm süreçlerini etkinleştiriyor. İşgücü profilinin özelliklerini değiştiriyor; yüksek becerili insan ihtiyacını artırıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.