"Merkeze dönüş eğilimi" nedir?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin iç bütünlüğü yaşam biçimleri ve yaşam tarzlarını değiştirir; yeni sosyo-ekonomik yapılar oluşturur. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin hızı, otomasyon imkanları, yapay zekadaki ilerleme hepsinden önemlisi de bağlantı imkanlarının artması yeni bir üretim, ulaşım ve iletişim teknolojileri iç bütünlüğüne doğru ilerliyor. Bu yeni oluşum, endüstri 4.0, akıllı üretim gibi adlarla piyasaya sunuluyor. Bütün insanlık tarihi boyunca teknoloji insanın kas gücünün ve zihin gücünün uzantısı olarak performansını ve verimliliğini artıran işlevleri yerine getirdi.Bugün teknoloji önemli bir nitelik değişmesiyle "insanın yerini alıyor". ADİDAS firmasının Vietnam'daki plastik ayakkabı fabrikasını Almanya'ya taşıması, ucuz-emek odaklı üretimin mekan tercihini, pazarın yoğun olduğu mekanlara, gelişmiş ülkelere yönlendirdiğinin önemli kanıtı olarak gösteriliyor.Bu eğilimin gelişmekte olan ülkelerde üretimin geliştirilmesini yeniden tasarlamayı gerektiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.