"Tam yetkili" olsa hangi önlemleri alırdı?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Ben tam yetkiye sahip olsam bizim alt-sektörümüzde 3-5 firmanın ölçeğini büyütür, teknolojisini yeniler, yönetişim anlayışını geliştirir; dünya ölçeğinde erişilebilirlikleri olan yapılara kavuşmaları için teşvik sistemini değiştirir; ülkenin gelecekteki ihtiyacına göre firma yapılanmasını hızlandırıcı, gözetleyici ve denetleyici yönetişimle ciddi destekler sağlardım.

Boyama işini iyi bilenlerin hazırlayacakları ve her yıl yenileyecekleri raporlardaki önerilere göre sektörde değer yaratma zincirinin bütün halkalarını iyi kontrol eder; dünyanın her yerine ulaşabilen şirketler, markalar oluştururdum.

Ar-Ge, tasarım, inovasyon bütün sektörler gibi bizim sektör için de önemli... Bu konuda gerekli fazlayı üretip finansmanı sağlayabilecek firmaları destekler, kontrol eder, hatalarla sevaplarla sürekli yüzleşmeyi sağlardım.

Dünya genelinde standartları ölçü alır; haksız rekabet yaratan kayıt dışı uygulamalara asla müsahama etmezdim.

Bizim sektörümüz için de sorunu bütün ayrıntılarıyla bilen, bütün derinliğiyle kavrayan, hayatın gerçeklerini yakalayan 5 adam önemli...Böyle kadrolar oluşturur; sağlam adımlarla yoluma devam ederdim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.