Tam yetkili olsaydın hangi önlemleri alırdın?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Yeterli zaman ayırarak, ülkemizin bütün potansiyellerini dikkate alan tekstil sektörü için kapsamlı bir yol haritası hazırlardım.

Bu potansiyelden, ulusal ve uluslararasi pazar ihtiyaçları ve yeni trendlerden yola çıkarak disiplinlerarası-yani sektörler arası- entegre bir yol haritası oluştururdum.

Farklı sektörleri birlikte çözümler üretmeye, birbirlerini anlayarak, sinerji yaratan bir işbirliğiyle çalışmasını özendirirdim.

Yeni trendler doğrultusunda ana başlıklar ve temalar saptayarak, bu temalara hitap edebilecek sektörleri bir araya getirip birlikte çözüm üretmelerini sağlayarak ilerlerdim."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.