İş liderleri dijital dönüşümün ardından yok olmaktan korkuyor

Dunya Tekno Trend - - GELECEK LABORATUVARI -

Fujitsu tarafından küresel çapta yaptırılan araştırmaya göre, iş liderlerinin yarısından fazlası (yüzde 52), dijital dönüşümün şirketlerinin 2021 yılına kadar mevcut durumlarında olmayacağı anlamına geldiğini söylüyor. “Dijitale Hazır: Dönüşüm Çağında Ortak Yaratma” (Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption) isimli rapora göre, araştırmaya katılan liderlerin yüzde 98’i önümüzdeki beş yıl içinde örgütlerinin bu durumdan zaten etkilenmiş ve dijital dönüşüm nedeniyle etkilenmeye devam edeceğini söylerken, yüzde 92’si işletmelerinin dijital dünyada gelişmek için evrim geçirmesi gerektiğini ve yüzde 75’i de sektörlerinin temelden değişeceğini düşünüyor. Dijital dönüşüme uyum sağlamayı etkileyen faktörleri de değerlendiren yöneticilerin yüzde 45’i C seviye yöneticileri veya kurumsal liderlik takımını işaret ediyor. Dışarıdan baktığımızda çoğu iş dünyası lideri, rakiplerinden (%31) önce dijital dönüşüme karşı kuruluşlarının verdiği tepkiyi yönlendiren en etkili grup olarak müşterileri işaret ediyorlar (%45). Sektörlerinde dijital dönüşüme kimin öncülük ettiği sorulduğunda, yöneticilerin sadece yüzde 12’si kendilerini gösterirken yüzde 45’i de kendi sektörleri dışında yeni kurulan şirketleri ve diğer kuruluşları işaret ediyor.

Yöneticilerin üçte biri dönüşüm istemiyor

Fujitsu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEIA ile Amerika Bölgesi Başkanı Duncan Tait, “Dijital dönüşüm, iş modellerini ve gelir akışlarını, operasyonları ve süreçleri, müşteri ilişkilerini ve sunulan hizmeti ve çok daha fazlasını dönüştürüyor. Endişeye neden olan aslında tam da bu potansiyel. Olası yararlara karşın, yöneticilerin üçte biri dijital dönüşümü hayata geçirmek istemediğini net bir şekilde ifade ediyor. İki yıl önce yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ve aslında IT karar vericilerinin dijital dönüşüm yaklaşımını ve görüşlerinin analiz edildiği geçen yılki araştırmamızın sonuçları ile karşılaştırıldığında, iş dünyası liderlerinin dijital dönüşüme artık daha güvenle, stratejik ve her şeyin ötesinde daha büyük bir başarı ile yaklaştıkları ve sadece rakiplerine karşı daha rekabetçi bir hale gelmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda daha hızlı dijitalleştirmeye çalıştıkları da ortaya konuyor. Bu çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm karşısında gelişme baskısının da olduğunu net bir şekilde gösteriyor” dedi. Dijital dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek için ihtiyaç duyulanları sıralayan yöneticilerin neredeyse dörtte üçü (%72), dijital dönüşümü sağlamak için şirketlerine yardımcı olabilecek kuruluşlarla daha stratejik bir işbirliği yapma ihtiyacının altını çiziyor. Kuruluşların yüzde 73’ü, teknolojinin dijital dünyada başarılı olabilme yeteneğinin merkezinde yer aldığını vurgularken yüzde 67’si de kuruluşlarının teknoloji alanında uzman üçüncü partilerle işbirliği yapmasının hayati değerinden bahsediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.